Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

İbn'i Ebi Şeybe...

İHSAN MUSLU / 2017-12-02 08:36:38

Hadis ve tefsir alimi. 

Künyesi, Ebu Bekir olup, ismi Abdullah bin Muhammed bin İbrahim bin Osman el-Absi'dir. 

Aslen Kûfeli olan İbn. Ebi Şeybe 775 yılında doğmuştur. 

Takva sahibi, hadis ilminde hafız ''yüzbin hadis-i şerifi ravileri ile birlikte ezbere bilen ve müfessir olan'' İbn-i Ebi Şeybe'nin; 

müsned, ahkam ve tefsir kitabları vardır. 

İmam-ı Buhari hazretlerinin rivayetine göre, 850 yılında vefat etti.

Bağdad'a giden İbn-i Ebi Şeybe, orada hadis ilmiyle meşgul olmuş, 

devrin meşhur alimlerinden ders almıştır. 

İbn-i Ebi Şeybe; 

Kadı Şüreyh bin Abdullah, Ebü'l Ahves Sellam bin Selim, 

Süfyan bin Uyeyne, Amr bin Ubeyd, Heşim, 

Ebu Üsame, Abdullah bin Mübarek, 

Hafs bin Gıyas, Abbad bin Avvam, Abdullah bin İdris, 

Muhammed bin Bişr el-Abdi, Abdurrahman el-Muhasibi, 

Muhammed bin Fudayl, Veki, Ebu Nuaym, 

Yahya bin Sa'id el-Kettan ve Abdurrahman bin Mehdi'den hadis ve diğer ilimleri öğrenmiştir.

Alim bir aileye mensub olan İbn-i Ebi Şeybe, kardeşi Osman'la devlet ileri gelenleri ile yakınlık kurdu, İbrahim bin Muhammed Urfe şöyle demektedir;

849 yılında Mütevekkil'in en çok değer verdiği fakih ve muhaddisler arasında, Mus'ab bin Zübeyr, İshak bin Ebi İsmail, 

İbrahim bin Abdullah el-Herevi, İbn-i Ebi Şeybe ve Osman bin Ebi Şeybe vardı. Son iki zat, insanların en zekisi, hafızası en kuvvetli olanıydı. 

Halife Mütevekkil, onlara insanlar arasında bulunmalarını, 

Mu'tezile ve Cehmiyye gibi bozuk fırkaları reddederek rü'yetle ilgili hadis-i şeriflerden bahsetmelerini emretti. 

Osman bin Muhammed bin Ebi Şeybe, Ebu Ca'fer Mansur'un şehrinde bu vazifeyi sürdürdü. 

Bu alim için minber hazırlatıldı. 

Halktan 30 000 kişi onu dinliyordu. 

Ebu Bekir bin "Ebi Şeybe ise, Resafe mescidinde halka hitab etmekte ve kardeşi Osman'dan daha te'sirli olmaktaydı. 

Onu da dinlemeye yaklaşık 30 000 kişi geliyordu, 

İbn-i Ebi Şeybe bu mecliste ilk olarak, İbn-i Rebia bin Haris bin Abdülmuttalib'in Peygamber efendimizden rivayet ettiği şu hadis-i şerifi okurdu; 

''Abbas hakkında beni koruyunuz. 

Zira o, babalarımın bakıyesidir. 

Muhakkak insanın amcası, babasının öz kardeşidir.''

Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam şöyle anlatmaktadır: 

"Zamanın en büyük hadis alimleri dörttür. 

Bunların helal ve haramı en iyi bileni, 

Ahmed bin Hanbel'dir; 

onların sahih hadisleri en iyi bileni, 

Yahya bin Main'dir; 

onların en iyi kitab yazanı, İbn-i Ebi Şeybe'dir; 

onların en iyi üslubu olanı, Ali bin el-Medini'dir." 

Yine İbn-i Sellam şöyle söyler; 

"Hadis dört kişide kaldı. 

Bunlar, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Ahmed bin Hanbel, 

Yahya bin Main, Ali bin el-Medini'dir. 

Birincisi en iyi konuşanları, ikincisi en fakîhleri, 

üçüncüsü en çoktoplıyanı, dördüncüsü en iyi bilenleridir."

Abdurrahman bin Hıraş, Ebu Zür'a er-Razi'nin şöyle dediğini işittim; 

"Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'den daha hafızını görmedim." 

Bunun üzerine ben şöyle dedim; 

"Ya Eba Zür'a Bağdad alimleri hakkında ne dersiniz'' Şöyle buyurdu; 

Ashabımı bırak onlar cehalet ehlidir. 

Ben, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'den daha hafızını görmedim."

İbn-i Sa'id oturduğu yeri göstererek şöyle demiştir; 

"Bu üstüvane direk İbn-i Mes'ud'un olup, ondan sonra orada Alkama, 

İbrahim Nehai, Süfyan-ı Sevri, Veki, 

Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, İbn-i Sa'id oturmuştur." 

Ebu Zeyd el-Gulfa; "Ahmed bin Hamid'e Kufelilerin en hafızı kimdir.. diye sorulunca, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'dir" dediğini nakleder. 

İbn-i Ebi Şeybe'nin naklettiği hadis-i şeriflerden ba'zılarında Peygamber efendimiz buyurdular ki;

"Herkese selam vermek ve güzel konuşmak, mağfiretin affın sebeplerindendir. 

"Her haslet mü'minde bulunabilir, yalnız hıyanet ve yalan bulunamaz."

"Mecliste olanlar yerlerini alıp oturdukları zaman, birisi bir kardeşini da'vet ederek yer verirse; o bir ikramdır. 

Onu kabûl etsin. Şayet yer göstermezse, müsait olan bir yer bul sun ve oraya otursun.."

"Kişi sevdiği ile beraberdir."

"Şüphesiz, sizin ahlakı en güzel olanınız, en hayırlınızdır."

"Kıyamet günü, kabirden önce çıkan ben olacağım ve önce şefaat eden ben olacağım."

"Gönlünden dünyalık birşey geçirmeden, 

huzur ile iki rek'at namaz kılan kimsenin, geçmiş günahları af olunur."
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »