Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2845
%0,07
EUR
5,9967
%0,03
Altın
227,6810
%0,62
SON DAKİKA

Teşrik Tekbiri...

İHSAN MUSLU / 2017-08-23 09:25:42

TEİRİK, doğuya doğru gitmek, parlamak, 

eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri; 

''Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.'' 

Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyamü't-teşrik, teşrik günleri" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 

YİRMİÜÇ farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. 

Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrik tekbiri" denir. 

Anlamı şöyledir; 

"Allah herşeyden yücedir. 

Allah herşeyden yücedir. 

Allah'tan başka ilah yoktur. 

O Allah herşeyden yücedir. 

Allah herşeyden yücedir. 

Hamd Allah'a mahsustur". 

Tekbirlerin bu şekli Hz.Ali ve Abdullah b. Mes'ud 

(r. anhüma)'ya dayanır.

Teşrik tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. 

İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. 

Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. 

Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); 

"Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; 

"La ilâhe illallahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; 

"Allahu ekber velillahi'l-hamd" der. 

Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur. 

(es-Saffat, 37/102, 107; İsmail" maddesi; 

el-Mavsıli, el-İhtiyar li Ta'lili'l-Muhtar, 

Kahire).

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunması Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir. 

Fetva da buna göre verilmiştir. 

Ebu Hanife'ye göre, teşrik tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

Teşrik tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. 

Bazılarına göre ise, sünnettir. 

Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. 

Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. 

Böyle teşrik tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. 

Kaza da edilebilir. 

Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

Ebu Hanife'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukim ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. 

Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. 

Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, 

cemaatle birlikte tekbir alırlar. 

Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur (telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

Kaynak; Sorularla İslamiyet...
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »