Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,23
USD
5,3357
%0,22
EUR
6,0580
%0,29
Altın
229,2960
%0,71
SON DAKİKA

Rahmeten Lilalemin....

İHSAN MUSLU / 2018-01-09 08:30:02

Fahr-i Kainat Efendimiz, alemlere rahmet peygamberi olarak gönderilmiştir. Alemlere rahmet Efendimiz, ''Levlake levlake lema halaktü'l-eflak'' 

''Sen olmasaydın Ben alemleri yaratmazdım'' (Keşfu'l-Hafa) buyurmuştur.

Demek ki bütün canlı ve her şeyin, bir defa yaratılış sebebi odur. 

Kerim'de buyrulmuştur ki; ''Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik''. (Enbiya;107)

Ey Muhammed! 

Başka bir sebep için değil, ancak bütün alemlere ve bilhassa akıl sahibi varlıklara olan merhametimizden dolayı alemlere bir rahmet olarak seni peygamber gönderdik. 

Senin Peygamberliğin bütün varlıklara Allah'ın bir rahmetidir. 

Her iki dünyada saadet ve selamet getiren dini sen öğreteceksin ve bütün alem bundan istifade edecektir. 

Buna rağmen şu rahmetten kaçan ve şu nura karşı gözlerini gönüllerini kapatan bedbahtlara yazıklar olsun… 

(Elmalı'lı, Hak Dini Kur'an Dili) 

Rasulullah Efendimiz, mertebe mertebe, kademe, derece canlı cansız bütün alemlere rahmet olmuştur.

Melekler alemine rahmet oluşuna gelince… 

Onlar için de Efendimiz bir rahmettir. 

Çünkü melekler de Allah'ın yarattığı alemlerinden bir alemdir. 

Hatta Cebrail aleyhisselam gibi mukarreb bir meleğin de o umumi rahmetten istifade ettiği açıktır. 

Zira Cibril (a.s.), Efendimiz'e şöyle der; 

"Ben akıbetimden emin değildim. 

Kur'an, Sana nazil oldu. 

Onu ben getirdim. 

Tekvir suresinde, "O orada sayılan, güvenilen bir elçidir,'' 

(Ayet; 21) denildi. 

Yani, Kur'an'ı öyle bir melek getiriyor ki, o melek güçlü ve kuvvetlidir. 

O kadar güçlü ve kuvvetlidir ki, hiçbir engel ve arıza ona emanet olan vahyin sıhhatine dokunamaz. 

Aynı zamanda o, Allah'ın emirlerine itaat ve imtisal içindedir. 

Sonra da emindir. 

İşte ya Muhammed! 

Getirdiğin Kur'an sayesinde, durumum aydınlığa kavuştu. 

Ben de o rahmetten istifade ettim."

O, aynı zamanda hayvanlar alemi için de bir rahmettir.

Sığır, koyun, keçi, deve vs. hayvanlar, 

Rasul-i Ekrem Efendimiz'in bir rahmet deryası halinde varlık ufkunda tecellisi ve nuru sayesinde aydınlanmış ve manası, 

hılkat sebepleri hikmetleri anlaşılır hale gelmiştir. 

Yani; hayvanlar da o sayede mana ve muhtevalarıyla anlaşılır olmuşlardır. 

Allah, O'nun tercümanlığıyla yerde, gökte ne varsa hepsini insanın emrine musahhar kıldığını bildirmiş ve O'na her şeyden istifade etme yolunu göstermiştir.

Rasulullah Efendimizin neşrettiği nur sayesinde, 

hiçbir canlının abes olmadığını ve Allah'ın abes bir şey yaratmadığını anlıyor, Cenab-ı Hakk'ın bu iç içe sergileri karşısında iki büklüm oluyor ve 

"Allahu Ekber; Sen en yücesin Allah'ım!" diyoruz… 

Allah Rasulü, her şey için bir rahmet tecellisi olmuştur. 

Bundan ötürüdür ki, Efendimiz'in değişik yaratıklarla alakalı zuhur eden mucizeleri, bir bakıma Rasul-i Ekrem'in, kendilerine ait manayı ifade etmesine karşılık bir teşekkür, bir mukabele ve farklı bir dille O'nun konumunu ifadedir. Örneğin;

''Allah Rasulü (s.a.v.) bütün insanlığa, "Onlar devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı.." (Ğaşiye;17) ayetiyle devenin manasını anlatmıştır. 

O develerden bir deve de nev'i 

türü adına ona minnet ve saygılarını ifade etme manasında gelip, 

O'nun ayaklarına yüzünü sürmüştür. 

Bu şekilde o hayvan, hal diliyle orada Efendimiz'in bir mucizesini temsil etmiştir. Sanki de deve bu haliyle şunu anlatmaktadır; 

''Ya Muhammed! 

Senin sayende benim de manam anlaşıldı. 

Seni tahiyye etmek, 

selamlamak ve senin karşında iki büklüm olmak bana bir vecibedir.''

Aişe validemiz, evindeki Dacin denilen bir kuşu anlatırken şöyle demektedir; ''Efendimiz, evde bulundukları zaman kuş sükunetle durur ve Rasulullahı 

dinler gibi bir temkin içinde bulunurdu. 

O, evden ayrılınca, kuş da debelenir durur ve adeta huysuzlaşırdı. 

Yine Allah Rasulü'nün Adva adındaki devesi, 

Efendimiz'in vefatından sonra bir şey yememiş içmemiş ve bir süre sonra da ölmüştür.''

Sonuç olarak,Efendimizin neşrettiği nur sayesinde, 

hayvanların da ne ifade ettiği aydınlığa kavuşmuş, 

adeta hayvan, hayvan olmaktan kurtulmuş, ilahi sanat, 

ibret ve dersolma seviyesine yükselerek farklı bir kıymet almıştır. 

Ve bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de; 

''Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. 

Mülk O'nundur, hamd O'nadır. 

Her şeye gücü yeten O'dur'' (Teğabun suresi; 1) buyrulmuştur. 

Taşlar ve ağaçlar gibi camid varlıklar için de Rasulullah Efendimiz bir rahmettir.

O, eline bir avuç kum alınca onlar, "Minnet Sana, şükran Sana!" manasına, O'nun elinde Allah'ı tesbih ve takdis etmişlerdir.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »