Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,00
USD
5,2841
%0,15
EUR
5,9778
%0,26
Altın
224,9140
%0,31
SON DAKİKA

Cemaliye Tarikatı...

İHSAN MUSLU / 2017-12-12 08:39:01

Halvetiye tarikatının kollarındandır. 

Çelebi Halife diye tanınan Amasyalı Cemaleddin-i Aksarayi tarafından kurulmuştur. 

Medrese tahsilinden sonra Zeyniye tarikatı ileri gelenlerinden Hacı Halife'ye intisap edip ondan hilafet almıştır. 

Daha sonra da Karaman'a giderek tanınmış Halvet, şeyhi Abdullah Karamani'ye bağlanmış, yeterli eğitimden sonra memleketi Amasya'ya dönüp irşada başlamıştır. 

İkinci Beyazıd'ın vezirlerinden Koca Mustafa Paşa tarafından İstanbul'a çağrılan Çelebi Halife, Koca Mustafa Paşa semtinde cami, 

medrese, hamam ve imaret kurmuş, yaptırdığı tekkede dokuz yıl şeyh olarak bulunmuştur.

Kendisi de tasavvufa meraklı ve dindar bir kimse olan 2'nci Beyazıd'ın Cemal Halveti'nin dergahına iki kez geldiği ve şeyhi ziyaret ederek duasını aldığı söylenir.

Hac için hicaza giderken Şam civarında ölmüş ve vasiyeti üzerine hacıların geçtiği yola gömülmüştür.

***

Tasavvufta Cezbe Ne Anlama Gelir:

Kelime anlamı celbetme, çekme, sürükleme olan cezbenin tasavvuftaki anlamı ise; ''Tasavvuf yoluna giren kimsenin dünyevi özelliklerinden sıyrılarak manevi özellikler kazanması, Allah'ın yücelik ve ululuğunu müşahede edecek özellikler edinmesi,

Allah'ın, kulunu kendine çekmesi, böylece kişide görülen hayret, kendinden geçme hali,

Allah'ın, kendisine gidilen yolda ihtiyaç duyulan herşeyi kuluna bahşedip, çabası ve çalışması olmaksızın onu kendine yaklaştırması,

Velilerin ruhlarını, Allah'ın, kendine çekerek onlara zikir ve vuslatın hazzını tattırmasıdır.''

Tanınmış mutasavvufların cezbe konusundaki bu tariflerine cezbenin sürekli veya geçici olduğu, cezbe halindeki kimsenin sorumsuz sayılacağı gibi noktalar da eklenebilir.

Cezbe kökünden gelen meczup kelimesi Türkçe'de sık kullanılır. 

Meczup denilen kimselere halk ilişmez, hatta bir yerde saygı duyar, 

yakınlık gösterir.

***

Tasavvufta Çile Ne Demektir:

Farsça Kırk anlamına gelen Cihl kelimesinden gelir. 

Tarikatlarda, dervişlerin nefislerine hakimiyetlerini sağlamak için geçirilmesi zorunlu olan dönemdir. 

Dervişler belli bir süre çilehanelerde disiplinli bir hayata girerler. 

Bu süre genellikle kırk gündür. 

Dervişler, çile sırasında gıdayı en aza indirirler, uyumazlar ve hiç konuşmazlar. Bu bir anlamda ibadet sayılır, nefsin eğitilmesi ibadeti. 

Derviş bu dönemde dua eder, ibadet yapar, 

günlerini zikir ve tefekkürle geçirir.

Çile, sıkı bir perhiz, sıkı bir nefs sınavıdır. 

Herkes başaramaz. Çok kere çilenin süresini şeyh efendi tesbit eder, 

müridin durumuna göre süreyi uzatır veya kısaltır. 

Mevleviye tarikatında çile daha uzun sürer ''Binbir gün''. 

Ancak bu süre kırk günlük çilede olduğu gibi tenha veya karanlık bir yerde yalnızlık içinde geçmez.

Çile, Mevlevi dergahındaki çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesi şeklinde geçer. 

Fakat bu hizmetlerin içinde tuvalet temizlemek, yerleri silip süpürmek, 

mutfakta yardımcılık yapmak da vardır.

Çile çıkarmak için özel olarak inşa edilen yerlerin tarikattaki isimleri Çilehane veya Halvethane'dir. 

Çileye soyunan dervişe çilenişin, çilesini tamamlayana çilekeş,

çilesini yarım bırakana da çileşiken denir.

Tasavvufta, ''kıllet-i taam, kıllet-i menam, kıllet-i kelam'' 

az yemen, az uyumak, az konuşmak, riayet edilmesi gereken esaslardandır. Bunlara riayet, ruh sultanının beden ülkesinde hakimiyetini sağlayacaktır. 

Yoksa, çok yiyen, çok uyuyan ve lüzumsuz çok konuşan bir kişide, ruh sultanı zindanda kalacaktır.

Maddiyatın kanunları olduğu gibi, maneviyatın da kanunları vardır. 

Mesela, cılız bir insan halter çalışmakla güçlü bir hale gelir. 

Onun gibi, riyazete riayet eden bir kişi de, ruhen güçlenir. 

Hemen her mistik akımda riyazet temel bir esastır. 

Öyle ki, bu riyazete riayet eden Hint fakirlerinde, 

şeklen keramete benzeyen harika haller görülebilmektedir.

Çilelere sabredenler, Allah'tan gelen her şeyin güzel olduğunu görürler. 

Şu dörtlük, onların dünyasını güzel tasvir eder;

"Hoştur bana senden gelen.

Ya gonca gül ya da diken.

Ya hil'atu ya da kefen.

Narın da hoş, nurun da hoş."
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »