Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,835
%-3,45
USD
5,7631
%5,50
EUR
6,5178
%4,74
Altın
244,0100
%6,04

Beklentiler ve MHP Farkı

KÖŞE YAZILARI / 2018-02-19

Beklentiler ve MHP Farkı

Türkiye siyasetinin en önemli açmazı, zaman zaman "darbe" şeklinde patlak veren asker-sivil ayrışmasıydı.

Bizim açımızdan bunun en önemli sakıncası milli güç unsurlarının bir bütün halinde kullanılamamasıydı.

Demokrasiye geçildiğinden beri Generaller, çeşitli cihazlarla sivil iktidarı denetim altında tutmayı, kendilerine verilmiş bir görev olarak gördüler.

Oysa demokrasinin, kalkınmanın ve gelişmenin böylesine göz ardı edilmesi, Türk Ordusuna yakışan bir durum değildi.

TSK'nın sandıkla gelen meşru siyasi iktidara karşı Laiklik hassasiyetiyle yaptığı çalışmaların o kadar da başarılı olmadığı, önce Ergenekon ve Balyoz davalarıyla sonra da 15 Temmuz kalkışmasıyla açıkça ortaya çıktı.

***

 

Yapılmamış Bir Sorgulama

Sivil bir siyasi hareket olarak Ülkücüler, ülke güvenliğini tehdit eden Komünizm tehlikesi karşısında kendi yaşam, eğitim ve çalışma alanlarında bin bir çileyle ve gönüllü olarak güç dengesini ve denetimi sağlayabildikleri halde; devletin resmi sorumluları, kendi görev alanlarını tehditten korumayı başaramamışlardır.

Sonuçta 15 Temmuz gecesi, devletin bekasını ve milletin istiklalini korumak vatandaşlara kalmıştır.

Bunun sebebi de yine o güne kadar süren asker-sivil ayırımıdır.

Ordu, "sağcı" iktidarlara genellikle saygı duymamış, liderlerle yeterince uyumlu çalışmamıştır.

Karşı taraf için de durum aynıdır.

Bunun tek istisnası Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş'in terörle mücadeledeki tavrıdır.

Bu da zaten artık bu terör işinin sağının solunun kalmamasından kaynaklanmıştır.

Turgut Özal'ın Irak Savaşında "Musul ve Kerkük'ü alalım" çıkışı karşısında Necip Torumtay'ın istifa ettiği unutulmamalıdır.

Kıbrıs Barış Harekâtının ve Öcalan'ın yakalanmasının, Ecevit'in iktidar dönemlerine isabet ettirilmesi, meşhur "balans ayarı" merakının reel-politiğe yansımasıdır.

Milli bir siyasetçi olan Necmettin Erbakan'ı irtica tehdidi olarak gören ve 28 Şubat'ta sokağa tank çıkarıp, üniversite kapılarına ikna odaları kuran ordu mensuplarının, açık bir ihanet projesi olan "ABD'nin FETÖ'sü"nü neden ve nasıl gözden kaçırdığı henüz sorgulanmamıştır.

Bu körlük, şahısların ABD'ye ve Siyonizm'e olan mesafelerinin farklı olmasından kaynaklandıysa bu da ayrı bir soruşturma konusudur.

***

 

Makul Beklenti

Özetle, bugüne kadar yaşanan asker-sivil zıtlaşmasından, milletin yararına olacak bir sonuç çıkmamıştır.

Bu çekişmeden geriye kalan acı hatıralar, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, Ergenekon-Balyoz davaları ve 15 Temmuz'dur.

Buna PKK terörünün uzamasını ve Suriye krizinde yapılan hataları da ilave edebiliriz.

Fazladan verilen canları ve dökülmekte olan şehit kanlarını da…

DSP-MHP-ANAP koalisyonunda 2001 yılı itibariyle yıllık şehit sayısı 10 rakamının altındaydı.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye iç savaşının ABD tarafından istismarıyla ortaya çıkan şartların gereği olarak; Siyasi iktidarla uyum içinde önemli bir askeri operasyon yürütmektedir.

Türk ordusunun, Osmanlı asırlarındaki gibi riske edebileceği geniş fütuhat alanları yoktur.

Bu sebeple herkes bilir ki; TSK son yüz yıldır kazanamayacağı savaşa girmez, girdiği savaşı da kazanır!

Zeytin Dalı harekâtından "makul beklenti"miz de budur.

Çok partili dönemde TSK ilk kez, merkez sağ siyasi otoritenin emri altında milli bir zafere doğru yol almaktadır.

İşte CHP'yi ve kuru muhalefette onunla yarışan İP'yi hırçınlaştıran tarihi arka plan budur.

 

Ve… MHP Farkı…

"İrtica tehdidi"yle konsolide edilen belli bir kitlenin günlük yaşam tarzı kaygılarından beslenerek ömrünü uzatan CHP, tehdit olarak gördüğü siyasi kadroların TSK'yla bu kadar samimi olmasından rahatsızdır.

CHP'nin bir zamanlar bize karşı diline doladığı "faşizm" tehlikesi neyse Menderes, Demirel, Erbakan ve Erdoğan'a karşı sürekli dillendirdiği "irtica" tehdidi de odur.

Bunlar, toplumu ayrıştıran ve kutuplaştıran siyasi manevralardır.

70 yıldır bu ülkenin sandıktan gelmiş meşru hükümetleri, ya "antidemokratik" ya "faşist" ya da "irtica yanlısı"dır!

Çünkü içinde CHP yoktur!..

Ama ne hikmetse hayatında bir kere bile sandık görmemiş maaşlı medya dinozorları, doğuştan "demokrasi kahramanı"dır!

CHP, İP ve VP, Türk Ordusunun meşru ve normal durumundan, yani Erdoğan-Akar uyumundan rahatsızdır.

Bu teferruat muhasebecileri, bugünlerde "ABD'ye karşı Suriye'de kazanılacak bir zaferin Erdoğan'a iktidar yolunu açacağı" hesabını yapmaktadır.

Halbuki dar hesapları aşıp harekatın yanında adam gibi dursalar, Türk'ün zaferi yine Türkü gibi anonim olacaktır!

MHP'liler bugünlerde, dar siyasi sonuçları değil; çifte ihaneti yenmiş bir Türk ordusuna "ülkenin ve milletin duyduğu tarihi ihtiyacı" konuşuyor.

Çünkü "söz konusu vatan" olduğunda ne yapması gerektiğini, her Ülkücü biliyor.

Etiketler: