Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,23
USD
5,3330
%0,15
EUR
6,0554
%0,25
Altın
229,2960
%0,71
SON DAKİKA

Huzeyfe İbn.Yeman...

İHSAN MUSLU / 2017-10-28 09:36:51

Re­su­lul­lah'ın sır arkadaşıydı. 

Re­su­lul­lah Efendimiz, münafıklarla ilgili bütün sırları ona söylemişti. "Kıyamet gününe kadar olmuş olacak şeyleri Re­su­lul­lah bana haber verdi." diyordu Huzeyfe bin Yeman. 

Bundan dolayı Hz.Ömer,bir vefat olduğunda Huzeyfe'yi takip ederdi. Hz.Huzeyfe'yi cemaat ara­sında görmezse, o kimsenin cenaze namazına gitmezdi. 

Zira Huzeyfe'nin o kimsenin cenaze namazına gitmemesi,Hz.Ömer için kafi bir delil sayılırdı. 

Hz.Ömer kendisinden rica eder, münafıklar hakkında bilgi isterdi. 

Hz.Ömer bir de­fasında valileri arasında münafık olup olmadığını öğrenmek istiyordu. 

Huzeyfe sır vermemiş,ancak bir kişinin bulunduğunu, fakat ismini söylemeyeceği­ni belirtmişti. 

Hz.Ömer daha sonra bu şahsı öğrenmiş, sonra da azletmişti.

İslam'a hizmet aşkıyla coşan Hz. Ömer'in de içinde bulunduğu bir sahabi cema­ati bir araya gelmiş, Allah'a kendileri için imkan yaratması için dua ediyorlardı. 

Her biri duasında Allah'tan farklı şeyler isteyerek,onlarla hizmet etmeyi düşü­nüyorlardı. 

Kimisi ev dolusu altın istiyor, 

kimisi bağ bahçe ve arazi istiyor, 

ba­zıları da daha kıymetli şeyler vermesi için Allah'a dua ediyorlardı. 

Fakat Hz.Ömer'in duası hepsinden farklıydı. 

"Ben," diyordu, "Allah'tan Ebu Ubeyde, Muâz bin Cebel ve Huzeyfe bin Yeman gibi mücahitler istiyorum ki, 

onlarla Allah yolunda hizmette bulunayım, 

kendime yardımcı edineyim." 

O,gözü pek dava adamı,bütün varlığını inancı uğrunda harcamaktan çekinmeyen kah­ramanlar istiyordu. Zaten hizmeti yapanlar da bunlardı. Babası, "Yeman" lakabıyla bilinen büyük sahabi Hisl bin Cabir'di. 

Uhud Sava­şı sırasında yaşının büyük olması sebebiyle savaşa katılamamıştı. 

Re­su­lul­lah, onun Medine'de kalmasını, çoluk çocuklara bakmasını istemişti. 

Uhud Savaşı'ndan gelen mağlubiyet haberi ruhunu feverana getirmişti. Savaşa katılmalı,İslam düşmanlarına kan kusturmalıydı. 

"Bugün değilse yarın kabre gireceğiz, burada ölmektense harp meydanında ölüp şehadet kazanalım!" diyordu. 

Oğlu Huzeyfe,Allah'ın kelamını yüceltmek için can­siperane cihat ederken, evde oturmak ağırına gidiyordu. 

Kılıcını kuşanıp mücahitlere katıldı. 

Baba oğul bir­likte savaşacaklardı. Savaşın en dehşetli anında Hisl (r.a.), bir ara farkında ol­mayarak müşriklerin safına karışmıştı. 

O günkü savaşın parolasını da bilmiyor­du. 

Harbin verdiği dehşetle Müslümanlar onu tanıyamamış, başına üşüşmüşlerdi. 

Babasının uğradığı tehlikeyi gören Huzeyfe, "Aman ne yapıyorsunuz, bu benim babamdır!" deyinceye kadar iş işten geçmiş, babası şehit olmuştu…

Hz.Huzeyfe bu durumda ne yapmalıydı... 

En sevgili varlığı babası bir hata ne­ticesinde öz dava arkadaşları tarafından şehit edilmişti. 

Huzeyfe, belki de tarihin kaydettiği en büyük fedakarlık örneğini gösteriyordu. 

Sahabilere döne­rek yalnız şunu söyledi;

"Allah rahmet ve merhamet sahibidir. 

Bu hatanızı affe­der inşallah…"

Böylesine büyük bir fedakarlık numunesini gösteren Huzeyfe, 

Re­su­lul­lah'ın tayin ettiği diyetin de Müslümanlar arasında sadaka olarak dağıtılmasını istedi.

Hz.Huzeyfe, savaşlarda en mühim vazifeleri üzerine alırdı. 

Hendek Savaşı'n­da da müşrik ordularının durumunu öğrenmekle vazifelendirildi.

Gece zifiri ka­ranlıktı. 

Rüzgar ve soğuk, iliklere kadar işliyordu. 

Re­su­lul­lah'ın etrafında sadece 10 kişi kalmış, diğerleri dağılmıştı. Bunlardan biri Hz.Huzeyfe idi. Kendisi bu hadiseyi şöyle anlatır;

"Re­su­lul­lah gecenin bir kısmını namazla geçirdikten sonra bize doğru yönel­di; 

Bizim için, gidip müşriklerin ne yaptığını gördükten sonra yanımıza döne­cek biri var mı.. 

Ki, ben onun cennette bana arkadaş olmasını Yüce Allah'tan di­leyeyim… buyurdu. 

Cevap veren çıkmadı. 

Hepimiz korku, açlık ve şiddetli soğuk yüzünden ayağa kalkamaz durumdaydık. 

Sustuk. Re­su­lul­lah aynı daveti tekrar­ladı. 

Yine cevap veren çıkmadı. 

Re­su­lul­lah yavaş yavaş yanıma geldi. Üzerim­de ne düşmandan korunabileceğim kalkanım ne de soğuktan korunabileceğim bir elbisem vardı. 

Re­su­lul­lah yanıma gelince utancımdan dizlerimin üzerine çöküp büzüldüm. 

Re­su­lul­lah bana işaret ederek, 

''Kimdir bu'' deyince ben, Huzayfe'yim, ya Re­sû­lal­lah,dedim. Beni duymadın mı.. 

Niçin kalkmadın, diye sor­du. 

Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, açlık ve soğuktan dolayı davetine icabet edemedim…'' 

Re­su­lul­lah şu emri vermişti:

"Git, müşrikler hakkında bilgi topla. 

Yanıma dö­nüp gelinceye kadar da onlara ne ok ne taş atacaksın, 

ne mızrak ne de kılıç kul­lanacaksın."

Peygamberimiz teminat vermişti. 

Ona hiçbir zarar dokunmayacaktı. 

Ne açlık ne soğuk ve ne de öldürülme tehlikesi olmayacaktı. 

Huzeyfe kılıcını, yayını aldı,müşriklere doğru yola koyuldu. 

Endişe edecek hiçbir şey kalma­mıştı. Uzun bir maceradan sonra müşriklerin içine girdi, 

bütün malumatları alıp Re­su­lul­lah'a getirdi. 

Şiddetli açlık ve soğuğun onlara da isabet ettiğini; 

Ebu Süfyan'ın başında toplanmış birkaç kişiden başka hepsinin dağılıp gittiğini bildirdi. Peygamberimiz ona iltifatta bulundu.

Hz.Huzeyfe,katıldığı bütün savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermişti. 

Bu kahramanca hizmetiyle cennette Re­sû­lul­lah'a arkadaş olacağını ispat edi­yordu. 

Hz.Huzeyfe'nin hayatta en çok çekindiği şey fitnelerdi. 

Şeytandan Allah'a sı­ğındığı gibi, 

fitne ve fesattan da yine O'na iltica ederdi. 

"Fitnenin durak yeri olan yerlerden uzak durun!"

Bu ikazını duyanlar sordular; 

"Ey Abdullah'ın babası! 

Fitnenin çok olduğu du­rak yerleri nerelerdir".. 

Şu cevabı verdi:

"İdarecilerin kapılarıdır. 

Sizden biriniz bir idarecinin huzuruna girer, yalanı tevil ederek tasdik eder, onda bu­lunmayan şeyleri de ona mal ederek anlatır."
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »