Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3497
%0,54
EUR
6,0816
%0,51
Altın
221,0130
%0,88
SON DAKİKA

Somuncu Baba...

İHSAN MUSLU / 2017-10-06 09:29:17

Anadolu'nun manevi mimarlarındandır. 

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri başta olmak üzere bir çok talebe yetiştirerek Osmanlı Devleti'nin manevi anlamda büyümesinde ve gelişmesinde büyük katkısı olmuş bir Allah dostudur. 

''Somuncu Baba'' lakabıdır. 

İsmi kaynaklarda; 

''Hamid-i Veli, Şeyh Hamidi Veli, Hamidüddün-i Veli, Hamid Hamideddin-i Veli gibi şekillerde geçmektedir.''

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri 

1331 yılında Kayseri'nin Akçakaya köyünde dünyaya gelmiştir. 

Babası Anadolu'ya manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemsettin Musa Efendi'dir. 

Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Beyazıt Han zamanında yaşayan Hamidi Veli, 

Peygamber Efendimiz'in 24. kuşak soyundan asil bir seyyid'dir. 

 İlk eğitimini babasından almış daha sonra ilim tahsilini Şam, Tebriz, Hoy ve Erdebil'de sürdürmüştür. Bayazid-i Bestami'nin ruhaniyetinden istifade etmiş 

ve Alaaddin-i Erdebili'den icazet alarak tekrar Anadolu'ya dönmüştür.

Yıldırım Beyazıt Han'ın Niğbolu Savaşı'nın kazanılmasına Allah'a şükür nişanesi olarak yaptırdığı Bursa Ulu Cami, 

Osmanlı Devleti'nin ilk selatin camisidir. 

Bursa'da çilehanesinin yanına yaptığı ekmek fırınında somun pişirerek çarşı pazar dolaşıp ''Mü'minler, Somunlar'' nidalarıyla ekmek dağıtan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Ulu Cami'nin inşaası sırasında da işçilere ve halka somun dağıtmış, 

manevi yönünü gizlediğinden dolayı halk arasında ''Somuncu Baba'' lakabıyla bilinir olmuştur. 

Cami inşaatı tamamlanıp da açılış günü geldiğinde Padişah Yıldırım Beyazıt Han, 

ilk hutbeyi okuması için dönemin tasavvuf büyüklerinden Emir Sultan Hazretleri'ni görevlendirmiştir. 

Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin manevi yönünü Bursa'da ilk keşfeden kişi olan Emir Sultan Hazretleri; ''Padişahım bu beldede benden daha alim kimseler vardır. 

Onlar aramızda iken hutbe okumak bize düşmez'' diyerek, bu görev için Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'ni işaret etmiştir. 

Padişahın huzurunda görevi reddetmeyen Hamidi Veli, hutbede Fatiha Suresi'ni 7 farklı şekilde yorumlayarak işari tefsirini yapmıştır.

Bu olağanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Somuncu Baba olarak bildikleri Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin manevi büyüklüğünün farkına varmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin ilk şeyh'ül islamı Molla Fenari Hazretleri ise, bu tefsir üzerine ''Ayn'ul Ayan'' isimli Fatiha Tefsiri kitabını kaleme almıştır.

Bursa'da manevi büyüklüğü ortaya çıkan ve kendi ifadesiyle sırrı faş olan Hamidi Veli Hazretleri ise, talebeleri ile birlikte Bursa'dan ayrılmıştır. 

Melamilik'in en önemli temsilcilerinden olan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri halk içinde Hakk ile birlikte olma yolunu seçmiş insanların teveccühünden ziyade talebe yetiştirmek ve alem-i İslam'a hizmet etmekle meşgul olmuştur. 

Bu sebeple Somuncu Baba aşkın sırrı yolculuğunda kendi sırrı nerede ortaya çıktı ise oradan uzaklaşmıştır. 

Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin Bursa'dan ayrılmasını Bursalı İsmail Hakkı Silsilename'sinde şu şekilde anlatmıştır:

''Şeyh Hamid ol gece merkebine suvar olup Aksaray tarafına gitmiştir. 

Ve burada kendisinin Muzaf Mescidi vardır. 

Ve Aksaray'dan dahi Darende'ye hicret buyurup ve anda intikal-i beka kılmıştır. 

Ve hala türbesi ziyaretgahtır.''

Somuncu Baba Bursa'dan ayrılmıştır ama hem o dönemde kullandığı fırını hem de hayatı günümüze kadar unutulmamıştır. 

Oğullarından Yusuf Hakiki Baba'yı da Aksaray'a görevlendiren Hamidi Veli Hazretleri diğer oğlu Halil Taybi ile birlikte Hac ziyaretinde bulunmuştur.

Anadolu'ya döndükten sonra özellikle Kayseri, 

Bursa, Aksaray ve Darende olmak üzere bir çok merkezde bulunan ve talebe yetiştirerek İslam'a hizmet eden Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ömrünün son kısmını daha önce de yaşadığı Darende'de geçirmiştir. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »