Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2893
%-0,26
EUR
5,9970
%-0,08
Altın
227,8300
%0,69
SON DAKİKA

Zülkarneyn As....

İHSAN MUSLU / 2017-12-06 09:10:04

Peygamber veya veli. 

Kur'an-ı kerimde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. 

Asıl ismi İskender'dir. 

Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. 

Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in soyundandır. 

Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. 

Yemen'de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo'nun talebesi olan Makedonyalı İskender'den daha önce yaşadı.

Salih bir zat olan Zülkarneyni Allah, yeryüzündeki insanlara emir ve yasaklarını tebliğ ile vazifelendirdi. 

Zülkarneyn Allah'a bulunup; 

kendisine kuvvet vermesini, insanlar arasında hangi ilim ve adaletle hükmetmesi gerektiğinin bildirilmesini istedi.

Allah şöyle buyurdu; 

''Sana verdiğim vazifeyi yapabilmen için kuvvet ihsan ederim. 

Göğsünü açarım. 

Herşeye gücün yetecek hale gelirsin. 

Anlayışını açar, konuşmanı genişletirim, kulağını açarım, ta uzaktakileri işitirsin. 

Basiretini genişletirim, çok uzakları görür, her şeye nüfûz edersin. 

Her şeyi sağlam yaparsın. 

İstediğin herşeyi ihsan ederim. 

Sana heybet veririm hiç kimse sana kötü gözle bakamaz. 

Ben sana yardım ederim. 

Hiçbir şey sana zarar vermez. Seni kuvvetlendiririm. 

Hiçbir şeye yenilmezsin. 

Kalbine kuvvet veririm hiçbir şeyden korkmazsın. 

Aydınlık ve karanlığı emrine verir, onları senin askerin yaparım. 

Aydınlık senin önünde yol gösterir, karanlık arkandan seni muhafaza eder.''

Allah, hazret-i Zülkarneyn'in emrine bulutları ve başka vasıtaları verdi. 

Ona ilim ve kudret, insanlar üzerine tasarruf hakimiyeti verdi. 

Ayrıca beyaz ve siyah olmak üzere iki sancak ihsan etti. 

Zifiri karanlık olan gecede beyaz sancağı açınca, 

ortalık aydınlığa gark olurdu. 

Gündüz harp ederken düşman askerinin karanlıkta kalmasını arzu ederse siyah sancağını açar, düşman tarafı zifiri karanlık, kendi tarafı aydınlık olur, 

böylece düşmana kısa zamanda galip gelirdi. 

Her sefere çıkışında önü aydınlık, arkası karanlık olurdu. 

Çok geçmeden memleketi genişledi. 

Devleti güçlendi. Allah'ın emir ve yasaklarını bütün dünyaya yaymağı azmetti.

Teyzesinin oğlu Hızır aleyhisselamı kendisine vezir, 

ordusuna kumandan tayin etti. 

Allah'ın emriyle mü'minlerden meydana gelen ordusu ile ilk önce batıya yürüdü. 

Vardığı yerlerde kafirleri hak dine davet etti. 

İnsanlara iyilik ve ihsanlarda bulundu. 

İnanmayanlarla harp etti. 

Batıda meskun yerlerin sonuna vardı. 

Artık karalar bitmiş denizler başlamıştı. 

Oraya vardığı sırada orada bir kavim buldu. 

Bu kavim kafir olup vahşi hayvan derisinden elbise giyerler, 

denizin dışarı attığı balık cinsinden şeyleri yiyerek geçinirlerdi. 

Zülkarneyn bu kavmi, güzel muamelede bulunarak hak dine davet etti. 

Kavimden bir kısmı imanla şereflendi bir kısmı ise, 

iman etmekten yüz çevirdi. 

Zülkarneyn inanmayanların üzerine yürüdü ve onları karanlıkta bıraktı. Onlar karanlıkta ne yapacaklarını bilemediler. 

Sonunda pişman olup tövbe ettiler ve Allah'ın varlığına, birliğine inandılar.

Zülkarneyn müminlerden kurduğu ordusu ile uğradığı her yerdeki bütün insanları hak dine davet etti. 

İman etmeyenler cezalarını gördüler. 

Yaya olarak Mekke-i mükerremeye gitti ve haccetti. 

İbrahim aleyhisselamla görüşüp hayır duasını aldı. 

Nasihatlerine kavuştu. 

Daha sonra doğuya yöneldi. 

Güneşin ilk ışıklarının vurduğu en uçtaki kara parçasına vardı. 

Zülkarneyn orada, yer altındaki mahzenlerde yaşayan kavmi hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye bir sefer yaptı. 

İki dağ arasına vardı. 

O iki dağın yakınında oturan kalabalık bir kavimle karşılaştı. 

O kavmi de hak dine davet etti. 

Kavmin padişahı Zülkarneyni iyilikle karşıladı ve hediyeler takdim etti. 

Bütün kavmiyle birlikte hak dini kabul etti. 

Zülkarneyn aleyhisselamın iltifatlarına kavuştu. 

Ye'cüc ve Me'cüc adlı kavimlerin zararından şikayette bulundu. 

Zülkarneyn aleyhisselam o kavimle birlikte Ye'cüc ve Me'cüc'ün zararından korunmak için sed yaptılar.

Vefat etmeden önce yakınlarına "Ben vefat edince usûlüne uygun yıkayıp kefenleyin. Sonra tabuta koyun. 

Yalnız kollarım dışarda sarkık kalsın. 

Hazinelerimi de katırlara yükleyin" diye vasiyette bulundu. 

Söyledikleri aynen yapıldı. 

Az bir zaman sonra da vefat etti. 

Mekke'ye veya Mekke civarındaki Tehame Dağlarında bir yere defn edildi.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »