Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2858
%0,11
EUR
5,9967
%0,07
Altın
227,6810
%0,62
SON DAKİKA

Ebu Ubeyde Cerrah...

İHSAN MUSLU / 2017-12-09 08:26:32

583 yılında Medine'de tüccar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise, Ümm-i Ganem Ümeyye bint-i Cabir'dir. 

Ailesi Kureyş'e bağlı Beni Haris kabilesine mensuptu. 

İslam'dan önceki yaşamında Kureyş'te saygı değer bir kişiydi.

Araplar arasındaki nadir okuma yazma bilenlerden biriydi asıl ad Amir b. Abdullah b. el-Cerrah'tır. 

Cerrah ismi dedesinin adıdır. 

Nesebi, Rasulullah(sav)'ın nesebiyle dedelerinden Fihr'de birlesir.

Ebu Ubeyde (ra), Hz. Ebu Bekir (ra)'in davetiyle Resulullah'a giderek Müslüman olmuştur. 

Müslüman olduğunda yirmi yedi yaşında idi. 

Babası Resulullahın en azılı düşmanı idi. 

Ubeyde Müslüman olunca babası tarafından hanımıyla birlikte evden kovulmuştur. 

Ümmetin emini lakabıyla meşhur olmuştur. 

Rasûlullah'in bütün ashabı emanet ve adillikte eşittir, 

ancak bir vasfın her insanda ayni derecede inkişaf etmeyeceği muhakkaktır.

Rasulullah (sav), ''Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir, 

en şiddetlisi Ömer, en hayalisi Osman en helal ve harami bileni, 

Muaz b. Cebel, ferâizi en iyi bilen Zeyd b. Sabit, 

en düzgün Kur'an okuyanı 

Übeyy b. Ka'b, en emini Ebu Ubeyde'dir'', buyurmustur.

Hazreti Muhammed (sav)'in yaptığı bütün gazalara katılmıştır. 

Bedir Savaşı'nda müşrikler safında yer alan babasını fark edince, 

onunla karşılaşmamaya oldukça özen göstermiş, fakat babasının ısrarla kendisini takip edip öldürmek istemesi karşısında, zor durumda kalarak istemediği halde onu öldürmüştür.

Bir insanın iman uğrunda yeri geldiğinde, babasını bile öldürmekten çekinmemesi, aslında yadırganacak bir olay değildir. 

Fakat bunu, her şeyi maddede değerlendiren, 

iman ve maneviyattan oldukça uzak yaşayan günümüz nesillerinin idrak ettirmesi zordur.

''Allah'ü Te'ala'ya ve kıyamet gününe iman edenler, 

Allah'ın düşmanlarını sevmezler. 

O kafirler ve münafıklar, Müminlerin anaları, babaları, oğulları, 

kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. 

Böyle olan mü'minleri Cennete, koyacağım.''(Mücadele suresi; 22.) 

ayetinin bu vesile ile nazil olduğu rivayet edilir

Hazreti Muhammed (sav) Uhud'un eteklerine doğru çekildiği esnada, 

O'nu korumak için etrafında halka teşkil eden, on dört cesur sahabi arasında Ebu Ubeyde (ra)'de vardır. 

Bu savaşta Rasulullah (sav)'in yüzüne batan miğfer parçalarını dişleriyle çekerken ön dişleri kırılmıştır.

Ebu Ubeyde (ra), uzun boylu, zayıf, hafif sakallı, dişleri seyrek kesici dişleri düşmüş, güzel yüzlü, züht ve takva sahibi, cesur, adaletle hükmeden, 

itaatkar, zeki, uysal, uyumlu, merhametli idi.

Takdim edilen makamları bile elinin tersiyle itebilen bir insandı. 

Hz. Aişe'nin ifadesiyle, ashab arasında Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'den sonra Nebiler Serveri (sav)'nin en çok sevdiği kişi olan Ebu Ubeydedir.

Ebu Ubeyde bin Cerrah(ra), Hz. Ebu Bekir (ra)'in hilafetinden itibaren 

Hz. Ömer (ra) zamanında cihad hareketinde Suriye bölgesindeki fetihlere katıldı ve kumandan olarak yer aldı.

Ayrıca O, Bisan, Taberiye, Baalbek, Humus, Hama, Seyre, Maarra, Lazkiye, Antarius, Banyas, Selemiye, Halep, Antakya, Menbic, Delul fetihlerinde bulunmuştur.

634 yılında, Humus'ta Roma İmparatoru Heraklius'un muazzam ordusuna karşı Ebu Ubeyde, Yezid b. Ebi Süfyan, Surahbil, Amr b. el-As ve Halid b. Velid gibi kumandanların orduları birleşerek Ecnadin'de savaştılar. 

Müslümanlar üç bin şehit vererek, burayı fethettiler. 

Ebu Ubeyde (ra) Hz. Ömer (ra)'in emriyle Humus'a yerleşti.

Yermük savaşında Müslümanlar inançlarıyla dev gibi Roma ordusunu korkunç bir yenilgiye uğrattı.

Habat ağaç yaprağı gazvesinde emrindeki 310 sahabeyle birlikte günlerce aç kalmışlar, ağaç kabuğu yiyerek açlıklarını gidermeye çalışmışlardır.

Ebu Ubeyde (ra) mal ve mülke rağbet etmeyerek sade bir hayat sürdü.

Bir gün, Resulullah (sav)'ın ardında namazını eda edip sohbetine katılmadan koşa koşa evine gitmesi Peygamberimiz (sav)'in dikkatinden kaçmamıştı.

Yolda karşılaştığı Ebu Ubeyde'ye (ra) sorar;

''Ya Ubeyde niçin sohbetimizde bulunmuyorsun namaz biter bitmez gidiyorsun''...

''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü giyecek bir tek entarim var hanımımın giyecek bir şeyi yok entarimi çıkarıp ona veriyorum oda namazlarını eda edebiliyor sebebi budur.''

Bu sözler üzerine iki cihan serveri Efendimiz (sav) gözyaşlarını tutamadı.

Sabret Allah yakında sizleri mükafatlandıracaktır deyip ona entarilerinden birini hediye etmiştir.

Ebu Ubeyde'nin çadırına giren Hz. Ömer, çadırda kılıç, 

kalkan ve mızraktan başka bir şey göremeyince, 

ona niçin evde kullanılabilecek eşyalar almadığını sormuş, 

Ebu Ubeyde de,

''Ey Müminlerin Emiri! Onlar rahat ve rehavetimizi, dünyaya bağlılığımızı artırır'', buyurmuş Hazreti Ömer (ra)'de

''Dünya herkesi değiştirdi, yalnız seni değiştiremedi'', demiştir.

Allah'a hesap vermekten o kadar çok korkardı ki, 

''Bir koç olmayı, sahibim tarafından kesilip etimin yenilmesini, suyumdan da çorba yapılmasını ne kadar isterdim'', demiştir.

Anadolu'nun ilk camisi Antakya'da yapılan Habib-i Neccar camisidir. 

Bu cami, Ebu Ubeyde Bin Cerrah Tarafından 636 yılında inşa edilmiştir. Müslümanlık Anadolu'ya buradan yayılmaya başlamıştır. 

Hz. İsa'nın Havarilerine ilk inanan Habib-i Neccar bir inanç abidesi ve Kuran-ı Kerim'de Yasin suresinde övülen bir şehittir.

Ebu Ubeyde 638 yılında elli sekiz yaşında iken seferde vebadan şehit olarak vefat etmiştir. 

Cenaze namazını savaş alanında, yerine vekil olarak bıraktığı, 

Hz. Muaz b. Cebel kıldırmıştır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »