Ortadoğu Gazetesi

BIST
97,955
%-0,51
USD
5,3223
%0,07
EUR
6,0535
%0,08
Altın
219,0600
%-0,29
SON DAKİKA

Haşr Suresi Nuzul Sebebi...

İHSAN MUSLU / 2017-09-11 09:24:19

Said b. Mansur, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiklerine göre Said b. Cübeyr İbn. Abbas'a; 

"Peki, Haşr suresi" diye sormuş, İbn. Abbas'da 

"O, Beni Nadir hakkında nazil oldu," demiştir. Nitekim bir rivayete göre bunun adı, 

Beni Nadir süresidir.

İbn. Abbas, Mücahid, Zühri ve daha pek çok alim şöyle dediler; 

''Rasu-lullah (s.a.v) Medine'ye hicret ettiklerinde Beni Nadir ile anlaşma yaptı. 

Rasulullah (s.a.v) onlara, kendisiyle savaşmamak şartıyla eman verdi. 

Fakat onlar aralarındaki bu ahdi bozdular. 

Allah'da reddi mümkün olma'yan musibetini ve döndürülmesi mümkün olmayan hükmünü üzerlerine indiriverdi. 

Rasulullah (s.a.v) onları sürdü, Allah'tan gelecek musibetten kendilerini korur zannettikleri muhkem kalelerinden çıkardı. 

Allah'tan gelecek musibete karşı onları hiçbir şey koruyamadı. 

Akıllarına bile getiremedikleri şey Allah tarafından geliverdi ve Rasulullah (s.a.v) onları Medine'den sürüp çıkardı. 

Bir kısmı Şam taraflarına bir kısmı da Hayber'e gittiler. 

Rasulullah (s.a.v) onların develerine yükleyebildikleri kadar eşya götürmelerine müsade etmişti. 

Onlar da evlerinde taşınabilir ne varsa söküp götürdüler.'' 

Ayet-i kerime bunu şöyle ifade ediyor; 

"Hem kendi elleriyle hem müminlerin elleriyle evlerini yıkıyorlardı. 

Ey akıl sahipleri ibret alın." 

Yani, Allah ve Rasulünün emrine muhalefet edip kitabını yalanlayanların akibetini düşünün, 

ahirette vereceği azab-ı elimin yanında onları dünyada rüsva edici o belâyı başlarına nasıl indiriyor, düşünün

Nüzul Sebebi ksaca

"Medine'yi ve imanı yurt edinenler..." ayetinin 

(9. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak; 

İbnül-Münzir'in Zeyd b. Esam'dan naklettiğine göre Ensar; "Ey Allah'ın Rasulü! 

Medine arazisini muhacir kardeşlerimizle aramızda ikiye taksim et," dediler. 

Rasulullah (s.a.v) "Hayır! Lakin ihtiyaçlarını karşılayın, meyvaları taksim edin, arazi sizin arazinizdir," dedi. 

Ensar da "Memnuni­yetle," deyince bu ayet nazil oldu.

Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre birisi Ra­sulullah (s.a.v)'a gelip "Ya Rasulallah, aç kaldım," demesi üzerine Rasulul­lah (s.a.v) hanımlarına haber gönderdi. 

Onların yanında yiyecek bir şey bu­lunamayınca Rasulullah (s.a.v); 

"Bu gece bunu misafir edecek kimse yok mu.. Allah ona rahmet etsin!", buyurdular. 

Bunun üzerine ensardan biri kalkıp "Ben edeyim ya Rasulallah" dedi. 

Evine gitti hanımına; "Bu Allah Rasulünün misafiridir, elinden gelen ikramı esirgeme," deyince hanımı; "Vallahi çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok," dedi. 

Kocası da ona; "Çocuklar akşam yemek istedikleri zaman onları uyut ve kandili söndür, biz de bu gece karnımızı bağlayalım," dedi. 

Kadın da öyle yaptı. 

Bu ev sahi­bi sabahleyin Rasulullah'ın (s.a.v) yanına gittiğinde Rasulullah (s.a.v) ona; 

"Filan ve filanların hareketini Allah beğendi,'' dedi. İşte bu hadise üzerine "Şiddetli ihtiyaçları olsa bile onları kendilerine tercih ederler," ayeti nazil oldu.

Vahidinin rivayetine göre Abdullah b. Ömer şöyle dedi; 

Ashabdan bi­rine bir koyun başı hediye edildi. 

O da "Kardeşim filan kişi ve ailesinin bu­na bizden daha fazla ihtiyaçları var," diyerek ona gönderdi. 

O da aynı dü­şünce ile başka birine gönderdi. 

Böylece yedi haneyi dolaştıktan sonra ilk haneye geldi. 

Bunun üzerine "Şiddetli ihtiyaçları olsa bile onları kendileri­ne tercih ederler," ayeti nazil oldu
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »