Ortadoğu Gazetesi

BIST
96,817
%1,47
USD
5,3498
%0,31
EUR
6,0950
%0,11
Altın
221,7470
%-0,05

İnsanın enbüyük düşmanı kendi nefsidir...

İHSAN MUSLU / 2017-09-07 09:32:21

Şeyh Sadi Hazretleri buyurur:

''Dünyayı elde etmek bir hüner ve marifet değildir. 

Asıl hüner ve marifet, gönül elde etmektir.''

Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan bir mü'minin, 

bunu en çok nerede bulabileceğini Malik bin Dinar Hazretleri'nin şu rivayeti ne güzel ifade etmektedir;

''Musa (a.s.) Cenab-ı Hakk'a bir ilticasında;

Ya Rabbi!

Sen'i nerede arayayım!'', dedi.

Allah Te'ala buyurdu ki;

''Ben'i, kalbi kırıkların yanında ara!'' 

(Ebu Nuaym, Hilye)

Hazret-i Mevlana buyurur;

''Hacca gidenler orada evin yani, beytin sahibini arasınlar. 

O'nu bulduktan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler.''

Kulu Cenab-ı Hakk'a vasıl edecek vesileler, 

nefeslerin sayısı kadar çoktur. 

Mühim olan Hakk'a vuslat arayışı içinde yaşamaktır. Bilhassa nazargah-ı ilahi olan muzdarip gönülleri dertlerinden kurtarmak, Hakk'ın rızasına ulaşmanın en güzel yollarından biridir.

Molla Cami bu hakikati şöyle ifade eder;

''Nazargah-ı ilahi olan bir gönül al! 

Çünkü gönül almak hacc-ı ekberdir…

Şeyh Sadi Hazretleri buyurur:

''Gönlünün dertli olmasını istemezsen, 

dertli gönülleri dertlerinden kurtar.''

Dertli gönüllerin samimi duaları, onların yardımına koşanların dertlerine dermân olur. 

Mü'min bir kulun en mühim derdi ise, 

ahiret selametidir. 

Bu selamet ve saadetin yolunu, şu hadis-i şerif ne güzel hulasa eder:

''Bir kimse, bir mü'minin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o mü'minin sıkıntılarından birini giderir. 

Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, 

Allah Te'ala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse, bir müslümanın ayıbını örterse, 

Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mü'min kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah Te'ala da o kulun yardımındadır...'' (Müslim)

Şeyh Sadi Hazretleri buyurur:

''Abus, alık ve suratsız adama ihtiyacından bahsetme. 

Onun kötü tabiatından üzülürsün. 

Bir derdin varsa, onu öyle salih ve müşfik bir kişiye anlat ki, hiç olmazsa onun güler yüzlülüğünden peşin olarak bir haz ve huzur duyasın.''

''Alçaklardan minnetle bir şey istersen belki vücutça artarsın ama, ruhen eksilirsin.''

Düşük karakterli kimseden bir şey istediğinde, 

şayet sana istediğin şeyi verirse, 

o an nefsinin hesabına kazançlı olduğunu zannedebilirsin. 

Lakin izzet ve şahsiyetin zaafa uğrar. 

Zira o kimsenin minnet yükleyen bakışları, 

yaptığı iyiliği başa kakan tavırları, alacağını istemekteki kabalıkları karşısında o kadar ezilirsin ki, onun yardımını kabul ettiğine bin pişman olursun. 

Bu sebeple mü'min, şahsiyet ve vakarını korumak için hiç kimseye el açmamalı, yüz suyu dökmemelidir. Fakat hayat şartları buna mecbur bırakırsa, 

hiç değilse salih mü'minlere mürâcaat etmelidir. Nitekim İbnü'l-Firasi'nin anlattığına göre babası;

''Ey Allah'ın Rasulü! 

İhtiyacımı başkasından isteyeyim mi''... diye sormuş, Efendimiz (s.a.v) de;

''Hayır isteme! 

Ancak istemek zorunda kalmışsan, bari salihlerden iste!'' buyurmuşlardır. 

(Ebu Davud)

Şeyh Sadi Hazretleri buyurur:

"Bir tarikat pirinin, yetiştirdiği müridlerden birine 

şöyle söylediğini işittim;

''İnsanlar, rızıklarına bağlandıkları kadar o rızkı veren Hak Te'ala'ya da bağlansalardı, 

meleklerin makamlarının üstüne yükselirlerdi."

İnsan, bu âleme imtihan için gelmiştir. 

Dünya imtihanının Leylalarına takılıp onlardan Mevla'ya intikal edememek, 

hayır veya şer, başa gelen her şeyin ilahi bir imtihan tecellisi olduğunu düşünememek, 

rızık peşinde koşarken Rezzak'ı unutma nankörlüğüne düşmek; 

insanı bu alemdeki fani sebeplere bağlanıp müsebbibü'l-esbab olan Rabbini unutma 

gafletine düçar eder. 

İnsan bu gaflete daldığı nisbette manen alçalır, 

hatta hayvanlardan bile aşağı bir dalalete sürüklenebilir. 

Yine bu gafleti bertaraf edebildiği nisbette de yücelir, letafet ve ruhaniyette melekleri bile geçebilir.

Ayet-i kerimede buyrulur:

"Nice canlı var ki, rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. 

O, her şeyi işitir ve bilir." (Ankebut; 60)

Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

''Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, 

Allah, kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler." 

(Tirmizi)

Efendimiz (s.a.v) de Ehl-i Beyt'ini ve bilhassa çok sevdiği kızı Fatıma'yı daima dünyaya meyletmekten sakındırmış, her fırsatta salih amellere ve ahirete rağbet etmelerini emretmiştir. 

Son anlarını yaşarken bile en yakınlarına şu ikazda bulunmuştur:

"Ey Fatıma! 

Ey Safiyye! 

Allah katında makbul ameller işleyiniz! 

Salih amelleriniz yoksa, bana güvenmeyiniz.

Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam!". 

(İbn-i Sa'd)
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »