Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,126
%-0,59
USD
5,3136
%0,20
EUR
6,0125
%0,17
Altın
227,1490
%0,39
SON DAKİKA

Dinimizde Hemşireliğin Kutsallığı...

İHSAN MUSLU / 2017-10-12 09:33:51

Peygamberimiz, hasta ziyaretine, hastaya hizmete çok önem vermiş, dinimizde hastanın hizmetinde bulunan yardımcılarının Ramazan'da oruçlarını tehir edebileceklerine bile cevaz vermiştir.

Siyer, islam tarihi ve hadis mecmualarında; özellikle savaşlarda hanımların bulundurulduğu ve bunların yaralılara hizmet verdiklerine dair pek çok örnekler vardır. 

Buharinin nakline göre bir hanım; ''Biz, Hazreti Peygamber ile beraber savaşta bulunurduk. 

Mücahitlere su verir, onlara hizmet ederdik. 

Yaralıları tedavi eder, şehitleri Medine'ye taşırdık'' 

(Buhari) der.

Ümmü Atiyye ise, Rasulullah ile birlikte yedi savaşa katıldığını, 

geri hizmetleri gördüğünü, 

ordunun yemeğini yaptığını, yaralıların yaralarını sardığını ve çok ağır yaralılara da hizmet verdiğini söylemektedir.(Müslim).

Hendek muharebesinde yaralananların tedavi ve bakımı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine'de Mescid-i Nebi civarında bir çadır kurdurmuş, bu çadırı hasta bakıcı bir hemşire, Beni Eslem kabilesine mensup Medineli Rufeyde (r.a.) isminde bir hanımın idaresine tevdi etmişti.

Sahih-i Buhari'nin tıp bölümünde, Muavviz b. Afra'nın, ''Biz Rasulullah ile birlikte savaşır, askerlere su taşır, onlara hizmet ederdik. 

Ölüleri ve yaralıları da Medine'ye naklederdik,'' beyanı,kadınların o dönemde tıp hizmetlerini yürüttüğünün göstergesidir. 

Asr-ı Saadet'te yapılan bazı savaşlarda yaralıları tedavi için mescitte çadırlar kurulduğu, 

bu çadırlarda kadınların yaralıları tedavi ederek hemşirelik ve doktorluk yaptıkları naklediliyor. 

Hendek Savaşı'nda düşmanın attığı okla yaralanan Sa'd b.Muaz'ın, Rufeyde adındaki kadın sahabi tarafından söz konusu çadırda tedavi edildiği, Rasulullah'ın (sav) da bu büyük sahabiyi her gün ziyaret ettiği bildiriliyor. 

Hayber Savaşı'nda mescidde çadırda yaralıları tedavi eden diğer bir isim ise, Eslem kabilesinden Kutaybe binti Sa'd'dır.

İlk Müslümanlar arasında yer alan ve kocası Cafer b.Ebi Talib ile beraber Habeşistan'a hicret eden Esma bint. Umeys'in de iyi bir doktor olduğu belirtiliyor. 

Hz. Aişe'nin kız kardeşi Esma bint. Ebibekir'in, tedavi için ya­nına getirilen hummalı kadın hastaları,soğuk suyla tedavi ettiği rivayetlerden anlaşılıyor.

Peygamberimiz döneminde yapılmış olan savaşlarda kadınların yapmış olduğu hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. 

Hz.Fatıma,Ümmü Eymen,Esma binti Ebubekir, Rubeyyi binti Muavviz, Leyla el-Gıffari,Rufeyde binti Said 

el-Eslemiye, Hamme binti Cahş, Ümmü Atiye el-Ensariye gibi kadın sahabilerin cephede yaralıları tedavi ettikleri bilinmektedir. Rufeyde binti Said el-Eslemiyye, Hayber savaşı sırasında mescitte kurulan bir çadır içerisinde yaralıları tedavi etmiştir. 

Bu savaşta ok yarası alan Sa'd adındaki sahabinin onun çadırında tedavi edildiği nakledilmiştir. 

Asım Köksal bu kadının İslamda resmen görevlendirilen ilk kadın doktor olduğunu belirtmiştir.

Yine Ümmü Ziyad adındaki kadın sahabi, savaş meydanında yanında bulundurduğu ilaçlarla yaralıları tedavi etmiştir. 

''Uhud savaşında Müslümanların bozguna uğradıkları ve Hz. Peygamberin şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştığı zaman dokuz kadın sahabi hastaları tedavi ve su taşıma amacıyla içecek ve yiyecek yüklenerek Uhud'a gitmişlerdir.''

Hz. Aişe ve Ümmü Süleym yaralıları tedaviye çalışmışlardır. 

Ümmü Atiye el-Ensariye adındaki kadın sahabi ise, Resulullah ile beraber yedi gazveye katıldığını ve yaralıları tedavi ettiğini belirtmiştir. 

İsmi verilmeyen bir kadın sahabi, 

Hz.Peygamber ile birlikte altı sefere katıldığını ve yaralıları tedavi ettiğini belirtmektedir.

Kaynaklar,Uhud savaşına yaralıları tedavi etmek amacıyla on dört kadın sahabinin katıldığını ve bunların başında Ümmü Süleym,Hz.Aişe, 

Hz.Fatıma,Ümmü Eymen,Hamme binti Cahş olduğunu belirtmektedir. 

Hz.Fatıma bu savaşta Hz. Peygamber'in yüzündeki kanları temizlemiş ve onu tedavi etmeye gayret göstermiştir. 

Ümmü Umara adındaki kadın sahabi Uhud savaşına katılırken yanında sargı bezleri götürdüğü rivayet edilmektedir. 

Hayber savaşına ailesi ile birlikte katılmış olan Ümmü Sinan, yanında bulunan ilaçlarla erkekleri tedavi ettiğini ifade etmiş, aynı savaşta Ümmü Ziyad'ın da yanında ilaçlar bulundurduğu,hasta ve yaralıları tedavi ettikleri belirtilmiştir. 

Hz Peygamber döneminde yapılmış olan savaşlardan biri olan Hayber'in fethine,Ümmü Seleme,Safiye binti Abdulmuttalib ve Ümmü Eymen'in de aralarında bulunduğu yirmi kadar kadın sahabi, yaralıları tedavi etmek ve diğer hizmetler için erkeklerle beraber sefere çıkmışlardır. 

Hz. Peygamber ile birlikte seferlere katılan Hz.Aişe harp meydanlarında cesur bir hasta bakıcı olarak görev yapmıştır. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »