Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2922
%-0,20
EUR
5,9973
%-0,09
Altın
227,4430
%0,52
SON DAKİKA

Abdullah Bin Zübeyr....

İHSAN MUSLU / 2017-11-04 08:53:34

Ashab-ı kiramdan. 

Aşere-i mübeşşereden olan Zübeyr bin Avvam'ın oğludur. 

Nesebi, Abdullah bin Zübeyr bin Avvam bin Huveylid bin Esed bin Abdil'uzza bin Kusayyel Kureyşi, el-Esedi'dir. 

Annesi, Hazreti Ebu Bekir-i Sıddik'in kızı Esma'dır. 

Teyzesi, mü'minlerin annesi Aişe-i Sıddika'dır.

Medine'de muhacirlerden ilk önce dünyaya gelen çocuk budur. 

Hicretten yirmi ay sonra veya birinci senede 622 Medine yakınındaki Kuba'da dünyaya gelince Muhacirler çok sevinip rahatladılar. 

Çünkü, Yahudiler ''Biz Muhacirlere sihir yaptık, çocukları olmayacak'', diyorlardı. 

Bu mübarek zatın doğumu onların yalanlarını ortaya çıkararak hayal kırıklığına uğrattı. 

Resulullah efendimiz dua edip, ismini ''Abdullah'', künyesini de ''Ebu Bekir'' koydu. 

Diğer künyesi ''Ebu Hubeyb'' idi. 

Babası tarafından annesi ninesi Hazreti Safiyye Resulullah'ın halası idi.

Yedi yaşında iken babası tarafından Peygamberimize getirildiğinde O'na biat etme şerefine kavuştu. 

Hazreti Ebu Bekir devrinden sonra yavaş yavaş çocukluk hayatından çıkarak Hazreti Ömer zamanında kendini göstermeye başladı. 

636 senesinde oniki yaşlarında iken babası ile Yermük savaşına gitti. Hazreti Zübeyr bin Avvam onu sahabeden birine emanet ederek savaşa katıldı. Geceleri çok ibadet eden Hazreti Abdullah bin Zübeyr, 

aynı zamanda çok cesur, kuvvetli ve kahraman idi. 

Hicretin m. 649 senesinde Afrika'da Abdullah bin Sa'd ile Tunus harbine katıldı. Yüzyirmibin düşman askeri ile yirmibin İslâm mücahidi savaşırken, 

o birkaç mücahid ile Bizans ordusu kumandanı Roma asilzadesi Gregor'u Cercire öldürdü. 

Düşman kuvvetleri bozularak, zaferin kazanılmasında büyük rol oynadı.

Hazreti Abdullah bin Zübeyr otuzuncu sene, Hazreti Sa'id bin As kumandasındaki ordu ile Horasan seferinde bulundu. 

Aynı sene Hazreti Osman tarafından Kur'ân-ı kerîm'in çoğaltılması için toplanan ilmi heyete davet edildi. 

Hazreti Osman'ın şehid olduğu gün onu büyük bir gayretle müdafaa etti. Hazreti Abdullah bin Zübeyr ona biat etmeyip Hazreti Hüseyin ile beraber Mekke'ye geldi. 

Yezid de hemen Abdullah bin Zübeyr üzerine bir ordu gönderdi. 

Bu ordunun kumandanlığını Hazreti Abdullah'ın baba bir kardeşi Amr bin Zübeyr yapıyordu. 

Bu orduyu mağlup ederek onu esir aldı. 

Bundan sonra Hazreti Hüseyin'in Kufe'ye gitmesini tavsiye edince kabul etti. 

Ancak Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehid olduğunu işittiği zaman Yezid'in adamlarını Hicazdan çıkartarak kendi namına hilafet ilan etti. 

Bu hadiseler üzerine Mekke ve Medine halkı kendisine biat etti. 

Böylece 680-681'de Hazreti Abdullah bütün Hicaz'a hakim oldu.

Bu hadiselerden iki yıl sonra Yezid'in gönderdiği Müslim bin Ukbe, 

Harre savaşı sonunda Medine-i Münevvere'yi ele geçirdi. 

Bu savaşta Medine halkından ve Ashab-ı kiramdan pek çok kimse şehid oldu. 

Bundan sonra Mekke üzerine giderken vefat edince, 

yerine geçen Husayn bin Numeyr es-Sekuni 683 senesi Muharrem ayında Hazreti Abdullah bin Zübeyr'i Mekke'de altmış dört gün muhasara etti. 

Mekkeliler çok sıkıntı çektiler. 

Rebi'ül-evvel ayında Yezid'in ölüm haberi gelince muhasarayı kaldırarak Şam şehrine geri döndüler. 

Peygamberimizin türbesini tamir ettirdi. 

Yezidin ölülümünden sonra Hicaz, Yemen, Irak, 

İran ve Horasan halkı kendisine biat edip halife olarak tanıdılar. 

Dokuz sene Mekke'de halife oldu. 

Yalnız Mısır ve Şam bölgesi Emevilerin elinde kaldı.

Abdülmelik bin Mervan 65'de Emevilerin başına geçince Şam ve Mısır'da hükümeti kuvvetlendirdi. 

Irak'a asker sevk edip İbni Zübeyr'in kardeşi Mus'ab bin Zübeyr'i öldürdü. Sonra Haccac bin Yusuf es-Sekafi'yi Hicaz'a gönderdi. 

Haccac, 691'de Mekke-i mükerreme'yi kuşattı. 

Ebi Kubeys Dağı üzerine mancınık kurup oradan Mescid-i Haram üzerine taşlar atarak şehri tahrib etti. 

Muhasara altıbuçuk ay sürdü. 

Bu esnada Hazreti Abdullah'ın gösterdiği kahramanlık ve yiğitlik her türlü tarifin üstündedir. 

Hazreti Abdullah bin Zübeyr bir savaş esnasında bir gün annesini ziyarete gitti. A'ma ve hasta bulunan, fakat çok yüksek kuvvetli bir imana sahib olan o büyük sahabiyeye teselli etmek için; ''Ölümde rahatlık vardır'' deyince o mübarek annesi de ''Sen galiba benim ölümümü temenni ediyorsun. 

Hayır. Ben senin galip veya mağlup olduğunu öğrenmedikçe ölmeyi arzu etmiyorum. 

Sen ya Allah yolunda şehid olursun, ben de bu acıya sabrederek mükafatını Allah'dan beklerim veya zafer kazanırsın ben de bununla sevinirim'' diye karşılık verdi.

Hazreti Abdullah bin Zübeyr şehid olmadan bir gün önce taraftarları dağıldı. Aralarında oğulları Hamza ve Hubeyb'in de bulunduğu onbin kadarı Haccac'a teslim oldu. 

Yalnız Zübeyr ismindeki oğlu yanında kaldı. 

Bir aralık ''Makam'' denilen mübarek yerde iki rekat namaz kıldı. 

Yeniden harbe girdi. 

Bu esnada alnına gelen bir mancınık taşı ile ağır şekilde yaralandı. 

Yüzünden kan akmaya başladı. 

Her tarafını saran Haccac'ın askerleri üzerine atılıp şehid ettiler.

692 senesinde şehid olduğu zaman yetmişüç yaşında idi. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »