Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

Seyyid İbrahim Düsüki...

İHSAN MUSLU / 2017-11-07 08:14:02

Mısır'da yetişen evliyanın büyüklerinden. 

Nesebi Hazreti Hüseyn vasıtasıyla Peygamber efendimize dayandığı için seyyiddir. 

Lakabı Burhaneddin olup, temiz silsilesi şöyledir; 

''İbrahim bin Ebü'l-Mecid bin Ali bin Muhammed bin Ebü'n-Neccar bin Zeynel'abidin bin Abdülhalık bin Muhammed bin Muhammed Kasım bin Abdülhalık bin Musa Kazım bin Ca'fer-üz-Zeki bin Ali bin Muhammed Cevad bin Ali Rıza bin Musa Kazım bin Ca'fer-i Sadık bin Muhammed Bakır bin Zeynel'abidin bin İmam-ı Hüseyn bin Emir-ül-mü'minin Ali'dir'' (r.anhüm). Seyyid İbrahim, 

1236 senesi Şa'ban ayının otuzuncu gecesi, 

Nil nehrinin batısındaki Düsuk köyünde doğdu. 

1277 senesinde veya1293 senesinde vefat ettiği bildirildi.

Zamanının alim ve evliyasından Muhammed bin Harun, 

Seyyid İbrahim'in babası Ebü'l-Mecid hazretlerini nerede görse hürmeten ayağa kalkardı. 

Bir müddet sonra bu adetinden vazgeçti. 

Sebebi sorulduğunda; ''Önceleri, Ebü'l-Mecid'in temiz sulbünden zamanın evliyasının büyüklerinden olacak bir çocuğun doğacağını anladım. 

Bu çocuğun nuru Ebü'l-Mecid'de idi. 

Bu nura hürmeten, onu görünce ayağa kalkardım. 

Fakat şimdi bu nur, Ebü'l-Mecid'den hanımına intikal etmiş bulunmaktadır'' buyurdu.

Seyyid İbrahim Düsuki doğduktan bir gün sonra idi. 

Halk, o gün Ramazan-ı şerif olup olmadığı hususunda tereddüt içindeydiler. Hilalin görünüp görünmediği hususunda, 

Muhammed bin Harun'a gidildi. 

O da keşf yoluyla Seyyid Burhaneddin'in doğduğunu anlayıp, 

gelenlere buyurdu ki; 

''Dün gece mübarek bir çocuk dünyaya geldi. 

Gidin, onun süt emip emmediğini öğrenin.'' 

Annesi evliyanın büyüklerinden Ebü'l-Feth Vasıti'nin kızı Seyyide Fatıma hanım idi. 

Gidilip sorulduğunda, muhterem validesi üzgün bir şekilde; 

''Bugün fecr vaktinden beri hiç emmedi'', dedi. 

Durum Muhammed bin Harun'a bildirildiğinde buyurdu ki; 

''Seyyide Fatıma hanım üzülmesin. 

Akşam olunca çocuğu emer. 

Ramazan-ı şerifin birinci günü olduğu için, çocuk emmemiştir.'' 

Böylece Ramazan'a girildiği anlaşılmış oldu.

Seyyid İbrahim Burhaneddin, ''Hakayık'' isimli eserinde anlattı ki; 

''Hem babamın sulbünde, hem de annemin rahminde iken, 

Allah'ü Te'ala bana pek çok lütuf ve ihsanlarda bulundu. 

Doğduğum zaman hilalin göründüğü daha anlaşılmamış iken, 

o gün Ramazan'ın başladığını insanlara müjdeledim. 

Bu benim dünyaya gelişimin ilk kerametiydi. 

Altı yaşıma gelince, Allah, bana yüce alemde, olan şeyleri gösterdi. 

Sekiz yaşımda iken, Levh-i mahfuzu ve onda olan şeyleri müşahede ettim. Dokuz yaşımda, sema ve onda olan şeylerin sırrını çözdüm. 

Fakat asıl olanlar, ondört yaşımda iken oldu. 

Bunlar, Rabbimin bana sonsuz ihsanlarından birkaçıdır. 

Bu ihsanlarından dolayı Allah'a hamd ederim.''

Seyyid İbrahim Burhaneddin Düsuki; 

Necmüddin Mahmud İsfehani'den, o da Mahmud Tusi'den, 

o da Abdüssamed Nazari'den, o da Ali Şirazi'den, 

o da Şihabüddin-i Sühreverdi'den ilim öğrendi ve feyzlerinden istifade etti. 

Ayrıca Abdürrazzak hazretlerinin de teveccühlerine kavuştu. 

Ebü'l-Hasen-i Şazili'den ilim öğrendi. 

Abdüsselam bin Meşiş hazretlerinin ruhaniyetinten feyz aldığı gibi, 

Peygamber efendimizin ( aleyhisselam ) ruhaniyetlerinden vasıtasız olarak feyz aldı.

Birgün Seyyid İbrahim Düsuki'yi imtihan etmek niyetiyle, 

yedi alim yola çıktı. 

Onlar Düsuk nahiyesi yakınlarına varınca, 

İbrahim Düsuki, talebelerinden birini bunlara gönderdi. 

Talebe, kendisini Seyyid İbrahim Düsuki'nin gönderdiğini, 

geri dönmelerini istediğini bildirdi. 

İmtihan için gelenler biraz tereddüt ettiler. 

O anda kendilerini bir sahrada buldular. 

Uzun müddet burada perişan bir halde kaldılar. 

Yiyecek birşey bulamayıp ot yediler, 

üzerlerindeki elbiseleri eskidi, 

lime-lime olup dökülmeğe başladı. 

Böyle büyük bir zatı imtihan etmek istediklerinden bu hale geldiklerini anlayıp, pişman olup tövbe ettiler. 

Onların bu hallerine vâkıf olan Seyyid İbrâhim, 

talebesini tekrar onların yanına gönderdi. 

Talebe onlara; ''Artık buradan gidiniz!'' dedi. 

O alimler etraflarına bakınırken, bir anda kendilerini Seyyid Düsuki'nin huzurunda buldular. 

Seyyid hazretleri buyurdu ki; ''Haydi hazırladığınız sualleri söyleyin!'' 

Onlar da; ''Efendim, biz bir kabahat işledik. 

Bundan çok üzgünüz, affınızı ve bizi talebeliğe kabûl etmenizi istiyoruz'' dediler. 

Seyyid İbrahim Düsuki de bunları affedip, talebeliğe kabul etti.

Seyyid İbrahim Burhaneddin Düsuki, 

''Gavs-ı a'zam'' ismi verilen evliyalığın en yüksek makamlarına kavuştu, 

ömrünü hep Din-i İslama hizmet etmekle geçirdi. 

İnsanların doğru yola kavuşması için çok çaba gösterdi. 

Geceleri uyumaz, sabahlara kadar ibadetle, cenab-ı Hakka kırık bir kalb ile yalvarmakla geçirirdi. 

Gündüzleri talebelerine ders verirdi. 

Sünnet olduğu için öğleden önce bir miktar uyuyarak kaylule yapardı. 

Ömrünün sonlarına doğru, talebelerinin büyüklerinden birine; 

''Ezher Camii'nde ders vermekle meşgul bulunan kardeşim Musa Düsuki'ye git. Selamımı söyle ve zahirinden önce batınını temizlesin. 

Gurur, kibir, hased, ucb gibi bütün kötü huylardan kalbini muhafaza etsin'' buyurdu. 

Talebe derhal yola çıkıp, hocasının emrini kardeşine ulaştırdı. 

Kardeşi o anda ders veriyordu. 

Dersini yarıda bırakıp, sür'atle Düsuk'a gitti. 

Fakat ağabeyinin, seccade üzerinde Allah'ın rahmetine kavuşmuş olduğunu gördü. 

Seyyid İbrahim Burhaneddin, kıymetli eserler yazmıştır. 

En meşhur eseri "El-Hakaik" adlı kitabıdır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »