Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3445
%0,09
EUR
6,0782
%0,24
Altın
220,7090
%0,74
SON DAKİKA

Tarihte tıp alanında ünlü Türk bilim adamları...

İHSAN MUSLU / 2017-10-19 09:29:57

İbn-i Sina: 

Anatomik çalışmalar yapan Müslüman,Türk bilim adamlarının başında gelir. 

Daha çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri,müzik,fizik,doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenen İbn-i Sina sadece Doğu'da değil Batı'da da ünlenmiştir. 

En ünlü eseri olan El-Kanun fi't-Tıb, 12. yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19.yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak kabul edilmiş, okutulmuş ve Avrupa'da bu kitap "Tıbbın İncil'i" olarak ün yapmıştır. 

Bundan başka felsefe ve doğa bilimleri üzerine yüzden fazla eser vermiştir. 

El-Kanun'da söz edilen tıbbi bilgilerin büyük bir bölümü bugün dahi geçerliliğini korumaktadır. 

Akşemsettin: 

Hacı Bayram Veli'nin talebesi ve Fatih Sultan Mehmet'in hocalarındandır. Pastör'den asırlar evvel; 

yaklaşık 400 sene önce hastalığa sebep olan mikropları ve karantinanın mantığını anlatır. 

Hatta o yıllarda ''seretan'' adıyla bilinen kanseri teşhis etmiştir. 

Farabi: 

Farabi'nin, tıp, mantık, felsefe ve hatta müzik alanında birçok yapıtı vardır. Tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eser yazdı. 

Farabi, gerek insan fizyolojisi ve anatomisi, gerek nöroloj ve biyoloji, gerekse psikoloji gibi konularda çeşitli çalışmalar yapmış ve eserler kaleme almıştır. 

Ali bin Abbas: 

10. yüzyılda yaşamıştır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir. 

Tıp üzerine yazdığı Kitab Kamilü-s Sina adlı eseriyle bilinir,bu eser daha sonra 980 yılında tamamlanan The Complete Art of Medicine olarak adlandırlmıştır.

Ali bin Abbas bu eserini Emir'e ithaf etmiş ve bu eser daha sonra Kitab el-Maliki Royal Book veya Latince Liber Regalis ya da Regalis Dispositio olarak adlandırılmıştır. 

Bir başka eseri ise,Kitab el-Maliki'dir. 

Bu eserin ilk on bölümü teorik ikinci on bölümü uygulamalı tıp olarak anlatılan 20 bölüme ayrılmıştır.

Konularının birkaçı diyetisyenlik ve tıbbi malzemeler,kılcal damarların temel fikirleri,ilginç tıp rasatları ve doğum boyunca meydana gelen rahim hareketlerinin açıklamasından oluşur.

Örneğin;çocuk rahim dışına kendiliğinden çıkmaz, rahim hareketleriyle itilir.

Böylelikle Hipokrat'ın Doğum Olayı tezini çürütmüştür.

Bu kitap Avrupa'da Constantinus Africanus tarafından Liber pantegni olarak 1087 yılında Latice'ye çevrildi.

Liber pantegni'nin tamamlanması ve daha iyi tercümesinin yapılması ise 1127 yılında Antakyalı Stephen tarafından yapıldı ve bu kitap daha sonra 1492 ve 1523 yıllarında Venedik'te basıldı. 

Nöroloji ve psikoloji alanlarında da çalışmalar yapmış olan Ali Bin Abbas, Kitab el-Maliki adlı eserinde beynin nöroanatomisi,nörobiyolojisi,nöropsikolojisini tanımlamış ve çeşitli akli bozuklukları,uyku hastalıklarını,amnezi hafıza kaybı yi, hipokondriyayı,koma hali,sıcak ve soğuk menenjitleri,aşk hastalıklarını,sarayı ve kısmi felç gibi sağlık sorunlarını tanımlamıştır. 

El-Razi: 

Cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanır; 

tıp biliminde deney ve gözlemin çok önemli olduğundan bahseder. 

Şerafeddin Sabuncuoğlu: 

Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü doktoru ve tıp bilginidir. ''Mücerrebname'' adlı eserinde, kendi deney ve gözlemlerine yer vermiştir. 

Asıl çalışma alanı cerrahlık ve deneysel fizyolojidir. 

''Cerrahiyatü'l-Haniye'' eserinde, cerrahlıkla ilgili çalışmalarına yer vermiş ve yaptığı cerrahi müdahaleleri resimlerle tasvir etmiştir. 

Ali Munşi: 

Tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri ''Kınakına'' hakkındaki çalışmasıdır. 

Burada bu ağacın kabuklarının humma, sıtma gibi hastalıklara iyi gelmesi ile ilgili gözlemlerine yer vermiştir. 

Ali bin İsa: 

Üç ciltlik göz hastalıkları üzerine yazdığı ''Tezkiretü'l-Kehhalin fi'l-Ayn ve Emraziha'' isimli eserinin birinci cildi tamamen göz anatomisine ayrılmış olup çok değerli bilgiler mevcuttur. 

Bu eser daha sonraları Latince'ye ve Almanca'ya çevrilmiştir. 

İbnü'n Nefis: 

İnsan organizması üzerinde etkili olan faktörleri araştırdı. Tıbbî tedaviden çok, hastalıkların ana sebepleri üzerinde durdu. 

Tıpta hastalıkların sebepleri üzerinde ilmi çalışmalar yapan ve eserler veren ilk âlimdir. 

Kalp ve akciğerler arasındaki bağlantıları ve atar damarların temiz kan, toplar damarların kirli kan taşıdığını, kanın akciğerlerde temizlendiğini, kalbe dönen temiz kanın beyne ve vücudun diğer organlarına aort tarafından taşındığını göstermiştir. 

Şanizade Mehmed Ataullah: 

İstanbul'da hem mühendislik hemde tıp tahsilinde bulunmuştur. Her iki alanda da pek çok eser yazmıştır. Tıp konusundaki en önemli kitabı, "Hamse-i Şanizade"dir. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »