Ortadoğu Gazetesi

BIST
103,186
%0,67
USD
5,3196
%0,06
EUR
6,0295
%-0,10
Altın
227,3210
%0,39
SON DAKİKA

Osmanzade Taib...

İHSAN MUSLU / 2017-09-12 09:41:26

On sekizinci asır divan şairlerinden. 

İstanbul'da doğdu. 

Doğum tarihi belli değildir. 

Babası Süleymaniye Vakıf ruznamecisi Osman Efendidir. 

Asıl adı Ahmed'dir. 

İyi bir tahsil gördükten sonra müderris oldu. 

Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 

1697'de Kemankeş Mehmed Paşa ile birlikte Şam'a giderek, paşanın vezir kethüdası oldu. 

Sonra tekrar müderrisliğe döndü. 

1717'de Halep kadılığına tayin edildiyse de bir süre sonra azledilince İstanbul'a döndü. 

Sultan Üçüncü Ahmed'in oğlu İbrahim'in doğumu üzerine düşürdüğü tarihin sultan tarafından beğenilmesi üzerine reis'i şairan yani şairlerin önderi ünvanıyla taltif edildi. 

1723'te Vezir İbrahim Paşanın yardımıyla Mısır kadılığına tayin edildi. 

Bu vazifedeyken Mısır valisi aleyhinde söylediği hiciv sebebiyle, 

1724'te vali tarafından zehirletilerek öldürüldü.

Osmanzade Taib, hicivleri ve kasideleriyle tanınmış bir divan şairidir. 

Önceleri Hamdi mahlası ile yazıyordu. 

Hicivleri yüzünden çok sıkıntılara düştü. 

Daha sonra yaptıklarına pişman olup tövbe edince, tövbe eden manasında Taib mahlası ile yazmağa başladı. 

Osmanzade Taib ayrıca tarih, ahlak ve hadis alanlarında eserler yazdı, tercümeler yaptı. Başkalarına ait tanınmış eserleri yeniden yazıp, derli toplu bir hale getirdi. 

Nesirlerinde sade bir dil kullandı. 

Nazımda ise, yangın, pahalılık dolayısıyla halkın çektiği sıkıntıları dile getirdi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

***

Kemankeş Kara Mustafa Paşa: 

Osmanlı sadrazamıdır. 

Arnavut kökenlidir, devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Yeniçeri Ocağı'nda eğitimini tamamladıktan sonra solak oldu. 

Çorbacılık ve kul kethüdalığı görevlerinden sonra, 1634'te Sekbanbaşı oldu. 

IV. Murat'ın Revan Seferi hazırlığı sırasında da Yeniçeri Ağırlığı'na getirildi. 

Seferden sonra İstanbul'a dönünce, vezir rütbesiyle kaptanıderya oldu. 

Bir Akdeniz seferini başarıyla tamamladıktan sonra, aynı zamanda sadaret kaymakamı olarak Bağdat Seferi'ne katıldı. 

Kuşatma sırasında Tayyar Mehmet Paşa'nın ölümü üzerine 24 Ocak 1638'de sadrazam oldu.

Bağdat'ın alınmasından sonra, İran içlerine kadar ilerleyerek, Safevilerle Kasr-ı Şirin Antlaşması'nı imzaladı ve İstanbul'a döndü. 

IV. Murat'ın ölümünden sonra da sadrazamlıkta kaldı. 

Sultan İbrahim'in ilk yıllarında bazı kişileri uzak görevlerle İstanbul'dan uzaklaştırmayı başardı. 1640'ta Galata'da çıkan bir yangında yüzü yandı 

ve üç ay çalışamadı. 

Bu arada savaşlara girişmeden, Venedik Rusya ve Lehistan ile devletin yararına anlaşmalar yaptı. Yaptığı tasarruflarla bütçede denklik sağlanıp, 

fazla para elde edilmesine karşın, 

Kösem Sultan'ın da karşısında olması yüzünden, çıkan bir ayaklanma girişimi sonucunda görevinden alındı. 

Sultan İbrahim idamı için karar verdi. 

22 Şubat 1644'te Hocapaşa Çarşısı'nda idam edildi. Cenazesi Bayezit Cami ile Çorlulu Ali Paşa Cami arasında bulunan kendi medresesi yanındaki türbesine gömüldü.

Ziyaret Edebilirsiniz...
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »