Ortadoğu Gazetesi

BIST
103,186
%0,67
USD
5,3196
%0,06
EUR
6,0295
%-0,10
Altın
227,3210
%0,39
SON DAKİKA

Su Kasidesinden...

İHSAN MUSLU / 2018-01-07 08:41:12

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su 

''Ey göz! 

Gönlümdeki içimdeki ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, 

bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda vermez.'' 

Ab-gündur günbed-i devvar rengi bilmezem 

Ya muhit olmış gözümden günbed-i devvara su 

''Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; 

yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem..'' 

Zevk-ı tiğundan aceb yoh olsa gönlüm çak çak 

Kim mürur ilen bırağur rahneler divara su 

''Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. 

Nitekim akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.'' 

Vehm ilen söyler dil-i mecruh peykanun sözin 

İhtiyat ilen içer her kimde olsa yara su 

''Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, 

benim yaralı gönlüm de senin ok temrenine, 

ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.'' 

Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün 

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zara su 

''Bahçıvan gül bahçesini sele versin su ile mahvetsin, 

boşuna yorulmasın; 

çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.'' 

Ohşadabilmez gubarını muharrir hattuna 

Hame tek bahmahdan inse gözlerine kara su 

''Hattatın beyaz kağıda bakmaktan, kalem gibi, 

gözlerine kara su inse kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de gubarı yazısını, senin yüzündeki tüylere benzetemez.'' 

Men lebün müştakıyam zühhad kevser talibi 

Nitekim meste mey içmek hoş gelür huş-yara su 

''Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, 

ben senin dudağını özlüyorum, sofular da kevser istiyorlar.'' 

Ravza-i kuyuna her dem durmayup eyler güzar 

Aşık olmış galiba ol serv-i hoş-reftara su 

''Su, her zaman senin Cennet misali mahallenin bahçesine doğru akar. 

Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; 

serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.'' 

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek 

Çün rakibümdür dahı ol kuya koyman vara su 

''Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, 

çünkü su benim rakibimdir, onu o yere bırakamam.'' 

Dest-busı arzusıyla ger ölürsem dostlar 

Kuze eylen toprağum sunun anunla yare su 

''Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, 

öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su sunun.'' 

Serv ser-keşlük kılur kumri niyâzından meger 

Damenin duta ayağına düşe yalvara su 

''Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık ediyor. 

Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından kurtarabilir.'' 

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile 

Gül budağınun mizacına gire kurtara su 

''Gül fidanı bir hile ile meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine bülbülün kanını içmek istiyor; 

bunu engelleyebilmek için suyun gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir.'' 

Tıynet-i pakini rûşen kılmış ehl-i aleme 

İktida kılmış tarik-i Ahmed-i Muhtar'a su 

''Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymuş ve bu hali ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.'' 

Seyyid-i nev-i beşer derya-ı dürr-i ıstıfa 

Kim sepüpdür mucizatı ateş-i eşrara su 

''İnsanların efendisi, seçme inci denizi olan Hz. Muhammed'in (s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.'' 

Mu'cizi bir bahr-ı bi-payan imiş alemde kim 

Yetmiş andan min min ateş-hane-i küffara su 

''Hz. Peygamberimiz'in mucizeleri dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan o mucizelerden, ateşe tapan kafirlerin binlerce mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.'' 

Hayret ilen barmağın dişler kim itse istima 

Barmağından virdügin şiddet günü Ensar'a su 

''Mihnet günü Ensar'a parmağından su verdiğini bir mucize olarak parmağından su akıttığını kim işitse hayret ile şaşa kalarak parmağını ısırır.'' 

Dostı ger zehr-i mar içse olur ab-ı hayat 

Hasmı su içse döner elbette zehr-i mara su 

''Dostu yılan zehri içse bu zehir onun dostu için ab-ı hayat olur. 

Aksine düşmanı da su içse o su, düşmanına elbette yılan zehrine döner.'' 

Ya Habiballah ya Hayre'l beşer müştakunam 

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvara su 

''Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! 

Susamışların susuzluktan dudağı kurumuşların yanıp daima su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum.'' 

Mahşer günü gaflet uykusundan uyandığımda ve hasret gözyaşlarından uykusuz gözlerim su döktüğünde ağladığımda umduğum odur ki, 

mahrum olmayayım, vaslının çeşmesi senin yüzüne teşne olan bana su versin.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »