Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,358
%0,61
USD
5,3046
%0,42
EUR
6,0179
%0,36
Altın
229,4110
%0,76
SON DAKİKA

Rufa'i Şeyhi Kabuli Mustafa Efendi...

İHSAN MUSLU / 2017-05-20 09:43:50

Edirne velilerinden ve Rufai tarikatı büyüklerinden. Doğum tarihi bilinmemektedir. 

1712 yılında Edirne'de vefat etti.

İlk tahsili ve gençliğiyle ilgili bilgi bulunmamaktaysa da iyi bir tahsil ve terbiye gördüğü anlaşılmaktadır. 

Edirne'de mahkeme başkatibi olarak vazife yapmaktaydı. 

Devamlı velilerin hayatlarını ve menkıbelerini okumakta ve hep onlar gibi olmaya gayret etmekteydi. Gönlü Allah'ü Te'ala'nın sevgisi ile yanar, 

gece, gündüz ibadetlerinde; 

"Ya Rabbi! Beni evliyadan eyle, senin veli kullarından olayım. 

Hiç olmazsa onlar gibi olayım," diye dua ve niyazda bulunurdu.

Edirne'de Eski Cami adı ile anılan bir cami, şehrin müslümanların eline geçtikten sonra yapılan ilk mabedi olarak bilinirdi. 

Bu itibarla halkın nazarında özel bir yeri bulunuyordu. Bu sebeple Mustafa Efendi de namazlarını mümkün olduğu ölçüde Eski Camide kılmaya gayret eder 

ve vaz dinlerdi. 

Bir gün öğle namazında yine Eski Camiye gelince caminin hınca hınç dolu olduğunu gördü. 

Halk o güne kadar hiç görmediği bir zatı dinler gibiydi. Mustafa Efendi, 

içeri girip arka sırada güçlükle oturduğu esnada vaiz efendi konuyu değiştirerek; 

"Allah'ü Te'ala'nın veli bir kulu olmayı arzu eden bazı insanlar vardır. 

Böyleleri, her hal ve hareketinde Allah'ü Te'alayı razı ederse velilerden olur," demiş ve tekrar konusuna devam edince, 

bu sözler Mustafa Efendiye tesir etti. 

Vazifesinden istifa ederek, bir daha da hiç görmediği o vaizin kendine çizdiği yolda yürümeye başladı. 

Kendisini büsbütün doğruluğa ve ilme adadı ve mahlûkâtın hizmetine koştu.

Nerede bir yoksul görse maddi, manevi yardımda bulunurdu. 

Yabani ağaçları aşılardı. 

Yaralı ve sakat hayvanlara bakıp, yaralarını sarardı. Kimsesizlerin işlerini görmelerine yardım ederdi. Yaptığı işlere karşılık ücret almazdı. 

Her anını Allah'ü Te'ala'nın rızası için geçirirdi. 

Onun bu davranışlarına hayran olup etrafında toplananlara veya kendisinden nasihat isteyenlere; "Dostlar! Her şey Rabbin sevgisinden var oldu. 

O vara hizmet, O büyük yare hizmettir," buyurdu.

"Kim olursa olsun, eliniz, ayağınız tutarken, gücünüzle hayra hizmet edin. 

Gücünüz yoksa, güler yüz ve tatlı dille gönül alıcı olun. 

Onu da yapamazsanız kalbinizden iyilik dileyin. Rabbin sevdiklerine hizmet, Allah'ü Te'ala'ya ibadettir."

Mustafa Efendi, bu arada Selimiye Camii civarında bir dergah yaptırdı. 

Sevenleri cemiyetteki kötülükleri düzeltip, 

herkese nasihat ettiğinden ve yine herkesi her haliyle kabul edip güzel muâmele gösterdiğinden kendisine Kabuli hazretleri demeye başladılar.

Mustafa Kabuli Efendi, zaman zaman değişik bir kıyafetle geceleri şehri dolaşmaya çıkardı. 

İçki içip sarhoş olmuş kimseleri görünce onlara bu halden kurtulmak isteyip istemediklerini sorardı. Bunlardan pekçoğu yaptıkları işin yanlışlığını söyleyip keşke kurtulabilsek diye dert yanarlardı. 

O zaman Kabuli Efendi; 

"Yarın Selimiye Camii yanındaki dergaha gidin. Orada bir şeyh efendi var. 

Size iş bulur, yardımcı olur. 

Bu halden kurtulursunuz," derdi.

Ertesi gün bunlardan bazıları türlü düşünceler içinde huzura girerlerken isimleriyle çağıran bir velinin tesirli sözleriyle kendilerinden geçerlerdi. 

Her türlü kötülüğün bitip yeni bir hayatın başladığına inanarak tövbe eder, gözyaşı dökerlerdi.

Daha evvelden bu gibi durumlar karşısında ne yapacağını planlayan Kabuli hazretleri sermaye sahipleriyle görüşür, 

bu insanların her birine uygun bir iş yeri açılırdı. Böylece insanların kurtuluşuna vesîle olurdu.

Mustafa Kabuli hazretlerinin dergahı bu şekilde kötü yoldan çekilen kimselerle dolup taşardı. 

Kabuli hazretlerinin bu muhiblerine, sevenlerine söylediği sözlerden birkaçı şöyledir;

"Nefsinizin arzularını terk edin, 

üzüntünüz, derdiniz dağılsın."

"Her kişi kendini görüp bilmeye gelmiştir, 

görene, bilene ne mutlu."

"Edepli yürü, hayalı konuş, 

sendeki şeref, 

seni yaratanındır."

"Bir kişiyi çamurdan kurtarmak, 

bir aileyi kurtarmak gibidir."

"En büyük bahtiyarlık, insanlığının kıymetini bilmektir."

"Gördüğün kişi, şayet onu görür görmez sana Allah'ü Te'ala'yı hatırlatıyorsa, bilesin ki o, 

Allah'ın velisidir."

Kabuli Mustafa Efendi, 1712 yılında vefat ederek ismiyle anılan dergaha defnolundu. 

Kenzü'l-Esrar, Musiletü'l-Hidaye, 

Müşkilküşa gibi eserlerle mürettep bir Divan'ı vardır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »