Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,00
USD
5,3221
%-0,03
EUR
6,0481
%0,15
Altın
229,2960
%0,71
SON DAKİKA

"AY YILDIZ" İTTİFAK DEĞİL YÖNETİM

GÜNDEM / 2018-02-14

 "AY YILDIZ" İTTİFAK DEĞİL YÖNETİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ittifak ve yeni hükümet sistemine açıklık getirdi:  

 

SEMİH Yalçın, bazı çevrelerce 'Ay Yıldız'tanımlamasının yanlış yorumlanarak kamuoyuna "ay yıldız ittifakı" şeklinde aktarıldığını belirterek, "Sayın Genel Başkanımızın gündeme getirdiği 'Ay Yıldız Yönetimi'; 16 Nisan 2017'de Anayasa referandumuyla kabul edilen ve 2019 Kasım'ında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, şanlı Türk bayrağının ifade ettiği büyük tarih” miras üzerinden tasvir edilmesinden başka bir şey değildir" dedi. 

 

YALÇIN, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki sütun üzerine oturmuş milli ve yerli kavram olarak bir " Ay Yıldız Yönetimi "dir. Sütunlardan birini yasama, denetim ve denge unsuru olan ve 600 milletvekilinden meydana gelen parlamento, diğerini de cumhurbaşkanı ve hükümetten meydana gelen yürütme erki oluşturmaktadır. Millet, bu iki sağlam sütunun etrafından kenetlenmiştir. Kenetlenmeyi sağlayan çimento; bayrağımıza al rengini veren şehitlerimizin kanıdır" açıklamasında bulundu. 

 

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Genel BaşkanDevlet Bahçeli tarafından dile getirilen "Ay Yıldız Yönetimi" hakkında Etik Haber'e açıklama yaptı.

 

Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; Antalya'daki MHP İl ve İlçe Başkanları İstişare Toplantıs'ındaCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden söz ederken " Ay Yıldız Yönetimi " tabirini gündeme getirmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, iki sağlam sütun üzerine oturduğunu belirterek sütunlardan birini yasama denetim ve denge unsuru olan parlamentonun, diğerini de cumhurbaşkanı ve hükümetten meydana gelen yürütme erkinin oluşturduğunu anlatmıştır.

 

Ancak bazı çevrelerce bu tarif yanlış yorumlanarak kamuoyuna " ay yıldız ittifakı " şeklinde aktarılmıştır.

 

Sayın Genel Başkanımızın gündeme getirdiği " Ay Yıldız Yönetimi "; 16 Nisan 2017'de Anayasa referandumuyla kabul edilen ve 2019 Kasım'ında hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, şanlı Türk bayrağının ifade ettiğibüyük tarih” miras üzerinden tasvir edilmesinden başka bir şey değildir" dedi.

 

 "AYIN DA YILDIZIN DA BİNLERCE YILLIK VE ZENGİN TÜRK KÜLTÜRÜNDE KÖKLÜ REFERANSLARI MEVCUTTUR" 

 

Yalçın, "Ay Yıldız Yönetimi, şanlı bayrağımızın tarihi dayanaklarından mülhemdir.

Ayın da yıldızın da binlerce yıllık ve zengin Türk kültüründe köklü referansları mevcuttur.

Türk kültüründe ay,egemenliği simgeleyen önemli bir motiftir.

Gecenin karanlığını aydınlatan ay;eski Türklerde ölüp dirilmeyi ifade ettiği gibi, yeni aydan sonra oluşan hilal şeklindeki ay, olgunlaşmanın ve aynı zamanda neslin devamını sembolize etmektedir.

Yine kadim bir Türk inancına göre ay; boğanın kavisli boynuzuna benzeyen şeklinden dolayı gücü, kararlılık ve iradeyi temsil etmektedir.

Ay motifini, Türk kültürünün her alanında görmek mümkündür. 

Ay, bilhassa Türk mitolojisinde sıkça rastlanan bir figürdür. Türk destanlarındaki ögelerin zamanla Türk toplum ve devlet hayatına da taşınması suretiyle ay, çok önemli sembolik anlamlar kazanmıştır" açıklaması yaptı.

 

AY-YILDIZIN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ

Yalçın, şunları söyledi: "Türkler ilahi adaleti yeryüzünde tatbik etmeyi Tanrı buyruğu olarak görmüşler, bunu devamlı ve baki kılmanın yollarını aramışlardır. Türk cihan h‰kimiyeti ve dünyaya nizam verme gibi ülkülerin kültürel kökeninde, Tanrı buyruğunu yerine getirme inancı yatar.

 

Türkler, Orta Asya'da ulvi manalar kazandırdıkları inanç ögelerini hiç zorlanmadan İslamiyet'e kalbetmişlerdir. Ay motifi açısından da bu böyle olmuştur. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra hilaleyüksek din”anlamlar yüklenmiştir. Böylece İslam öncesinde Tanrı adına yeryüzünde adalet dağıtan Türk hakanlar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sıfatına bürünmüş, hilal de onların hükümranlık sembolü de h‰line gelmiştir.

 

Halkı yönetirken daima Allah'ın rızasını gözeten Müslüman Türk sultanları, hilali sadece bayrakta ve sancakta değil; gönderde, denize açılan gemilerde, Müslümanların toplandığı camilerin kubbesinde ve daha birçok yerde kullanmışlardır. 

 

sl276 Hıristiyanlar için salip yani haç ne ise Müslüman Türkler için de o anlama gelmekle birlikte hilal; sadece dini simgeleyen unsur olarak değerlendirilmemiş, aynı zamanda h‰kimiyetin ışık ve ilham kaynağı olarak görülmüştür.

 

Bugün de Türk bayrağındaki hilal,ülkemizin semalarında dalgalanırken, inançlarımızla beraber vatan topraklarındaki hükümranlığımızı ortaya koymaktadır.

Türk bayrağında hilalle birlikte ayrılmaz bir bütün oluşturan yıldız ise h‰kimiyeti uygulayan, kollayıp gözeten, milleti ve devleti yöneten kişiyi simgelemektedir.

 

Yıldız, yön bulmada yardımcı olduğu için eski Türkler milletine yön vermesi için çocuklarına onu isim olarak koymuşlardır. 

Göğü ayakta tutan bir direğin bulunduğuna inanan eski Türkler, kutup yıldızını göğün direği olarak da görmüşler ve ona " demir kazık " adını vermişlerdir. 

Türk kültüründeki bu zengin anlamlandırmalardan ilham alınarak Türk bayrağında ayla birlikte yıldız da kullanılmaya başlanmıştır.

Yıldızın Cumhurbaşkanlığı forsunda kullanılmaya başlanması da aynı tarih” ve kültürel referanslara dayanmaktadır.

Türk bayrağındaki yıldız; milletine yol gösteren, yön veren yöneticiyi cumhurbaşkanını sembolize etmektedir.

Yıldız; aynı zamanda bir yöneticinin, bir liderin, bir hakanın emri altında toplanmış milletin ve devletin gücünü simgelemektedir.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın her birinin, tarihte kurulmuş bir Türk devletini temsil etmesi bundandır. 

Modern egemenlik anlayışını özetleyen" mill” h‰kimiyet " prensibinin zirve noktası, yakın Türk tarihinde TBMM olmuştur. 

Ay Yıldız Yönetimi esasına göre; " H‰kimiyet kayıtsız şartsız milletindir. "vecizesini en güzel sembolize eden Türk bayrağındaki hilal, millet iradesinin hiç sönmeyen bir nur gibi parlamentoya yansımasıdır. 

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin anlattığı üzere etkin yasama, etkin denge ve denetim görevlerini yerine getiren Meclis, bayrağımızda hilalle, cumhurbaşkanı ve hükümetten oluşan icra kuvveti ise yıldızla temsil edilmektedir.

 

 "AY VE YILDIZIN İKİSİ BİRDEN, KUVA-YI MİLLİYE TARAFINDAN BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİK SEMBOLLERİ OLARAK KULLANILMIŞTIR 

 

Türk bayrağı; hem egemenlik ve bağımsızlığımızı, hem milletçe kenetlenmeyi, hem mill” tesanütü, hem birlik ve bütünlüğümüzü, hem toplumsal barışı ve hem de yönetim anlayışımızı temsil etmektedir.

Mill” Mücadele yıllarında bağımsızlık mücadelesi veren Kuva-yı Milliye tarafından "ay yıldız" ın birçok yerde parola olarak seçilmesi bilinçli bir tercihtir. Ay ve yıldızın ikisi birden, Kuva-yı Milliye tarafından bağımsızlık ve egemenlik sembolleri olarak kullanılmıştır. 

Mill” Mücadele döneminde mill” şairimiz Akif; "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal." derken, hem egemenlik hem de bağımsızlık azmi uğrunda dökülen kanları kastetmiştir. 

Bayrağımızdaki al renk, hem şehitlerimizin kanını hem onların uğrunda seve seve canlarını feda ettikleri milletin bekasını, hem de birlik ve bütünlüğünü temsil etmektedir. Al renk, aynı zamanda tek vücut olmak anlamına gelmektedir.

Bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkılarak denilebilir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki sütün üzerine oturmuş mill” ve yerli kavram olarakbir  "Ay Yıldız Yönetimi" dir.

Sütunlardan birini yasama denetim ve denge unsuru olan ve 600 milletvekilinden meydana gelen parlamento, diğerini de cumhurbaşkanı ve hükümetten meydana gelen yürütme erki oluşturmaktadır.

Millet, bu iki sağlam sütunun etrafından kenetlenmiştir. Kenetlenmeyi sağlayan çimento; bayrağımıza al rengini veren şehitlerimizin kanıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle yönetim modeli ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde şekillenecek, böylece mill” hakimiyet prensibi en kamil manada teşekkül etmiş olacaktır.