Ortadoğu Gazetesi

BIST
97,955
%-0,51
USD
5,3214
%0,03
EUR
6,0525
%0,03
Altın
219,0600
%-0,29
SON DAKİKA

Darendeli Mehmet Paşa...

İHSAN MUSLU / 2017-09-02 09:08:14

Darende'nin Cebecizadeler demlen maruf bir ailesindendir. 

Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa'nın akrabasından olduğundan kendisine kapıcıbaşılık verilmiş ve 1160'de elçilik ile Nadirşah'a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa'ya kethüdalık etmiş 

ve daha sonra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 2 Zilkade 1181-21 Mart 1768'de birinci imrahor tayin edilmiştir.

Darendeli Mehmet Efendi bir ara Boğaz muhafazasında kendisine verilen vazifeyi muvaffakiyetle başarmasından dolayı I. Abdülhamit'in makbul silahdarı Seyyid Mehmet efendi. 

Karavezir Seyyid Mehmet Paşa tarafından bu hizmeti padişaha arzedilmesi üzerine 

9 Zilkade 1190-20 Aralık 1176'da sadaret kethüdası olmuştur.

Bu tarihlerde I. Abdülhamid tayin edeceği sadrazamları silahdarı Seyyid Mehmet efendi'nin tesir ve tavsiyesiyle yapmakta olduğundan, 

silahdar kendisiyle teşrik-i mesai edecek olan Darendeli Mehmet Efendi'yi sadarete tayin için kethüdalığa getirtmiş ve tayininden on gün sonra da, yani; 25 Zilkade 1190-5 Ocak 1777 de Derviş Mehmet Paşa'nın yerine sadrazam yaptırtmıştır.

I. Abdülhamit sadarete tayin ettiği zatlara tam istiklal vermekte ise de, perde arkasından Silahtar Seyyid Mehmet Efendi'nin tesiri eksik olmamakta idi. Bundan dolayı cidden vazifeşinas ve liyakatli olan Darendeli Mehmet Paşa'nın sadarette muvaffak olamayacağı tecrübeli devlet adamları tarafından söylenmiş ve dedikleri gibi çıkmıştır.

Darendeli Mehmet Paşa bir sene sekiz ay sadarette kalmış, işine müdahale eden Seyyid Mehmet Efendi ile nihayet araları açılmış ve birkaç gün evvel vefat eden hazinedarının sözlerine kanarak onun tesiriyle kendisinden teveccüh-i şahaneyi giderecek bazı hallerinden dolayı 8 Şaban 1192-1 Eylül 1778'de sadaretten azlolunarak Bozcada'ya gönderilip yerine yeniçeri ağası Kalafat Mehmet ağa sadrazam olmuştur.

Mehmet Paşa 20 Şevval 1192-11 Kasım 1778'de vezirliği bırakılarak İnebahu muhafızlığına ve oradan 1193 Cemaziyelahır başında 1779 Haziran İçel sancağına naklolundu ise de, arkasından Cidde valiliğine tayin olunmuştu; 

fakat affını ve memleketinde oturmak üzere emekliliğini arzu ettiğinden, isteği kabul edilip aynı sene Zilkadesi başlarındaki 1779 Eylül bir fermanla emekli edilerek memleketine gitmiştir.

Darendeli Mehmet Paşa'nın 16 Rebiulevvel 

1198-8 Şubat 1784 te vezirliği devam ettirilerek Erzurum valiliğine tayin edildi ise de vazifesine başlamadan evvel yine o sene Cemaziyelahır Nisan'de yetmiş yaşında vafet etmiştir.

Tarihler cidden muktedir ve sadaret makamının ehli değerli bir vezir olduğunu, fakat padişahın mutemedi Silahdar Seyyid Mehmed Efendi'nin mizacına göre hareket edemediğinden selefleri gibi gününü tekmil eylediğini beyan etmektedirler. 

Memleketi olan Darende'de cami, medrese, kütüphane, köprü, han, hamam ve çeşme ve yollarına kaldırım yaptırmıştır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »