Ortadoğu Gazetesi

BIST
90,836
%-0,35
USD
5,4666
%-0,39
EUR
6,3229
%-0,34
Altın
228,4040
%0,04
SON DAKİKA

Şihabüddi-ni Sühreverdi...

İHSAN MUSLU / 2017-10-26 09:40:47

Evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimi. İsmi, 

Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdi olup, künyesi Ebu Abdullah'tır. 

Ebu Nasr ve Ebü'l-Kasım Sufi de denildi. 

Soyu Ebu Bekr-i Sıddık'a ulaşır. 

Şeyh Ebü'n-Necib'in kardeşinin oğludur. 

1144 senesinde Sühreverd'de doğdu. 1234 senesi Muharrem ayında vefat etti.

Şihabüddîn Sühreverdi, ilim öğrenmek için Bağdad'a gitti. 

Amcası büyük alim Ebü'n-Necib Abdülkahir'in sohbetlerinde bulundu. Ondan tasavvuf ilimlerini öğrendi. Aynı zamanda Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin sohbetlerinde de bulundu. 

Şihabüddin Ebu Hafs Ömer bin Muhammed Sühreverdi, 

oğluna yapmış olduğu nasihatte şöyle buyuruyor:

Ey oğul! 

Sana, Allahdan korkmayı, 

Allah'ın ve Resulünün ana-babanın ve evliyanın hakkına riayet etmeyi tavsiye ederim. 

Eğer bunu yaparsan, Allah'da razı olur. 

Açıktan ve gizli olarak Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et. 

Gizli ve açık, içten ve dıştan, tefekkürle, hüzünle ve ağlıyarak Kur'an-ı kerim okumayı ihmal etme. İlimden bir adım bile yüz çevirme. İlim öğren. 

Tasavvuf ehli olduğunu söyleyip de dalalet içerisinde olanlardan, 

onların avamından olma. 

Çünkü onlar, din hırsızları ve müslümanları doğru yoldan saptıranlardır. 

Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine iyi sarıl. 

Kadınlarla, bid'at sahibi kimselerle, zenginlerle ve nefslerinin peşinde giden avam ile beraber olma. 

Çünkü bunlar, senin dinini giderir. Dünyada az bir şeyle kanaat et. Yalnızlığa iyi sarıl. 

Hata ve günahların için çok ağla. Helalinden yemeğe çalış. 

Çünkü helal yemek haramlardan sakınmak, bütün hayırların ve iyiliklerin anahtarıdır. 

Geceleyin namaz kılmayı ve gündüz oruç tutmayı çoğalt. 

İmam ve müezzin olmadığın zaman da cemaatle namaz kılmayı elden bırakma. 

Başkan olmayı isteme. 

Çünkü başkan olmayı isteyen ve seven kimse, ebediyyen felah bulmaz. Hüküm verenlerin ve sultanların meclislerinde bulunma, insanlarla münakaşa etme. 

Seni medheden kimsenin sözüne aldanma. 

Seni kötüleyen kimsenin sözlerinden dolayı da üzülme. 

Herkese karşı iyi huylu ol. 

Tevazuya yapış. 

Çünkü Resulullah efendimiz; 

''Kim Allah'ın rızası için tevazu yaparsa, Allah'da onu yükseltir. 

Kim kibirlenirse ve böbürlenirse, 

Allah onu alçaltır'', buyurdular. 

Küçük-büyük herkese merhametli ol. Onlara karşı şefkat ve merhamet gözüyle bak. 

Çok gülme.Çünkü gülmek, gafletten dolayı meydana gelir. 

Gülmek kalbi öldürür. 

Resulullah efendimiz;

''Eğer siz, benim bildiğimi bilmiş olsaydınız, az güler, çok ağlardınız'', buyurdu. 

Ey oğul! 

Dünyayı terk et,Haram olan, 

Allah'ın yasak ettiği şeyleri ve dünya sevgisini terk et

Çünkü dünyayı isteyenin ve sevenin dini gider. 

Namazını kıl, orucunu tut. 

Allah'ın veli kullarına; malın, 

bedenin ve makamınla hizmetçi ol. Onların kalblerini kazan, onların yaşayışlarına göre hareket et. 

Ehl-i sünnet i'tikadı dışında olanlar hariç, hiç bir alimin sözlerini inkar etme. 

Eğer böyle bir inkarın olursa, ebediyyen felah bulamazsın.

Ey oğul! 

Devamlı cömert ol. 

Allah'ın sana rızık olarak verdiği şeylerde cömert ol. 

Cimrilikten, hasedden,kin ve hileden sakın. 

Çünkü, cimri ve hasedci olan kimsenin yeri Cehennemdir. 

Hiçbir zaman halini insanlara açma. Zahirini süsleme. 

Çünkü zahirini süslemek, 

batının harab olmasındandır. 

Rızık konusunda Allah'ın va'dlerine güven. 

Çünkü Allah,her canlının rızkını vereceğine dair kefil oldu. 

Kur'an-ı kerimde; 

''Yerde yürüyen ne kadar canlı varsa, hepsinin rızkı, ancak Allah'a aittir'' buyurdu. (Hud; 61) 

İnsanlardan hiçbir şey bekleme. Hakkı söyle. 

Mahlukattan hiçbirisine meyletme. Malaya'niyi terk et. 

Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifte; ''Kişinin malaya'niyi yani,

faidesi olmayan şeyleri terketmesi, onun müslümanlığının güzelliğindendir'' buyurdu.

Ey oğul; 

insanlara nasihat edici ve faideli ol. Yemeği, içmeği, konuşmayı ve uykuyu azalt. 

Sadece ihtiyacın kadar ye. 

Zaruret olmadan konuşma. 

Çok uyuma. 

Namaz, oruç ve Allah'ın zikri ile meşgul ol. 

Kalbin mahzun, gözün yaşlar dökücü, amelin halis, duan hamd, arkadaşların fakir, evin mescid, 

malın ilim, zinetin zühd olsun.

Ey oğul! 

Bu fani dünyanın zinetine aldanıp gururlanma. 

Bir kimse dünyaya meyl ederse helak olur. 

Ahıret yolculuğuna hazır ol. 

Fırsat elinde iken, Allah'dan başkasına gönül bağlama. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »