Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3431
%0,09
EUR
6,0741
%0,18
Altın
220,7090
%0,74
SON DAKİKA

Ayşe Hatun Tekkesi...

İHSAN MUSLU / 2017-09-22 09:39:50

Ele alacağımız Resmiyye tekkelerinin ikincisi 

Fatih ilçesi, Sarmaşık semtinde, 

Neslişah Mahallesi'nde, Neyzenler Sokağı'nda olup, Şeyh Seyyid Resmi Tekkesi, 

Şeyh Said Efendi Tekkesi, 

Cuma Tekkesi diye de adlandırılan Ayşe Hatun Tekkesi'dir.

Dergahın en eski adı, ''Şerafeddin Bağdadi Tekkesi'dir.'' 

Mehmed Şerafeddin Bağdadi Efendi tekkenin bahçesinde gömülüdür. 

Rivayete göre, kendisi aslen Mısırlıdır. 

Tekkenin yapılış tarihi yaklaşık olarak 1784-85 yılıdır. Şerafeddin Bağdadi'nin bu tekkede şeyhliği olmadığı söylenirse de Muharrem Kasım-Aralık 1784'de vefatına kadar yanlız başına burada oturmuş ve buraya gömülmüştür. 

Ayşe Hatun 9 Rebiülevvel 1200-10 Ocak 1786 tarihinde ev ve arsasını tekke olmak üzere vakf etmiştir.

1784-85 yılında Edirnekapusu civarında Löküncüler'de Şeyh Mustafa Tekkesi diye bir tekkenin var olduğunu biliyoruz. 

Löküncüler, bugünkü Sofalıçeşme Caddesi'nin biraz kuzeyi imiş. 

O halde Löküncüler'deki Şeyh Mustafa Tekkesi'nin Ayşe Hatun Tekkesi olduğuna şüphe yoktur.

Tekkenin kurucusu Ayşe Hatun, 

tevhidhanedeki maksurede medfun imiş.

Tekkenin ilk şeyhi Mustafa Resmi Ahi Hazretleri olup, postnişinliği Eskici Şeyh diye bilinen küçük kardeşi Mehmed Said Hazretleri'ne devretmiştir. 

Mehmed Said Hazretleri 1 Muharrem 1226-26 Ocak 1811 günü Hakk'a yürümüş, tekkenin haziresine sırlanmıştır.

Cemaleddin Revnakoğlu'na göre Mustafa Resmi Ahi Hazretleri'nden sonra önce büyük kardeşi Süleyman Safi, onun Kabakulak Asitanesi'nde posta oturmasından sonra küçük kardeşi Mehmed Said Hazretleri Ayşe Hatun Tekkesi'nin şeyhi olmuşlardır.

Mehmed Said Efendi Hazretleri'nden sonra yerine oğlu Abdülkadir Efendi geçti. 

Bu zat-ı şerif, Kadri Efendi diye de anılır. 

Aşk sarhoşu bir kişi imiş. 

Abdülkadir Efendi hakkında bildiğimiz bunlardan ibaret.

Abdülkadir Efendi Hazretleri'nden sonra postnişinliği Üsküdarlı Berber Şeyh Mehmed Haki Efendi el-Ka-diri devraldı. 

Mehmed Haki Efendi, Resmiyye'den Şeyh Halil Efendi'nin halifesidir; 

aynı zamanda Kartal Baba şeyhi Ömer Bahri Efendi'den de hilafet almıştır. 

Mehmed Haki Efendi'nin halifelerinden biri Ayaspaşa'da Şeyh Ali Hulusi Efendi'dir.

Mehmed Haki Efendi'nin şeyhliği kısa sürmüş, zamanında tekke yangın geçirmiş ve bir müddet boş arsa olarak kalmıştır. 

İki Ramazan, 17 Aralık 1868 günü rıhlet eden Mehmed Haki Efendi, Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığında, Nuhkuyusu civarında gömülüdür. Çocuğu yoktur.

Mehmed Haki Hazretleri'nden sonra irşad görevi Kabakulak şeyhi Mustafa Sabri Efendi'ye, 

onun rıhletinden sonra da Kabakulak şeyhi İsmail Hakkı Efendi'ye kalmış, ancak tekke arsa halinde olduğundan ötürü bu kişiler bilfiil şeyhlik yapamamışlardır. 

İsmail Hakkı Efendi şeyhliği yeğeni Ahmed Şemseddin Efendi'ye devretmiştir. 

Sultan II. Abdülhamid'in 27 Zilhicce 1305/4 Eylül 1888 târihli sultânî berâtı, onun Ayşe Hatun Tekkesi'ne şeyh ve mütevelli olarak atandığını yazar.

Ahmed Şemseddin Hazretleri, Süleyman Safi Hazretleri'nin kızının oğludur. 

Annesi, Süleyman Safi Hazretleri'nin torunlarından Şerife Ümmülhayr Derviş Hatun, 

babası ise, İbrahim Maşuki Hazretleri'nin damadı olan Hoca Hafız Hasan Hüsnü Efendi'dir. 

Dört Zilkade 28 Şubat 1868 Cuma günü dünyaya geldi. 

Hasan Hüsnü Efendi'nin küçük oğludur.

Ahmed Şemseddin Efendi, Mustafa Sabri Efendi'den hilafet almıştır. 

Kendi parasıyla yeni bir tekke binası inşa ettirmiş, 1891 Haziran,Temmuz ayında sade bir tören ile tekke yeniden açılmıştır. 

İsmail Hakkı Efendi de bu zata hilafet vermiş, 

tac giydirmiş ve o da 1309 Şabanı-1892 Martı'nda tekkede bilfiil şeyhliğe başlamıştır.

Ahmed Şemseddin Efendi posta oturduğu sırada 

25 yaşında idi. 

Meşihat mektubi kalemi katiblerinden idi. 

Saçlı diye şöhret bulmuştur. 

Hattat idi, çok güzel talik yazı yazardı. 

Çok ilahi ve şugul bilen bir zat idi, 

repertuarının zenginliği ile ün salmıştı. 

Postnişinliği beş yıl sürmüş, 

19 Şaban 1314-22 Ocak 1897 Cuma günü irtihal etmiş, tekkenin tevhidhanesinde mihrabın karşısındaki maksureye sırlanmıştır. 

Tekkenin vakifesi Ayşe Hatun da aynı maksurede yatmakta imiş. 

Bugün maksureden en küçük bir iz yoktur.

Bir kızı Kabakulak Haziresi'ne defnedilmiş olup mezar taşının kitabesi şöyledir:

''Bu maka-m-ı ali'de seccadenişin

merhum şeyh Sabri Efendi

bendesi ve Cuma dergahı

seccadenişini merhum Şeyh

Ahmed Şemseddin Efendi

kerimesi Şerife Fatma

Sabriye'nin ruhiyçün Fatiha''.

sene 1315
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »