Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3445
%0,09
EUR
6,0782
%0,24
Altın
220,7090
%0,74
SON DAKİKA

Malının Zekatını Vermekten Kaçınan Salebe'nin Akıbeti...

İHSAN MUSLU / 2017-12-03 09:30:19

Medineli Müslümanlardan Salebe b. Hatıb,

Peygamberimiz Aleyhisselama gelip;

"Ya Rasulallah!

Bana mal vermesi için, Allah'a dua et!" dedi.

Peygamberimiz; 

"Yazıklar olsun sana ey Salebe! 

Şükrünü yerine getirdiğin az, şükrünü yerine getiremeyeceğin çok­tan hayırlı dir.

Ey Salebe! 

Hakkını ödeyeceğin az, hakkını ödemeye güç yetiremeyeceğin çoktan hayırlıdır!", buyurdu.

Salebe, dönüp gittikten sonra, geri geldi.

"Ya Rasulallah! Bana mal vermesi için, Allah'a dua et!" diyerek, 

dileğini tekrarladı. 

Bunun üzer­ine, Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Sen Allah'ın Peygamberi gibi davranışlı olmaya razı değil misin... 

Ben sana en güzel ömek değil miyim...

Varlığım Kudret Elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki; 

dağların altın ve gümüş olarak benimle bir­likte yürümüş olmalarını istemiş olsaydım, muhakkak yürürlerdi!" buyurdu.

Salebe;

"Ya Rasulallah! 

Sen, bana mal vermesi için, Allah'a dua et!

Seni hak ile peygamber gönderen Allah'a andolsun ki;

sen bana dua edecek olursan, Allah da bana mal verecek olursa,

her hak sahibine hakkını vereceğim!" dedi.

Bunun üzerine, Peygamberimiz; 

"Ey Allah'ım! Salebeye mal ver!" diyerek dua etti.

Salebe zengin oldu.

Küçük böceklerin, kurtların üreyip çoğaldıkları gibi, 

çoğaldığı zaman, Medine ona dar geldi. 

Medine'den uzaklaşmak zorunda kaldı. 

Medine vadilerinden bir vadiye gidip kondu.

Öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kılıp diğerlerini terketmeye başladı.

Koyunlar daha da arttıkları zaman, Salebe Medine'den büsbütün uzaklaştı.

Cuma namazları dışında bütün namazları bıraktı.

Koyunlar küçük böceklerin, kurtların üreyip çoğaldıkları gibi çoğalınca, 

Salebe Cuma namazını da bıraktı.

Cuma günü, oradan geçen yolculardan, Medineliler hakkında haberler sormakla yetinir oldu.

Peygamberimiz Aleyhisselam, ashaba;

"Salebe ne yapıyor" diye sordu.

Ashab;

"Salebe bir koyun edinmişti. Koyun üreyip çoğalınca, Medine ona dar geldi. O da Medine'den uza­klaşmak, 

Medine vadilerinden birine gidip konmak zorunda kaldı..." diyerek, Sa'lebe'nin işini haber verdiler.

Peygamberimiz;

"Vah Salebeye! Vah Salebe'ye! Vah Salebe'ye!" buyurdu.

Yüce Allah:

"Onların mallarından bir sadaka zekat al ki, bununla kendilerini günahlarından temizlemiş, bununla onlan'ın mallarını, hasenelerini bereketlendirmiş olasın!.." mealindeki ayeti indirdi.

Bu sadaka ve zekat ayeti inince, Peygamberimiz Aleyhisselam; 

biri Cüheyne, diğeri de Süleyım kabilesinden iki kişiyi zekat tahsildarı olarak çevredeki mal sahiplerine gönderdi.

Müslümanların mallarından zekat ve sadakalarını ne kadar alacakları hakkında bir yazı yazdırıp onlara;

"Sa'lebeye ve Süleym oğullarından da filan zata uğrayınız! 

Onlardan, zekat ve sadakalarını, buna göre alınız!" buyurdu.

Tahsildarlar gittiler, Salebeye vardılar. 

Ona Resulullah Aleyhisselamın yazısını okuyup, 

kendisin­den mallarının sadaka ve zekatını istediler.

Salebe;

"Bu da ne! Bu ancak bir cizyedir! Onun kızkardeşidir! 

Bu da ne... Bu, cizyeden başka birşey değil! 

Ben bilmiyorum bu nedir... 

Hele siz şimdi gidin! İşinizi bitirdikten sonra yanıma dönün!" dedi.

Tahsildarlar, Sa'lebe'nin yanından ayrılıp, 

Sülemi'nin yanına vardılar.

Sülemi, sadaka ve zekat hakkındaki yazıyı dinledikten sonra, 

develerinin en iyisine baktı ve onu sadaka ve zekat olarak ayırıp teslim etmek üzere tahsildarları karşıladı.

Tahsildarlar zekat için ayrılan deveyi gördükleri zaman;

"Senin bunu vermen gerekmez! Biz bunu senden almayı istemiyoruz!" dediler.

Sülemi;

"Hayır! Alınız bunu! 

Ben bunu gönül hoşluğuyla gönlümden koparak veriyorum. 

O da benimdir Allah'ın emriyle verildiği için, benim demektir," dedi.

Bunun üzerine, tahsildarlar Sülemi'nin ayırdığı zekat ve sadakasını aldılar.

Zekat toplama işini bitirince, dönüp Sa'lebe'ye tekrar uğradılar.

Salebe:

"Yazınızı bana gösterin!" dedi.

Yazının içine baktı;

"Nedir bu! Ancak cizyedir!

Nedir bu! Ancak cizyenin kızkardeşi!

Siz, hele şimdi birdönüp gidin! 

Ben birdüşüneyim bakayım!" dedi.

Tahsildarlar, Sa'lebe'nin yanından ayrılıp, 

Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler.

Peygamberimiz Aleyhisselam, daha onlar konuşmadan:

"Vah Salebeye! Vah Sa'lebe'ye!" buyurdu.

Sülemi için de, bereket duası yaptı.

"Nihayet, Allah'a karşı va'd ettiklerini tutmadıkları, yalan söylemekte oldukları için, O da bu fiil­lerinin akıbetini kalblerinde, Kendisinin huzuruna çıkarılacakları güne kadar sürecek bir nifak yaptı." 

(Tevbe: 75-77)

Sa'lebe'nin akrabalarından olup Resulullah Aleyhisselamın yanında bulunan bir zat, bunu işitince, Sa'lebe'nin yanına vardı ve;

"Yazıklar olsun sana ey Salebe! Allah senin hakkında şöyle şöyle ayetler indirdi!" dedi.

Salebe, hemen kalkıp Peygamberimiz Aleyhisselama geldi. 

Zekatını kabul buyurmasını istedi.

Peygamber Aleyhisselam:

"Allah senin zekatını kabul etmekten beni men etti!" buyurdu.

Salebe başına toprak saçınca, Resulullah Aleyhisselam:

"Bunu sen kendin yaptın. 

Ben sana emretmiştim, beni dinlemedin!" buyurdu. 

Hz. Ebu Bekir halife olunca, Salebe onun yanına geldi:

"Sen benim Resulullah Aleyhisselamın yanındaki mevkiimi, 

Ensar içindeki yerimi biliyorsun, zekatımı kabul et!" dedi.

Hz. Ebu Bekir:

"Resulullah Aleyhisselamın kabul etmediğini ben kabul edeceğim ha!" dedi ve vefatına kadar onun zekatını kabul etmedi.

Hz. Ömer, halife olunca, Salebe ona geldi ve:

"Ey mü´'minler emiri! Zekatımı kabul et!" dedi.

Hz. Ömer:

"Resulullah Aleyhisselam senin zekatını kabul etmemiş, Ebu Bekir de etmemiş! Ben kabul ede­ceğim ha! Ben senin zekatını kabul edemem!" dedi ve vefatına kadar da, onun zekatını kabul etmedi.

Hz. Osman halife olunca, Sa'lebe onun yanına geldi ve zekatını kabul etmesini istedi.

Hz. Osman:

"Resulullah Aleyhisselamın da, Ebu Bekir'in de, Ömer'in de kabul etmedikleri zekatı, ben de senden kabul edemem!" dedi ve kabul etmedi.

Sa'lebe, Hz. Osman'ın halifeliği devrinde perişan vaziyette ölüp gitti.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »