Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%0,00
USD
5,3223
%0,04
EUR
6,0585
%0,31
Altın
219,3150
%-1,05

Ali İbn. Abbas...

İHSAN MUSLU / 2017-11-05 08:54:54

Onuncu yüzyılda yetişen meşhur Müslüman tıp alimi. 

Adı,Ali bin Abbas el-Ehvezi olup, künyesi Ebü'l-Hasen'dır. 

Batı dünyası Haly Abbas adıyla tanımıştır. 

İran'da Cündişapur'un güneybatısındaki Ehvez'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemekte ve hayatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 

Aslen Zerdüşt dinine mensub bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, müslüman olmuş ve 994 senesinde vefat etmiştir. 

Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman tabiplerdendir. 

Ali bin Abbas,İslam bilginlerinin tıp sahasında en çok temayüz edenlerin başında gelmektedir. 

Devrine göre en zor ameliyatları başarıyla yapan iyi bir cerrahtı. Yunanlıların bilmedikleri pekçok tıbbi mühim keşifler yaptı. 

Tecrübe ve deneylerini birleştiren kabiliyetli bir hekimdi. 

Ali bin Abbas'ın tıbbi görüş ve metotlarının ağırlık noktasını, 

bugün hıfzısıhha denen sıhhati muhafazanın esaslarını incelemek ve tesbit etmek teşkil etmiştir. 

Eserlerinde; 

sıhhatin korunması hususunda en tesirli metodun, ölçülü ve lüzumu kadar gıda almak ve beden hareketleri yapmak olduğunu ifade etmiştir. 

Bilhassa yemekten önce yapılan sporun çok faydalı olduğunu söylemiştir. 

Ayrıca epilepsi denilen sara hastalığını incelemiş ve en ince ayrıntılarına varıncaya kadar tedkik etmiştir. 

Vardığı ilmi neticeler, asırlarca tıp dünyasına yol göstermiştir. 

Hatta çağlar boyunca yapılan tarihi araştırmalar neticesinde bu hastalık üzerinde en ayrıntılı ve çağına göre en sağlam bilgileri Ali bin Abbas vermiştir. 

O,Arabistan Yarımadasında görülen bazı göz hastalıkları üzerinde de araştırmalar yapmış ve kendine göre mühim tedavi yolları tesbit etmiştir. 

Bu meşhur İslam cerrahı, 

tıbbi araştırmalar yaparken, 

kılcal damarlardaki kan dolaşımını da keşfetmiştir. 

Batılı bazı ilim adamları, bu ve benzeri bir çok ilmi keşifleri kendilerine malederek, insanlığı asırlar boyunca aldatmışlardır. 

Mesela, kılcal damarlardaki kan dolaşımının kaşifi İngiliz bilgini Harvey olarak gösterilmiştir. 

Halbuki Ali bin Abbas, ondan çok önceleri, damarların büzülme ve genişleme özelliğini açıklarken, 

kılcal damarlardaki kan dolaşımını anlatmış ve isbat etmiştir. 

Ayrıca atar ve toplar damarlar arasında kılcal damarlar şebekesinin varlığından da bahsetmiştir. 

Ali bin Abbas, ayrıca jinekoloji ''kadın ve doğum'' ile ilgili konularda da orijinal incelemelerde bulunmuştur. Öyle ki, modern araştırmacılar; 

bu incelemelere hayranlıklarını ifade etmekten geri duramamışlardır. 

Hipokrat ve ondan sonrakiler, çocuğun kendi hareketi ile dünyaya geldiğini kabul ederlerken, 

Ali bin Abbas bu görüşü yıkmış, doğum olayının çocuğun hareketi ile değil, rahimdeki adalelerin sıkışıp gerilmesiyle gerçekleştiğini tesbit edip, ilim dünyasına açıklamıştır. 

Ayrıca ceninin ana rahminde geçirdiği muhtelif dönem ve safhaları,muhtaç olduğu gıdayı ve bunun ana rahminde nasıl sağlandığını uzun uzadıya anlatarak, kıymetli bilgiler ortaya koymuştur. 

Ali bin Abbas, cerrahi sahada da meşhur ve öncü olmuştur. 

İnsan bedeniyle ilgili birçok cerrahi ameliyatı tek tek ele alıp incelemiş ve ameliyat yoluyla tedavi usullerini anlatmıştır. 

Kendine has cerrahi metodlarla, hemen hemen bütün insan uzuvlarını ameliyata tabi tutmuş,kırık kemiklerin yeniden kaynamasını sağlayıp, çıkıkların yerine oturtulup tedavi edilmesini de maharetle tatbik etmiştir. 

Ali bin Abbas,10. asırda ilk defa alt karın kanserleri hakkında yazılar yazdığı gibi kanser ameliyatları da yapmıştır. 

Bu ameliyatlar hakkında; 

''Tabipler, bu hususta nadir olarak yardımda bulunabilirler. Tümörün organdan tamamen ayrılmasını sağlamalı, köklerinden, geride bir şey kalmaması için tümörden muayyen bir mesafe uzaklaşacak şekilde etrafı kesilmeli ve temizlenmelidir'', derken kanser ameliyatının bugünkü şekline ışık tutmuştur. 

Ali bin Abbas, altı prensibe uyulmasını sık sık belirtir; 

''Hastalarla daima beraber olup, hastalıkları tanımak. 

Böylece, ihtiyaç anında pratiğe kolayca geçebilmek mümkün olabilecektir. 

Hastaları evlerinde, yerlerinde ziyaret edip, hal hatır sorup, onlara sıcak alaka göstermek. 

Otorite olan hocalarının verdiği bilgilere uymak,daima onlardan istifade yollarını aramak suretiyle çeşitli hastalıkların teşhisini hakkıyla kavramak. 

Hastaların değişik hallerini iyi tetkik etmek; 

yani hastalığın ayrı ayrı merhalelerini, seyir halini, alametleriyle beraber iyi tanımak.'' 

Görüldüğü gibi Ali bin Abbas, 

modern tıbbın hemen her şubesinde erişilmeye çalışılan ana prensipleri derin bir kavrayışla ta o devirde tesbit etmiş ve ilmi sistemi yerleştirmiştir. 

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »