Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2893
%-0,26
EUR
5,9970
%-0,08
Altın
227,8300
%0,69
SON DAKİKA

Belam İbn. Baura...

İHSAN MUSLU / 2017-09-15 10:16:08

Hz. Musa zamanında yaşamış ve sonradan tekrar irtidat etmiş ilim adamıdır.

A'raf suresinin 175-176'ncı ayetleri münasebetiyle ismi çeşitli tefsir ve tarih kitaplarına girmiş olan Bel'am İbn. Baura veya Bel'am İbn Eber'nin, İsrailoğulları'ndan, devler ülkesinden, 

Yemen diyarından veya Ken'an ilinden Allah'ın dinini öğrenmiş, 

ilim ve irfan sahibi, duası müstecap, 

yanında Allah'ın ismi a'zamı bulunan ve fakat sonradan itaatsızlığa düşmüş bir kimse olduğu şeklinde rivayetler vardır. 

Bel'am'a konu teşkil eden ayet mealleri şöyledir; 

"Habibim! Onlara, şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını anlat. 

Dileseydik, onu ayetlerimizle üstün kılardık; 

fakat o, dünyaya meyletti ve hevesine uydu. 

Durumu, üstüne varsan da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. 

İşte ayetlerimizi yalan sayan kimselerin hali böyledir. Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler. " (A'raf, 7/175-176).

Bel'am'la ilgili olarak İslami kaynaklarda şunlar anlatılmaktadır; 

"Rivayete göre Musa (a.s.), Ken'aniler'in Şam'daki topraklarına girmişti. 

Bu sırada Bel'am, el-Belka köylerinden Bal'a'da bulunuyordu. 

Ken'aniler'den bazıları Bel'am'ın yanına gelerek; 

"Ey Bel'am, Musa İbn. İmran İsrailoğulları'nın başında olduğu halde bizi yurdumuzdan sürmek ve öldürmek üzere geldi. 

Bizim ülkemize İsrailoğulları'nı yerleştirecek. 

Senin kavmin olan bizlerin ise, yerleşecek bir yerimiz yok. Sen duâsı kabul edilen bir kimsesin. 

Onları defetmesi için Allah'a dua et", dediler. Bel'am; 

"Yazıklar olsun size! O Allah elçisidir; 

melekler ve mü'minler de onunla beraberdir; 

onlar aleyhine nasıl dua edebilirim! 

Bildiğimi bana Allah öğretti" diye red cevabı verdi. Kavmi dua etmesi hususunda ısrar ettiler. 

Bel'am da eşeğine binerek, İsrailoğulları'nın çıkmakta olduğu dağa doğru ilerledi. 

Bu dağ, Husban dağıdır. 

Biraz gittikten sonra eşeği yere çöktü. 

Eşeğine binerek biraz ilerledikten sonra hayvan yine çöktü. 

Bel'am biraz evvelki gibi hareket ettikten sonra tekrar hayvanına bindi. 

Biraz yol alınca eşek yine çöktü. 

O, yine eşeği yerinden kalkıncaya kadar dövdü. Nihayet eşek, Bel'am aleyhinde bir delil teşkil etsin diye, Allah'ın izni ile konuşarak şöyle dedi; 

"Ey Bel'am, nereye gidiyorsun... 

Meleklerin önümde durarak beni yolumdan çevirdiklerini görmüyor musun... 

Allah elçisi ile mü'minler senin kavmin aleyhinde dua etmektedirler." 

Fakat Bel'am, buna aldırış etmeden eşeğini döverek yoluna devam etti. 

Nihayet eşek onu Husban dağına çıkardı, 

Musa (a.s.)'ın ordusunun ve İsrailoğulları'nın karşısına götürdü. 

Bel'am onlara beddua etmeye başladı; 

fakat İsrailoğulları'na beddua ederken Allah onun dilini kendi kavmi aleyhine çevirdi. 

Yanında bulunan halk, onun kendi aleyhlerine beddua etmekte olduğunu görünce; 

"Ey Bel'am! Ne yaptığını biliyor musun.. 

Sen İsrailoğulları'na hayır duada, bize bedduada bulunuyorsun" dediler. 

O; "Ben bunu kendi ihtiyarımla yapmıyorum, Allah dilime hakim oldu" dedi. 

Bunun üzerine dili ağzından çıkarak göğsü üzerine sarktı. 

Sonra kavmine; ''Dünya ve ahiret benim elimden gitti, artık hileye başvurmaktan başka çare yoktur..." dedi. (Taberi)

Her ne kadar müfessirler âyetlerin nüzûl sebebi olarak daha çok Bel'am'ın ismi üzerinde durmuşlarsa da, sözkonusu ayetlerle anlatılmak istenenin Bel'am olduğu yolundaki rivayetleri ve onunla ilgili olarak anlatılan kıssaları doğrulayacak güvenilir

hiç bir eser yoktur. 

Öyle anlaşılıyor ki ayetler, Bel'am ve hareketleri itibariyle onun gibi olan herkese şamildir. 

İslami kaynaklarda zikredilen bilgiler bazı isim ve ifade değişiklikleri hariç Kitab-ı Mukaddes'te geçen bilgilerin tamamen aynısıdır. 

(Kitabı Mukaddes)

İnsanları "Allah'ın adını kullanarak, aldatan  heveslerini tatmin için "Tevhid akidesini" tahrip eden "Bel'am'ın" etkisi korkunçtur. 

İslam topraklarında; kafirlerin istilasını hazırlayan güç, "Bel'am'dır.''

Allah'ın indirdiği hükümlere karşı ayaklanan ve İslam'a küfreden yönetimlerle yani Tağuti güçlerle din adına uzlaşan ve müslümanları da

"Allah'ın adını kullanarak" aldatan, Kur'an'daki ifadeyle "köpek sıfatlı" kimselerin ortak ismi Bel'am' dır. 

Bu köpek sıfattı kimseler de; Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmını kabul, bir kısmını "zamanın değişmesi" gerekçesiyle sükutla geçiştirirler. 

"Ulü'l-Emr"i İslam'a karşı ayaklanan güçlere izafe ederek, mü'minleri yanıltırlar. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »