Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Ravza'i Mutahhare...

İHSAN MUSLU / 2018-01-01 09:16:21

Ashab-ı Suffa;

Peygamberimizin türbesinin hemen arkasında bulunan, 

zamanında küçük bir hurmalığın adı.

Birçok sahabe burada yetişmiştir. 

''Suffa'' kelimesi; avlu, gölgelik gibi anlamlar ifade etmektedir. 

''Ashab'' kelimesi ise; ''sahipler, arkadaşlar'' anlamına gelmektedir.

Burada yaşayan kişiler; 

''Medine'de ailesi olmayan, herhangi bir mesleği ve işi olmayan, 

İslam'ı öğrenmeye çalışan insanlardı.'' 

Bunlar, zamanlarının büyük bölümümü Hz.Muhammed (sav) ile birlikte geçirirler ve ondan öğrendikleri ayetleri ezberlerlerdi. 

Bir yere; İslam'ı öğretmek için öğretmen gönderileceği zaman, 

bunların arasından seçilirdi.

Yani, burası bir anlamda, İslam'ın öğretildiği bir yer olarak bilinmektedir. 

İslam'ın ilk üniversitesi, ilk eğitim kurumudur.

Cebrail Kapısı:

Ashab-ı Suffa'nın hemen sol tarafında bulunan kapı; 

gümüş kaplamadır ve tokmağında ''Ömer Abdülmecit b. Mahmut'' yazısı yazılıdır.

Kapının üzerindeki yazıyı okuyunca, bu kapıyı yaptıran kişinin ''Sultan Abdülmecit'' olduğunu ve hatta ilk adının ''Ömer'' olduğunu öğreniyoruz. 

Kapının bir kanadında ''Ey kapıları açan Rabbim'' yazısı, 

diğer kanadında ise, ''Bize en hayırlı kapıyı aç'' yazılıdır.

Cebrail; Kelbi suretiyle Mescide geldiğinde, bu kapıyı kullanırmış. Peygamberimiz de, camiye bu kapıdan girermiş. 

Paygamberimiz ve Cebrail'in; 

caminin doğu duvarında bulunan bu kapının girişinde buluştukları için, kapıya bu isim verilmiştir.

Selam kapısı:

Caminin batı duvarındaki bu kapı, caminin ilk yapılış yıllarından kalmadır.

Nisa kapısı:

İkinci halife döneminde genişletme çalışmaları sırasında eklenen bu kapı, günümüzde de aynı isimle bilinmektedir.

Caminin Minareleri:

Velid Mescidunnebi tarafından, cami genişletildiğinde, 

dört köşesine, dört minare yaptırılmıştır. 

Ancak, zamanla bu minareler, yerlerini daha büyük minarelere bırakmışlardır.

Mescidunnebi'nin 4 asıl minaresi, kuzey köşesinde yer alan Süleymaniye ve Mecidiye minareleriyle, 

kıbleye bakan güney duvarının iki köşesindeki Kataba ve Babusselam Minareleridir. 

Daha sonra eklenen minarelerle birlikte, minare sayısı 10'a çıkmıştır.

Minber:

Söylenenlere göre, Peygamberimiz; 

önceleri bir hurma ağacına yaslanarak ''hutbe''okur daha sonra bir sahabenin önerisi üzerine, ayakta durmayıp oturabilmesi için ve herkesin onu rahatlıkla görebilmesi için bir minber yaptırılmıştır. 

Günümüzde; Mescid-i Nebevi'de bulunan minber, 

998 yılında, Osmanlı Sultanı Sultan Murat tarafından yaptırılmış ve mescide yerleştirilmiştir. 

12 basamağı bulunan minber, başlıbaşına bir sanat eseri olarak görülmektedir.

Mihrab:

Peygamberimizin cemaate namaz kıldırdığı yerdir. 

Peygamberimizin Kabri Şrifi:

Mescidin en arka bölümünde, yan yana iki oda bulunuyordu. 

Bu odalardan, arka duvara bitişik olanı Hz. Aişe veyanındaki diğer oda ise,Hz.Sevde'ye ait. 

Burası ilk yapıldığında kıble, ''Mescidi Aksa'' Kudüs ya bakıyormuş. 

Kıble Kabe'ye döndürülünce, buranın kıble'si de tamamen ters istikamete döndürülmüş, Hz. Aişe'nin odası, mescidin kıble duvarına bitişik hale gelmiştir.

Peygamberimiz, Hz.Aişe'nin kaldığı odada vefat ettiği için, 

kabri de buradadır. 

Hz.Aişe'nin odasının bir köşesine defnedilmiştir. 

Bu sırada, Hz.Aişe, odanın diğer köşesinde yaşamaya devam etmiştir. 

Hz.Aişe, takip eden 10 yıllık süreçte, burada yaşamıştır.

Daha sonraki süreçte, Hz.Ömer ile ilgili bir anı anlatılmaktadır. 

Hz.Ömer, bir gün mescitte suikaste uğrayıp vefat etmeden önce, 

oğluna, şöyle söyler;'' kendisi için ayırttığı yeri bana verirmi''

Hz.Aişe, bu isteği geri çevirmez ve odada kalan ve kendisi için ayırdığı son kabir yerini, Hz.Ömer'e verir. 

Ancak, aynı odada, eşi ve babasının yanında, mahremi olan bir kişi Hz.Ömer defnedilmiştir ve bundan sonra kabirlerin bulunduğu yer ile yaşadığı yer arasında, bir perde çekerek, perdenin diğer tarafında yaşamaya devam eder.

Odanın mescidin içine bakan bölümünde 3 sütun bulunur.

Bunlardan, kıbleye yakın olan ilk sütun üzerinde "burası yatak-döşek sütunudur" yazısı bulunur. 

Sütunun yanındaki perdenin arkasında, Hz. Aişe'nin odası bulunurmuş.

İkinci sütunun üzerindeki yazıda "nöbetçilerin, Peygamberimizi bekledikleri yer" olduğu yazılmaktadır.

Bu sütunun yanındaki diğer sütunun üzerindeki yazıda ise,

"Peygamberimizin, gelen elçilerle görüştüğü yer" yazısı bulunuyormuş. 

Evet, son bir sütun daha vardır. 

Bu sütunun üzerinde "Hazret-i Aişe" yazar. 

Çünkü; Hz.Aişe, bu sütun ile ilgili hadisleri rivayet etmiştir. 

Hz.Aişe, genellikle namazlarını, bu sütunun arkasında kılarmış.

Osmanlı döneminde ise, türbenin beden duvarlarında önemli değişiklikler yapılır. 

Ayrıca türbe,"sekizgen" formda restore edilmiştir, 

çünkü inancımıza göre, cennetin "sekiz" kapısı bulunmaktadır.

Bu bölümün üzerinde, yeşil bir kubbe bulunmaktadır. 

Bu kubbeyi, ilk olarak "Memlük Sultanı Kayıtbay" yaptırmıştır. 

Kubbeyi son restore ettiren kişi ise, Sultan II. Mahmut'dur.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »