Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,729
%-0,96
USD
5,3064
%0,09
EUR
6,0018
%0,02
Altın
226,2940
%0,92
SON DAKİKA

Resulullah'ın İslama davet ettiği krallar...

İHSAN MUSLU / 2017-10-20 09:41:08

Allah, Peygamberimiz (sav)'i, Kuran'ın mesajını sadece Araplara değil, tüm insanlığa tebliğ etmekle görevlendirmişti. 

Bu nedenle Peygamberimiz hicretin yedinci yılında kral ve hükümdarların yanısıra Hristiyan, 

Yahudi ve Mecusi topluluklara da İslam'a davet mektupları yollamıştır. 

Allah Kur'an ayetinde Peygamberimizin tüm insanlığa gönderildiğini şöyle bildirir;

De ki; 

"Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi peygamberiyim, 

Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur, 

O diriltir ve öldürür. 

Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. 

O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. 

Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. 

(Araf Suresi; 158)

Peygamberimiz Hudeybiye Barışı sonrası İslam'ı tüm dünyaya yaymak için o nurlu elleriyle, 

o hikmetli sözleriyle ''İslam'a davet'' mektuplarını hazırladı ve bunları dönemin krallarına, hükümdarlarına, valilerine göndermeye karar verdi. Bir gün sahabeyi yanına çağırarak, 

''Allah, beni bü­tün insanlara rahmet olarak gönderdi. 

İslam'ı yayma hususunda bana yar­dımcı olun!'', dedi. 

Peygamberimizin bu isteği hemen hayata geçirildi ve gittikleri ülkelerin dillerini bilen sahabe o muhteşem mektupların pekçok ülkeye ulaşmasında görev aldı.

Peygamberimiz (sav) gönderdiği tüm mektupları özel ve önemli olduğunu belirtmek için mühürlemişti. Gümüş bir yüzük üzerine sırayla ''Allah Resulü Muhammed'' yazdırdı ve bütün mektupları bununla mühürleyerek gönderdi. 

Tüm dünyanın Efendisi Peygamberimiz (sav) bu yüzüğü vefatına kadar o nurlu, tertemiz ellerinde taşıdı. 

Vefatından sonra sırasıyla yüzüğü Hz.Ebu Bekir, 

Hz.Ömer ve Hz.Osman emanet aldılar.

Peygamberimiz 610 yılında ilahi tebliğ görevine başladıktan beş yıl sonra Mekke'li müşriklerin baskı, tehdit, ticari ambargo ve saldırılarından dolayı sahabenin bir kısmını iki ayrı kafile olarak birer yıl arayla Habeşistan'a gönderdi. 

İkinci kafilenin içinde Peygamberimizin (sav)'in yeğeni Cafer bin Ebu Talib de vardı. 

Cafer beraberinde Peygamberimiz (sav)'in Necaşi'ye yazdığı mühürlü İslam'a davet mektubunu da taşıyordu. 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mektubuna başlayan Peygamberimiz (sav) şunları yazıyordu:

''Allah Rasulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya,

Kendisi'nden başka İlah bulunmayan gerçek Hükümdar, Mukaddes, Selam, Koruyucu, 

Kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. 

Tasdik edip şehadet ederim ki; 

Meryem oğlu İsa, Allah'ın Ruhu ve Kelimesi'dir. 

O, kendisine dokunulmamış Meryem'e nasib edilmiştir. 

Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, 

Allah Te'ala da Ruh ve Nefesi'nden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. 

O'na itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takib et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben, Allah'ın Resuluyüm. 

Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum. 

Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. 

Amca tarafından yeğenim olan Cafer'i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. 

Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun.''

Necaşi, Peygamberimizin, Allah'ı yücelten ve İsa Peygambere övgü dolu sözlerin yer aldığı bu mektuptan çok etkilenir ve kendisine sığınan Müslümanların güvenlik içinde ülkesinde yaşamalarına izin verir. 

Ancak bu esnada müşriklerin öfkesi Mekke'yi aşar ve Necaşi'ye hediyelerle bir elçi heyeti göndererek Müslümanların oradan çıkarılmalarını isterler. 

Hz. Muhammed (sav)'in sözlerinden çok etkilenen Necaşi Ashama, müşriklerin bu sözlerine hiç aldırış etmez ve Rasulullah'ın yeğeni Cafer'i sarayına çağırıp görüşür. 

Cafer bin Ebu Talib, Necaşi'ye, Allah'ın içlerinden birini elçi seçip gönderene kadar cahillerden olduklarını, Allah'a iman etmeyi, namaz, oruç, zekat ibadetlerini, kadınlar hakkında kötü konuşmamayı, yetimin hakkını korumayı, emanete ihanet etmemeyi Hz. Muhammed (sav)'den öğrendiklerini anlatır. Ardından Necaşi'nin isteği üzerine Kuran'da Hz.İsa ve Hz. Yahya'nın doğumu ile ilgili ayetlerin yer aldığı Meryem Suresi'ni okur. 

Necaşi ve yanındaki Hristiyan din adamları Kur'an ayetlerini dinlerken duydukları coşkudan gözyaşlarını tutamazlar. 

Necaşi, Kuran ayetlerinin İncil ve Tevrat'taki anlatımlarla aynı olduğunu duyunca Mekkeli müşrikleri hediyeleriyle birlikte geri gönderir. Peygamberimiz (sav)'in İslam'a davet mektubunu alan, Meryem Suresi'ni dinleyen Necaşi, 

etrafındaki din adamlarıyla beraber İslam'ı kabul eder. 

 Daha sonra oğlunun aracılığı ile Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e bir mektup göndererek, 

İslam'a girdiğini bildiren Necaşi, Hz.Muhammed (sav)'e olan sevgi ve saygısını şu sözlerle dile 

getirmişti; 

"Keşke şu saltanata bedel, Muhammed-i Arabi Aleyhissalat'ü Vesselamın hizmetkarı olsaydım! 

O hizmetkarlık, saltanatın pek fevkindedir."

Necaşi vefat ettiğinde, gıyabi cenaze namazını Medine'de Peygamber Efendimiz (sav) kıldırmıştır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »