Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,274
%0,52
USD
5,3069
%0,45
EUR
6,0195
%0,40
Altın
229,3720
%0,74
SON DAKİKA

Dinimizde istişarenin önemi...

İHSAN MUSLU / 2017-09-17 09:47:58

İstişare; Danışmak, fikir sormak ve öğüt istemek gibi manalara gelmektedir. 

İstilahta ise; 

Herhangi bir konuda doğruya ulaşmak veya yaklaşmak için bir başkasının görüşüne başvurmaya istişare denir.

Kur'an-ı Kerim naslarında ve Rasulullah'ın Sünnet'inde beyan olunmayan konularda Müslümanların istişare ederek, doğru olanı yapmaları, yanlış olanı yapmalarından daha hayırlıdır.

Allah, istişare ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

''Müslümanlar işlerini aralarında yaptıkları istişâre ile yürütürler.'' (Şura; 42/38)

Bu ayeti kerime Mekke'de nazil olmuştur. 

Bu da gösteriyor ki Allah, Müslümanlara İslam Devletinin bulunmadığı bir dönemde, 

Müslümanların istişareli olduklarını bildirmiştir.  

Başka bir ayeti kerime'de, Allah  Rasulullah şahsında tüm Müslümanlara şöyle buyurmuştur;

''Ey Muhammed! 

İşlerde onlarla istişare et.'' 

(Al-i İmran; 3/159)

Bu ayeti kerime ise, Medenidir. 

Yani Müslümanların Mekkelerinde ve Medinelerinde de yapmaları gereken bir iştir, istişare.

Şimdi bir düşünelim;  o ki, kendi nefsinden konuşmayan, vahiy doğrultusunda hayat süren nebidir; ona istişare öğütlendiyse, bizlerin nasıl hareket etmesi gerekir.. 

O ki istişareyle hayat sürmüşken, bizlerin iştişaresiz hayat sürmesi mümkün müdür...  

Araştıranlar göreceklerdir ki, insanların önderi olan Rasulullah, ayeti kerime'de emrolunduğu üzere her konuda ashabıyla istişare etmiştir. 

Ebu Hureyre, bu konu hakkında şöyle demiştir. 

''Ben Rasulullah'dan daha fazla arkadaşları ile istişare eden birini görmedim.'' 

(Kenzu'l Ummal)

Bizler için en güzel örnek olan Rasulullah'in bir vasfını daha işte burada görmekteyiz; 

''İnsanlarla istişare etmek.'' 

Bir nevi o, kendinden sonra ki ümmetine de istişareyi bırakmıştır.

Ancak istişarede dikkat edilmesi gereken bir husus; Kur'an ve Sünnet'te bildirilen konular hakkında istişare edilmez. 

''Ayeti kerime'de şöyle buyrulmuştur. 

''Allah ve Rasulü herhangi bir hususta hüküm verdiği zaman, artık mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının işlerinde başka bir yolu seçme hakları yoktur.'' (Ahzab; 33/36). 

İnsanların muhayyer bırakıldığı konularda istişare etmesi ise, caizdir. 

Hulafa-i Raşidin'de bu yol üzere hareket etmiştir. Kendilerine sorulan hükümleri Kur'an ve Sünnet'te bulamayınca, kendi aralarında istişare etmişlerdir.

Ayrıca yine dikkat edilmesi gereken bir husus da: İstişare'nin yapılacağı yerlerin önemli olduğu gibi, istişare yapılacak kimselerde de olması gereken vasıflardır. 

Öncelikle istişare edilecek kimse ilmi ve dini konularda bilgili, sözünde sadık ve takva sahibi kimselerden olmalıdır. 

Rasulullah'da istişare edilen kimse hakkında şöyle buyurmuştur; 

''Müsteşar, kendisiyle istişare edilen güvenilir bir kimse olmalıdır.'' (Tirmizi) 

İstişare bireysel yapıldığı gibi, toplu olarak İslam cemaatinin maslahatı gereği olarak da yapılabilir. 

Bu uygulama geçmişte de yapılmıştır. 

Hulafa-i Raşidin'den olan Ömer, halife olduğu zaman istişare heyeti kurmuştur. 

Hatta Ömer'in istişare üyelerinin Medine dışına çıkmasını yasakladığı da rivayet edilir. 

Bu da istişare'nin önemini ve gerekliliğini göstermektedir.

Kur'an, Sünnet ve sahabe uygulamasında görüldüğü üzere istişare etme ahlakı her Müslüman da olması gereken bir ahlaktır. 

Özellikle günümüz coğrafyasında Müslümanların istişareyle hareket ahlakını kazanmaları son derece önemlidir.

Bu gün kafirlerin küfrü, zalimlerin zulmü dünyanın dört bir yanını sarmış; 

fitne ise, Müslümanların ayrılığa düşmesi için kafirlerin silahı olmuş durumdadır. 

Böyle bir zamanda Müslümanların doğru kararlar almaları işlerin istişâreyle yürütülmesiyle sağlanacaktır.

Sonuç olarak günümüz Müslümanlarının hava ve suya ihtiyacı olduğu gibi, istişare etmeye de ihtiyacı vardır. 

Hava ve su, hayat için gerekliyse, istişare de Müslümanları hayatı için gereklidir.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »