Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2776
%0,00
EUR
5,9636
%0,11
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Abdülmecid Han...

İHSAN MUSLU / 2017-11-18 08:28:33

Sultan Birinci Abdülmecid 25 Nisan 1823 günü doğdu. 

Babası Sultan İkinci Mahmud, 

annesi Gürcü Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. 

Sultan Birinci Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. 

Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. 

Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. 

Devletin ilerleyişi için Avrupayi hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. 

Saltanatının henüz dördüncü ayında ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümayunu sebebiyle Tanzimat Dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur. 

Adil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Birinci Abdülmecid, çok genç yaşlardan itibaren içki kullanmaya başladı. 

25 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşında iken İstanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Birinci Abdülmecid, 

Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.

Sultan İkinci Mahmud, ölüm döşeğinde iken, 

Osmanlı Devletine karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa, 

Osmanlı kuvvetlerini Nizip'te yenilgiye uğratmıştı. 

Sultan Birinci Abdülmecid böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. 

Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkar İskelesi Antlaşmasına uyarak İstanbul'a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi.

Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır Sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. 

Avrupa Devletleri Mısır'da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devletinin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı.

Buna göre; 

Mısır Osmanlı Devletine bağlı kalacak, 

ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır 80.000 altın vergi ödeyecekti. 

Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu.

Tanzimat Fermanı:

Tanzimat hareketleri Osmanlı'ya batılı anlamda bir düşünce biçimi ve yönetim şekli getirmek için Avrupa'dan esinlenerek yapılan programlı bir yenilik ve kültür hareketiydi. 

Bu hareket Sultan İkinci Mahmud'un padişah olduğu yıllarda başlamıştı.

Sultan Birinci Abdülmecid tarafından Londra Elçiliğinden alınıp Hariciye Nazırlığına getirilen Mustafa Reşit Paşa, 

Avrupa siyasetini iyi bilen bir devlet adamıydı. 

Tanzimat hareketinin bugüne kadar yapılan ıslahatlardan farklı olduğunu Sultan Birinci Abdülmecid'e kabul ettirdi.

Tanzimat Fermanı; 

''Topkapı sarayının Gülhane Bahçesinde düzenlenen ve yabancı elçilerle, devlet adamlarının hazır bulunduğu bir toplantıda, Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edildi. 

Tanzimat fermanına tarihimizde Tanzimat-ı Hayriye veya Gülhane Hatt-ı Humayun'u da denir.''

Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devletinde anayasal düzenin başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. 

Tanzimat Fermanı ile azınlıklara bazı haklar verilmişti. 

Bu hakları bahane eden Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya devam ettiler. 

Oysa Tanzimat Fermanı, bir anlamda bu tip müdahaleleri önlemek için ilan edilmişti.

Kırım Savaşı:

Ayrıca Rusya, Osmanlı Ortodokslarının haklarının kendisine bırakılmasını da istiyordu. 

Ancak Rusya'nın hesabı tutmadı. 

İngiltere ve Fransa bu planı kabul etmeyerek, 

Rus saldırısı karşısında Osmanlı Devletinden taraf oldular. 

Osmanlı Devleti karşısında uğradığı yenilgiler yüzünden intihar eden Rus Çarı Birinci Nicolay'ın yerine tahta geçen Çar İkinci Alexander, 

barış istemek zorunda kaldı. 

1856 yılında yapılan Paris Antlaşmasına göre; 

Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak, toprakları Avrupa devletlerinin kefaleti altında olacaktı. 

Karadeniz'de her iki tarafın da savaş gemileri bulundurulmayacaktı. 

Taraflar aldıkları yerleri birbirlerine geri vereceklerdi.

Islahat Fermanı Osmanlı Devletinin bir iç düzenleme olmakla beraber 

Rusya ve Avrupa'nın iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir. 

Bu ferman Paris Konferansı'nın başlamasından hemen sonra İstanbul'da yabancı devlet temsilcilerinin huzurunda okunarak açıklandı. 

Fermanın getirdiği önemli hususlar şunlardı:

''Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak, 

okul kilise ve hastane gibi binaların tamiri yapılacak

Müslümanlarla Gayrimüslimler kanun önünde eşit sayılacak

Patrikhanede yeni meclisler kurularak bu meclislerin aldığı kararlar 

Osmanlı Devleti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek

Devlet hizmetlerine, okullara askerlik görevine bütün uyruklar eşit olarak kabul edilecekti.

Vergiler eşit alınacak iltizam usulü kaldırılacak

Yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içinde mülk sahibi olabileceklerdi.''

Otuz sekiz yaşında ölen Abdülmecid, 

Osmanlı padişahları arasında, 

ilk Avrupa kültürü alan padişahtır. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »