Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2776
%0,00
EUR
5,9636
%0,11
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Şehid Hz. Sabit İbn. Kays...

İHSAN MUSLU / 2017-08-21 10:08:08

Cennetül-baki Peygamber efendimizin hatibi olmakla şereflenen zat Ensar-ı kiramdandır. 

Bütün gazalarda bulundu. 

Hazreti Ebu Bekir zamanında Yemame savaşında şehit oldu.

Nesebi, Sabit bin Kays bin Şemmas bin Züheyr bin Malik bin İmr-ül-kays bin Malik bin Salebe bin Ka'b bin Hazrec'tir. 

Künyesi, Ebu Muhammed veya Eba Abdurrahman, Lakabı; ''Hatib-i Resûlullah'dır''. 

Peygamber efendimizin hicretinden evvel iman etti. Hazreti Sabit bin Kays, fesahat ve belagat ile çok güzel konuşur, dinliyenleri hayran bırakırdı. 

Bu hasleti, sevgili Peygamberimiz tarafından sevilir ve takdir edilirdi.

Peygamber efendimiz, Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman, müslümanlar bayram yapıyor, fevkalade sevinç içerisinde coşuyorlardı. 

Hazreti Sabit bin Kays, Peygamber efendimizi karşıladı. 

Son derece, fasih ve beliğ olarak, 

''Biz kendimizi ve çocuklarımızı nelerden koruyorsak, sizi de onlardan koruyacağız. Buna karşılık bize neyi va'dediyorsunuz''... şeklinde güzel sözler söyledi. 

Hazreti Peygamber, bu samimi karşılama ve suale karşı tek kelime ile cevab verdiler ''Cennet.'' 

Orada olan herkes bu cevabdan çok memnun olup, hepsi ''Razıyız'' dediler. 

Peygamber efendimiz burada olduğu gibi, 

hayatları boyunca hiç bir kimseye, dünyaya ait bir şey va'd etmediler. 

Kendisine tabi olanlara, Allah'ın rızasını, 

Cenneti, iki cihan sa'adetini müjdelediler.

Zaten, Ashab-ı kiramın hepsi, Peygamber efendimize, bu güzel niyyet ve maksadlarla tabi oldular. 

626 senesinde Peygamberimiz Mureysi gazasında alınan esirleri Ashabına paylaştırdı. 

Esirler arasında Beni Mustalık'ın reisi Haris'in kızı Hazreti Cüveyriye de bulunuyordu. 

Hazreti Cüveyriye, Hazreti Sabit bin Kays ile onun amca oğlunun hissesine düştü. 

Hazreti Sabit bin Kays ve onun amca oğluyla dokuz altın karşılığında, hürriyetine kavuşmak üzere anlaştılar. 

Daha sonra, Hazreti Cüveyriye'nin babası Dirar bin Haris kızının kurtulmalık fidyesini ödemek üzere bir kaç deve alıp, Medine'ye geliyordu. 

Yolda gelirken develerden iki tanesine kıyamayıp, onları sakladı. 

Medine'ye gelince, Peygamber efendimiz, 

Ona, ''Falan yerde bıraktığın iki deve nerede" diye buyurdular. 

Bunun üzerine Dırar iman etti. 

Oğullarından ve kavminden bir çok kimsenin iman etmesine sebep oldu. 

Peygamber efendimiz, Cüveyriyye'yi babasına teslim etti. 

Cüveyriyye de iman etti. 

Resulullah efendimiz buna çok sevindiler. 

Hazreti Cüveyriyye'yi de sevindirmek için O'nu babasından istedi. 

Böylece Hazreti Cüveyriyye, Peygamber efendimizin zevceleri arasına girmekle şereflendi. 

Diğer Ashab-ı kiram bu hali görünce, 

''Peygamber efendimizin mübârek hanımı Hazreti Cüveyriyye'nin akrabalarını esir olarak kullanmak bize yakışmaz'' diyerek esirleri serbest bıraktılar. 

630 senesinde Beni Temim'den 80-90 kişilik bir heyet, Peygamber efendimizin huzur-ı şeriflerine gelerek, ''İzin verirseniz biz, sizinle övünme yarışı yapmak istiyoruz'' dediler. 

Peygamber efendimiz de; 

''Hatibinize izin verdim. Konuşsun,'' buyurdular. Utarid isminde bir hatib ayağa kalktı. 

Zengin olduklarını, paralarıyla iyi işler yaptıklarını, doğu halkının en güçlüsü olduklarını, 

sayıca çok ve savaşa çabuk hazırlandıklarını, 

halkın reisleri ve en faziletlileri olduklarını sayıp döktü. 

Sonunda da ''Bizim gibi faziletlere sahip olabileniniz varsa çıksın da görelim".. deyip oturdu. Peygamber efendimiz, 

Hazreti Sabit bin Kays'a cevap vermesini emir buyurdular. 

Sabit bin Kays şöyle cevab verdi: 

''Hamd Allah'ü Te'ala'ya mahsustur. 

Ben O'na hamd ederim ve O'ndan yardım isterim. O'na iman eder, O'na güvenirim. 

Ben, Allah'dan başka ilah olmadığına, O'nun bir olduğuna, eşi ortağı ve benzeri bulunmadığına iman ederim. 

Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsini yaratan, yaşatan O'dur. 

O'nun ilmi her şeyi içine almıştır. 

Gizli ve açık her şeyi bilir. 

Kainattaki her şey, O'nun lütfu ve ihsanıdır. 

Bizi hakim kılması da bu ihsanlarından biridir. 

Allah, mahluklarının en hayırlısı ve en güzelini peygamber olarak gönderdi. 

O Peygamber ki, insanların en iyisi, en doğru sözlüsüdür. 

Soyu en asil soydur. İtibarca en faziletli olandır. 

O, insanların en cömerdi, en güzeli, en hayırlısıdır. 

O emindir. 

Her bakımdan insanların en üstünüdür. 

Hiç bir kimse, hiç bir bakımdan O'nun üstünde değildir. 

O'nu yaratan böyle yaratmıştır. 

Allah, O'na kitabını indirdi. 

O yüce Peygamber insanları Allah'a ve kendisine iman etmeye davet etti. 

Biz O'nun bu davetini kabul ettik. 

O'na tabi olduk. Bu daveti kabul edenler, 

kavmimizin en hayırlıları oldular. 

Bundan sonra, bu davete karşı gelenlerle, 

bozuk yol tutanlarla Allah yolunda cihad edeceğiz, Allah'a ve Resulüne iman edenlerin canlarını ve mallarını koruyacağız. 

Ben bunları söylüyorum. Allah'tan kendim ve bütün mü'minler için afv ve afiyet dilerim. 

Ves-Selamü Aleyküm.''

 




 



Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »