Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2897
%0,29
EUR
5,9748
%0,28
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Hz. Ukkaşe...

İHSAN MUSLU / 2017-11-03 08:36:28

Ukkâşe ibn. Mıhsan, Rasulullah Efendimizin; 

''en hayırlı süvari'' iltifatına mazhar bir sahabi!…

Eline geçen fırsatları kaçırmayan, dikkatli, zeki, cesur bir genç!… 

Savaş meydanlarında korkusuzca öne atılan, atik hareketleriyle dikkat çeken bir kahraman!… 

Sima ve ahlaki güzelliğinden dolayı, 

''insanların en güzeli'' diye tanınan bir yiğit!…

O, Mekke'de doğup büyüdü. 

Esed oğulları kabilesine mensuptur. 

Yirmi yaşlarında iken gizli gizli İslam'ı araştırdı. 

Kardeşi Ebu Sinan ile birlikte Rasulullah Efendimize teslim olup İslam'la şereflendi.

İki Cihan Güneşi efendimizden ayrılmadı. 

Erkam'ın evinde kaldı. 

Birlikte namaz kıldı ve yeni gelen vahyi, Kur'an ayetlerini öğrendi.

Yakınlarına İslam'ı anlatarak onların da Müslüman olmaları için gayret etti. 

Kız kardeşi Ümmü Kays, onun vesilesiyle İslam'a girdi.

Mekkeli müşrikler, Ukkaşe gibi yakışıklı, genç bir delikanlının Müslüman olmasını içlerine sindiremediler. 

Baskı ve işkence ile onu dinden döndürmeye çalıştılar. 

Fakat bunda başarılı olamadılar. 

O, asla imanından taviz vermedi. İslam'dan dönmedi.

Medineye Hicreti:

Mekke'de eza cefa, zulüm ve işkence artınca, Ukkaşe, 

aynı kabileden olan Abdullah ibn. Cahş ile birlikte Medine'ye hicret ettiler. 

Mescid yapılınca suffe'ye yerleşti ve Rasul-i Ekrem efendimizden ilim, 

irfan öğrenmeye devam etti.

Mekke'li müşrikler, Müslümanları Medine'de de rahat bırakmadılar. 

İslam'ı yok etmek için savaş açtılar. 

Allah Te'ala cihada izin verince savaşlar başladı. 

Ukkaşe, Bedir, Uhud, Hendek dahil bütün savaşlara katıldı. 

(el-İstiab)

O, ilk olarak çıkan Abdullah ibn. Cahş seriyyesine katıldı. 

Orada akıllı, zeki davranışlarda bulundu. 

Onun bu davranışları şöyle anlatılır:

''Rasül-i Ekrem Efendimiz Hicretten bir buçuk yıl sonra Receb ayında 

12 kişilik bir gurubu Kureyş kervanını takib için Batn-ı Nahle mevkiine göndermişdi.

Kervan mola vermiş istirahat ediyordu. 

Müslü­manları görünce hemen toparlanmaya başladılar. 

Ukkaşe, onları kaçırmamak için hemen başını tıraş ederek, 

onlara göründü.

Kervandakiler Ukkaşe'yi bu vaziyette görünce; 

''Bunlar umre yapmak için gelmişler'', diyerek rahatladılar.

Onların bu rahatlığından istifade eden sahabiler kervana hücum edip esir alarak Medine'ye döndü. 

Kervandan kaçmaya çalışan Abdullah ibni Hadrami'yi de öldürdüler. 

Bu, ilk seriyye, ilk çatışma ve Müslümanların öldürdükleri ilk kişiydi. 

(Beyhaki)

Ukkaşe, atılgan, gözü pek ve korkusuz bir yiğitti. 

Bedir savaşında elinde hurma dalıyla büyük kahramanlıklar sergilemişti. 

Kendisi o günü şöyle anlatır:

''Düşman safları arasına dalarak önüme geleni yere sermişdim. 

Bir ara kılıncım kırıldı. 

Hemen Rasulullah efendimizin yanına gittim ve durumu arzettim. 

Efendimiz bana bir hurma dalı verdi ve; 

''Bununla savaş ey Ukkaşe! buyurdu.

Ben de hiç tereddüt etmeden o hurma dalını aldım ve savaş meydanına döndüm. Elimdeki dal sağlam, bembeyaz bir kılınca dönmüştü. 

Müşrikleri bozguna uğratıncaya kadar bu kılınçla savaştım.'' 

(İbni Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye)

Rasul-i Ekrem Efendimiz birgün sahabesiyle otururken onun bu kahramanlığını hatırlatıyor ve; ''En hayırlı süvari bizdedir'' buyuruyor. 

Ashab-ı kiram;

''Ya Rasalallah o kimdir''... diye sorunca; 

''O, Ukkaşe ibni Mıhsan'dır'' diye cevap veriyor.

Rasul-i Ekrem Efendimiz Ukkaşe başkanlığında 40 kişilik bir seriyye hazırlayıp Esed oğulları yurdu olan Gamre'ye gönderdi. 

Oradan bir kaç tane esir  200 adet de deve ganimet alarak Medine'ye döndü.

O, akıllı, cesur ve çok dikkatli bir kişiliğe sahibdi. 

Eline geçen fırsatları kaçırmazdı. 

Rabbine karşı sonsuz tevekkül sahibi idi. 

Onun bu zeki ve dikkatli davranışları şu hadis-i şerifte görülmekteydi.

Birgün Rasülullah,  Allah Te'ala'nın tevekkül ehlini dünya ve ahirette muhafaza edeceğini ve onların hesapsız ve azapsız cennete gireceklerini bildirdi ve şöyle buyurdu:

''Geçmiş ümmetler bana gösterildi. 

Peygamber gördüm, yanında üç beş kişilik küçük bir grup vardı. 

Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. 

Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. 

Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. 

Kendi ümmetim sandım. 

Bana; ''Bunlar Musa'nın ümmetidir, Sen ufka bak!'', dediler. 

Baktım, çok büyük bir karaltı gördüm. 

İşte bunlar Sen'in ümmetindir. 

İçlerinden hesapsız ve azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır dediler.''

Hazreti Ebu Bekir, halifeliği döneminde, hicretin onikinci yılında, 

Halid bin Velid komutasında dinden dönen Tuleyha üzerine bir ordu gönderdi. Ukkaşe radıyallahu anh da bu orduda bulundu.

O, Sabit ibni Erkam radıyallahu anh ile birlikte düşman üzerine keşif gücü olarak gönderilmişti. Tuleyha'ya yaklaşmak için saldırıya geçince orada 44 yaşında şehid oldu. (Üsdü'l-Gabe)

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »