Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3381
%0,08
EUR
6,0642
%-0,43
Altın
220,0330
%-0,73

Mazlumun Ahından Korkunuz...

İHSAN MUSLU / 2017-10-14 09:44:03

Allah'ın mübarek esması içinde; 

''el-Hak, el-Adl ve el-Muksıt'' isimleri de yer alır. 

Cenab-ı Allah; adaletlidir, 

adaletle muamele edenleri sever. Adaletin zıddı zulümdür. 

Ekseriya bu dünyada dahi zalim zulmünün cezasını bulur ve mazlum, hakkına kavuşur. 

Ayet-i kerimede;

''Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir... 

Elbette öyledir!''(et-Tin;8)

Kişi, en küçük bir haksızlık yapmaktan dahi çok büyük bir endişe duymalıdır.

Mevlana der ki;

''Bu dünya, bir dağa benzer. 

İşlerimiz, yaptıklarımız da seslenmek gibidir. 

Seslerimiz; güzel de olsa, çirkin de olsa, dağa çarpar, döner yine bize gelir.''

Ayet-i kerimede;

''Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. 

Bununla beraber Allah çoğunu affeder.'' (eş-Şura; 30)

Bunun bir istisnası vardır. Peygamberler ve evliyaullah'ın başına gelen musibetler, terfi-i derecat için, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmada derece kazanmaları için gelen imtihanlardır. Zira Rasulullah Efendimiz buyurmuştur;

''En çok çile çemberinden geçen peygamber benim.''(Tirmizi)

Şu kıssa, kaderin işleyişindeki adalet nizamının güzel bir izahıdır;

Abbasi halifesi Harun Reşid, 

sarayın bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. 

Bahçıvana; şekli, eşsiz kokusu ve müstesna rengiyle pek zarif olan bu gülü itina ile korumasını emreder.

Bahçıvan da sultandan aldığı bu emir dolayısıyla, gülün üzerine adeta titremeye başlar. 

Her seher vaktinde ilk işi,o gülün bakımını eksiksiz yapmak olur. 

Yine bir sabah gülün bakımını yapmak için yanına gittiğinde bir de bakar ki, gülün dalına konan bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düşürmüş. 

Gülün dallarında tek bir yaprak bırakmamış. 

Büyük bir korku içerisinde halifeye koşup;

''Sultanım!'' der. 

''Üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş, gülün üstünde tek bir yaprak bırakmamış.''

Harun Reşid, bahçıvanın söylediklerini sükunetle dinledikten sonra, telaş göstermeden şöyle der;

''Üzülme bahçıvan efendi, üzülme! Bülbülün yaptığı yanına kar kalmaz.''

Sultanın bu cevabı üzerine rahat bir nefes alan bahçıvan ise, işine döner. Aradan henüz birkaç gün geçmiştir ki, bahçıvan, gülün yapraklarını düşüren bülbülü bir yılanın yakaladığını ve yutmak için otların arasında kaybolup gittiğini görür.

Heyecanla yine halifeye gelir;

''Sultanım!'' der. 

''Çok sevmiş olduğunuz gülün yapraklarını döken bülbülü bir yılan yakalamış, yutarken gördüm.''

Sultan yine telaşsız;

''Merak etme efendi!'' der. 

''Bülbülün ahı yılanda kalmaz. 

O da ettiğini bulur.''

Bahçıvan yine işine döner. 

Bir ara bahçede çalışırken,bülbülü öldüren yılanın otların arasından kendisine yaklaşmakta olduğunu görür. 

Hemen elindeki küreğiyle vurarak yılanı öldürür.

Yine halifenin huzuruna gelip sevinç içerisinde;

''Sultanım! 

Bülbülü öldüren yılanı, ben de bahçede küreğimle öldürdüm,'' diyerek durumu anlatır.

Harun Reşid yine sakin;

''Bekle bahçıvan efendi bekle!'' der. 

''Yılanın ahı da sende kalmaz. 

Sen de yaptığının karşılığını görürsün.''

Nitekim çok geçmez, bahçıvan işlediği bir hata sebebiyle halifenin huzuruna çıkarılır ve cezalandırılması istenir. 

Halife de onun zindana atılmasını emreder. 

Askerler, yaka paça zindana doğru götürürken geriye dönen bahçıvan Sultana şunları söyler:

''Sultanım! 

Bülbülün yaptığı yanına kar kalmaz!'' dediniz, onu yılan yuttu. 

''Bülbülün ahı yılanda kalmaz!'' dediniz, onu da ben öldürdüm. 

Şimdi benim yaptığım da yanıma kalmıyor, zira sen beni zindana attırıyorsun. 

Kimsenin yaptığı yanına kalmıyor da, senin ki mi kalacak.. 

Demek sana da bir yapan çıkacak; öyle ise gel sen bana yapma ki, 

bir başkası da sana yapmasın.''

Harun Reşid bir müddet sükut ettikten sonra, bahçıvana hitaben; ''Doğru söyledin!'' diyerek askerlere şu emri verir:

''Bırakın bahçıvanı, çiçeklerini sulamaya devam etsin.''

Bunun üzerine,Sultan ile bahçıvan arasındaki konuşmaya şahit olan bir kimse şöyle der;

''Sultanım, gereken cezasını vermediğiniz takdirde bahçıvanın yaptığı yanına kalmış olacak.''

Harun Reşid, bu sözler üzerine şu hakikati ifade eder;

''Hayır! 

Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. 

En ağır şekliyle ahirette ödemeye tehir edilir! 

Ama gafil insanlar bunun farkına varamaz da, yaptığı yanına kar kaldı sanır.''

Zulüm ve haksızlık Cenab-ı Hakk'ın asla razı olmadığı,haram kıldığı bir kötülüktür. 

Ayet-i kerimede;

''İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerindedir.'' (Hud;18)

Diğer bir ayet-i kerimede;

''Rasulüm! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.'' (İbrahim; 42)

Bu sebeple üzerinde bir hak olan kişi, derhal, hakkı sahibine teslim etmeli, ve yaptığı haksızlıkları telafi etmeli, helalleşmelidir. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »