Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

Bahailer ve Masonlar...

İHSAN MUSLU / 2017-11-09 08:29:57

Bahailik, 19. yy ortalarında İran'da ortaya çıktı. 

Osmanlı coğrafyasında yaşanan olaylar sonrası gelişti. 

Bahai din önderlerini 1860'lı yıllarda izleyen ABD'nin Beyrut Konsolosları onları "İslam dünyasının masonları" olarak tanımladı. 

Bahai Din önderlerinin kutsal mezarı İsrail'in Hayfa şehrindedir. 

Bahai topluluğu, Osmanlı'nın çöküş yıllarında İngiliz istihbaratının emrinde çalıştı.

19. yüzyıl başlarında İran'da ortaya çıkan Bahailer'in serüveni ve günümüze yansımaları inanç ile modernizmin "yeni bir din" olarak görülebilir. 

İran sarayında yüksek görevde bulunan Mirza Hüseyin Ali, 

"Kıyamet öncesi insanlığı kurtaracak bir mehdi" olduğunu ileri sürerek ortaya çıktı. 

Tanrıdan "vahiyler" aldığını ve kendisinin insanlar ile tanrı arasında iletişimi sağlayan bir "kapı" olduğuna inanıyordu. 

Kapı sözcüğünün Arapça karşılığı "Bab'dır.'' "Babi" veya Farsça karşılığı ile "Bahai" yeni bir din önderini de ifade eder.

Şii mezhebinin yaşandığı İran coğrafyasında ortaya çıkan Mirza Hüseyin ali'nin "Babilik, Bahailik" inancı islam uleması tarafından "dinden ayrılma" olarak görüldü. 

Ve Mirza Hüseyin 1850 yılında Tebriz'de kurşuna dizildi. 

Ölmeden önce oğlu Mirza Hüseyin Ali'yi "Bahaullah" ilan etmişti. 

Bahaullah Mirza Hüseyin Ali, Osmanlı toprakları olan Bağdat'a yerleşti. 

Dini çalışmalarını sürdürdü. 

1864 yılında Edirne'ye sürüldü. Ve orada 5 yıl kaldı.

Merkezi İsrail'de yeni bir din; '' Bahailik ''

Chicago'da bir Bahai tapınağı

Bahaullah'ın taraftarları mart 1867 tarihinde ABD'nin Beyrut konsolosluğuna bir dilekçe vererek "lidelerinin serbest bırakılması" için yardımcı olmasını istediler. 

53 imza ile verilen dilekçede Edirne'de cezaevinde bulunan Bahaullah'ın serbest bırakılması isteniyordu. 

Bahai liderinin dilekçesinin bir örneği ABD Devlet Arşivi'nde koruma altına alındı. Bahai lideri ile ilgili dilekçede "Masonik bir mühür" bulunduğu kaydı düşüldü.

Bahailerin "Masonlukla ne ilgileri olabilirdi.'' 

Bahailer'in kendi arşivlerinde bulunan belgeler üzerinden yapılan araştırmalar sonucu "Bahaullah" diyebilinen Mirza Hüseyin Ali'nin dua metinlerini "Mason yıldızı" tarzında yazdığı ortaya çıktı. 

Mason yıldızı "Büyüye karşı korunma" özelliği taşıdığı gibi iki ayağı duran insanın "En Yüce varlık" olduğu görüşlerini yansıtır. 

1840'lı yıllarda Bağdat civarında 40.000 taraftarının bulunduğu hakkında istihbari bilgiler elde eden ABD konsolosluğu ve diğer batılı ülkeler diplomatik misyonları Bahai liderinin sürgün yerinin Akka kalesi olarak değiştirilmesini sağladılar.

Merkezi İsrail'de yeni bir din; '' Bahailik ''

Hindistan Delphi Lotus Bahai Tapınağı

Padişah Abdülaziz, Mirza Hüseyin Ali'nin çalışmalarını kontrol ve susturmak amacıyla Akka'ya sürgün etti. 

Mirza, Akka kalesinde sürgünde iken Hayfa'da serbest dolaşma haklarına kavuştu. 

Kuranı Kerim surelerinin "hükmünü kaybettiği" görüşünden hareketle tanrıdan aldığı ayetlerle "Kitabı Akdes'i'', 

1871-74 yılları arasında yazdı . 

Taraftarlarının sayısı hızla arttı.1880'li yıllarda dünyanın önde gelen Yahudi asıllı Rotschild ailesi ve "masonlar" ile ilişkilere geçti. 

Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmesine yardımcı olduğu Osmanlı Arşiv belgelerine bile yansıdı. 

1890 yılında öldü. 

Ölmeden önce de Abbas Efendi'yi "Bahaullah" tayin etmişti. 

Abbas Efendi, II. Abdülhamit'in gücünün kıldığı II. Meşrutiyetten sonra "Bahailik" inancının serbestçe yayılması çalışmalarını hızlandırdı. 

I. Dünya Savaşı devam ederken "İngilizler ve Yahudiler ile işbirliği" yaptı. İngiltere1920 yılında "şövalye madalyası" ile ödüllendirildi. 

1921 yılında öldüğünde babasının Karmil dağındaki mezarının yanına gömüldü. 

Bundan sonrası… Bahailer Şevki Efendi yönetiminde çalıştılar. 

Dünya genelinde ırkçılığın zararları karşısında insan sevgisi ve kardeşliğin esas olduğu "kadın haklarının" öne çıktığı görüşleri savundular. 

Hindistan'ın Bombay, İsrail'in Hayfa, ABD, 

Kenya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde Bahai tapınakları inşa ettiler.

Günümüzde 2000'li yılların başları dünyadaki Bahailer'in sayısının 6-8 milyon civarında olduğu açıklanıyor. 

Kökleri "Hz. Peygamber'e dayandırılan, 

ancak zamanla yeni bir din inancının öncüsü olarak tarih sahnesine çıkan Bahailer'in bugünkü görünüşleri "İslam dünyasının masonları" olarak da görülebilir. 

Bu konunun, Müslümanlar tarafından dikkate alınması gerekir ki, 

batı devletlerinin Bahailiği himaye etmelerinin tek nedeni, 

İslam ülkelerinde, İslam dinini ortadan kaldırmak istemeleridir.

Bahai taraftarlari, bir insanın aynı zamanda hem peygamberlik ve hem Allahlık iddiası olabileceği düşüncesini ortaya koyarak, 

İslam peygamberinin son peygamber olmadığını iddia etmektedir. 

Tüm Müslümanların, büyük islami din alimlerinin, 

Bahai fırkası hakkında verdikleri şerii hüküm ve fetvalara dikkat etmelerini 

ve ayrıca kendilerini bu fırkanın tehlikeli planlarından korunmasını Allah-u Te'ala'dan niyaz ederiz.

Kaynak;sadecegercek.net merkezi-israilde-yeni-bir-din-bahailik.html

 

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »