Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,128
%1,20
USD
5,3576
%0,69
EUR
6,0904
%0,63
Altın
221,3070
%1,02
SON DAKİKA

Hazene-i Cehennem...

İHSAN MUSLU / 2017-07-26 13:58:02

Hazene, muhafız, bekçi cehennem kapısının bekçi ve görevlileri manasına gelen "hazin"in çoğuludur.

Sonsuz kudret sahibi olan yüce Rabbimiz, 

dilediği herşeyi, hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan sadece "ol" demekle yapabildiği halde, 

hikmeti gereği birçok meleği çeşitli vazifelerle görevlendirmiştir. 

"Hazene-i Cehennem"de bu görevlilerden bazılarıdır. 

"Cehennemde görev yapanları ancak meleklerden kıldık" (el-Müddessir;74/31) ayetinden anlamak mümkündür.

Rabbimiz bize, cehennemde görevli bekçilerin sayısının on dokuz olduğunu bildirmektedir.

"Biliyormusun sakar ''cehennem'' nedir... 

O, ne geri bırakır ne de azabdan vazgeçer. 

İnsanın derisini kavurur. 

Üzerinde görevli on dokuz ''melek'' vardır" 

(el-Müddessir; 74/27-30).

Kur'an'ın verdiği bu on dokuz rakamı üzerinde durup, çeşitli yorumlarda bulunanlar eksik değildir. 

Oysa Kur'an'ın kendisi bunun hikmetini yukarda geçen ayetin devamında şöyle açıklamaktadır;

"Onların sayısını inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, 

böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiye sahip olsun, 

iman edenlerin imanını artırsın; 

hem kendilerine kitap verilenler hem de mü'minler Şüpheye düşmesinler; 

kalblerinde hastalık bulunanlarla kafirler; 

Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler" (el-Müddessir, 74/31)

Demek ki, inkarcılar ve kalbinde hastalık bulunanlar "Bu sayıdan ne murad edilmiş", derler ve muhtemelen; "ondokuz kişi cehennemliklere nasıl güç yetirecek" şeklinde konuyu küçümsemek isterler. 

Belki de bu görevlilerin, Allah'ın kendilerine büyük bir güç verdiği meleklerden olduğunu düşünemiyorlar. 

Böyle bir ihtimale Cenab-ı Allah'ın cevabı:

"Ey inananlar! 

Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. 

Üzerinde iri yapılı, kaba ve sert tabiatlı, 

Allah'ın kendilerine verdiği buyruklarına baş kaldırmayan, kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır" (et-Tahrim, 66/6).

Öyle melekler ki, yalvarıp yakarma, ağlayıp sızlama onları etkilemez, görevlerini yapmaktan bir nebze olsun alıkoymaz.

"Hazene-i cehennem"in önde gelen ismi Malik'tir. Kur'an, cehennemliklerin çektikleri azaptan kurtulmak için;

"Ey Malik dile de Rabbin bizim işimizi bitirsin! 

Diye seslenirler. 

Malik de, siz böyle kalacaksınız, der". 

(ez-Zuhruf, 43/77).

Burada Malik'in cehennem meleklerinin başı olduğu açıktan ifade edilmiyor. 

Ancak Ancak cehennemliklerin müracaatlarını ona yapmalarından bu netice çıkıyor. 

Ayrıca Resulullah (s.a.v.)'in hadislerinden Malik'in cehennem meleklerinin başı olduğunu anlıyoruz.

Peygamber (s.a.v) de, rüyasında kendisine cehennem ehlinin durumu gösterilirken, 

önündeki ateşi yakmakla meşgul birine gözü takılır. Kim olduğunu sorduğunda; 

"Cehennem bekçisi Maliktir", cevabını alır. 

(Buhari)

Melekler Allah'ın emirlerine tereddütsüz itaat eden varlıklar olduğu bilinen bir gerçektir. 

Belli görevler için yaratılmış olduklarından, yaratılıştaki tabiatları ve fıtratları da görevlerine uygun olur. 

Dolayısıyla kendilerine verilen görevi yerine getirmekten herhangi bir şekilde eziyet ve sıkıntı çekmezler. 

Cehennemde Allah'ın cezasını uygulama görevi için yaratılmış melekler de böyledir. 

Onların genel özellik itibariyle diğer meleklerden 

farklı tarafları yoktur. 

Yani onlar da diğer melekler gibi masum ve üstün özelliklere sahip yaratıklardır. 

Dolayısıyla kötü sıfatlı değildirler.

Fakat onların kendilerine özel sıfatları görevlerine uygundur. Bu yüzden görevleri gereği haşin ve sert tabiatlı yaratılmışlardır. 

İşte bundan dolayı, hoşlanmadığımız, 

korkunç gördüğümüz bir ferdi cehennem zebanilerine benzeterek, "zebani" nitelemesini aşağılama, hakaret amaçlı olarak kullanmamız doğru olmaz. Evet, ayetlerden de anlaşıldığına göre zebaniler görevleri gereği sert tabiatlı ve korkunç yaratılmışlardır. 

Ama onların bu özelliklerinden yola çıkarak, 

onların isimlerini veya sıfatlarını hakaret amaçlı olarak kullanmamız meleklere iman konusunda dikkat etmemiz gereken ilkelere aykırıdır.

Cehennem için görevlendirilmiş melekler olduğu gibi cennet için görevlendirilmiş melekler de mevcuttur. Bunlara Hazene-i Cennet denilir.

Sorularla İslamiyet...
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »