Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Battal Gazi ...

İHSAN MUSLU / 2017-07-21 10:08:30

Kimi tarihçi ve seyyahlara göre Arap, 

kimilerine göre Türk olan bir alperen.

Arapların Emeviler devrinde yaşayan tarihi kahramanı Abdullah Battal'la isim benzerliği olduğu düşünülürse Battal Gazi'nin gerçek bir Türk kahramanı olduğunu söylemek gerekir.

Ömrünü Bizanslılar'la savaşarak geçirmiştir. 

Gazilerin önderi oluşunun yanında ermiş olması diğer bir yönüdür.

Battal Gazi, bunların yanı sıra, yenilmezliği, 

cömertliği ve yardımseverliğinden dolayı nesilden nesile söylene gelmiş atı ve kılıcı ile de zihinlerde yer tutmuş bir serdengeçtiler başıdır.

Türk tarihinde cihad ruhunu yaşatan efsanevi bir hale bürünmüş, güç üstü haller sahibi bir kimsedir. 

Bu yüzden hayatı menkıbeleşmiştir. 

Ebu Muhammed Cafer bin Sultan Hüseyin bin Abbas el-Haşimi Türk menkıbesine göre Malatya'da doğmuş ve Abbasiler zamanında yaşamıştır.

Nerede öldüğü belli değildir. 

Anadolu'da Seyyid Gaziden başlayarak, 

Doğu Türkistan'a kadar onun için birçok türbe ve makamlar vardır. 

Halk muhayyilesi, İslamiyet için rumlara karşı savaşından dolayı, Peygamber efendimizin sülalesinden geldiğini kabul etmiş ona seyyid sıfatını vermekten çekinmemiştir. 

Çeşitli kaynaklar, 

742-43 yılında öldüğünü kaydederler.

Anadolu'da İslamiyet için canla başla savaşması, İslam ruhuna bürünerek onunla şekillenmesi hayatının destanlaşmasına sebeb olmuş ve Anadolu Türklüğünün yanı sıra, bütün Türk dünyasına Seyyid Battal Gazi Destanı'nı kazandırmış, 

böylece Türk kültür tarihi içinde, müessir bir yer tutmuştur. 

Şahıs olarak destanının yanında Türk halk şiirine de geniş bir şekilde konu teşkil etmiştir. 

Hacı Bektaş Veli hazretlerinin bile onun makamını ziyaret ettiği Velayetnamesi'nde zikredilmiştir. Hatta Evliya Çelebi, İstanbul'daki Kız Kulesi'nin, 

Kral Kantur'un kızını Battal'dan korumak için onun Şam'da bulunduğu bir zamanda yaptırdığını yazmıştır. 

Bilindiği gibi bu alperenler devrinde kayser kızları, İslam savaşçılarına gerekli kolaylıkları gösterirler ve kalelerin içten fethedilmesini sağlarlardı.

Anadolu dışında muhtelif yerlerde menkıbelerine rastlanan Seyyid Battal Gazi, 

bugün halk arasında anlatıldığı gibi filim ve tiyatroya da konu olmuştur.

Battalname, İslam ruhu ile dolu Anadolu Türklerinin eseri olmakla birlikte, tarihi temeller üzerine kurulmuştur. 

İslam dininin ve İslam medeniyetinin unsurları açık bir şekilde eserde göze çarpmaktadır. 

Battalname'nin esas fikri tamamiyle dinidir. 

Ayrıca İran geleneklerine de rastlanmaktadır. 

Bu ise, mensub olunan ortak kültürün tabii bir neticesidir. 

Eserin asıl konusu İslam,Bizans mücadelesinden doğmuştur. 

Emevi, bilhassa Abbasi ordularında Türklerin oynadığı rol düşünülünce Bizans hudutlarında ve İslam ordularında yaşayan Türkler arasında böyle menkıbelerin varlığını kabul etmek gerekir. 

Battalname'de, sınırlı da olsa, 

eski destan üslubunu hatırlatan bazı kısımlar vardır. 

Kısacası Seyyid Battal Gazi Destanı şehirlerde yaşayan Müslüman ve medeni Türkler arasında ortaya çıkmıştır.

Manzum ve mensur olarak yirminin üstünde yazması bulunan eser, üzerinde yerli ve yabancı araştırıcılar çeşitli yönlerden incelemeler yapmışlardır.

www.ensonhaber.com/battal-gazi.

***

Ahmed Turani...    

İstanbul-Beşiktaş'da Dolmabahçe sarayının karşısında yer alan Vişneli Tekke sokak ile Baba efendi sokağının birleştiği yerde.

Ahmed Turani hazretleri, onuncu yüzyılda yaşamıştır. Bizans ordusunda kumandan olrak görev yaparken, 984 yılında Malatya civarında, 

Emeviler'le Bizanslılar arasında yapılan savaşta, Seyyid Battal Gazi ile karşılaşmıştır. 

Çetin bir çarpışmadan sonra da dost olmuşlardır. 

Bir süre sonrada Müslüman olmuş ve Ahmed adını almıştır. 

Sanraları Battal Gazi ile birlikte bir çok vaşa katılmış, İstanbul kuşatmalarından birinde şehit düşmüş ve şehit olduğu yerde defnolmuştur.

Bir gece Sultan Abdülmecid Han, 

rüyasında Ahmed Turani Hazretleri'ni görmüş,  Sultanım! yıllardan beri burada sıkılıyorum. 

Kurtar beni demesi üzerine, türbesi buraya nekil edilmiştir.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »