Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2893
%-0,26
EUR
5,9970
%-0,08
Altın
227,8300
%0,69
SON DAKİKA

Aşık Şenlik...

İHSAN MUSLU / 2018-01-10 09:16:21

Çıldırlı Aşık Şenlik, Doğu Anadolu Bölgesi ve Azerbaycan'da tanınan, 

ünlü saz şairlerimiz. 

Aşık Şenlik, Ardahan ilinin Çıldır ilçesinin Suhara ''Yakınsu-Şenlikköy'' beldesinde doğmuştur. 

Onun doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili değişik görüşler ileri sürülmüştür. 

Fahrettin Kırzıoğlu 1853-1913 yıllarını verirken; 

konu ile ilgili bir doktora tezi hazırlayan Ensar Aslan ise, 

doğum tarihini 1850 olarak vermektedir. 

Babası Molla Kadir, annesi Zeliha'dır. 

Asıl adı Hasan'dır; bununla beraber Türkiye ve Azerbaycan sahasında Hasan adıyla değil, Aşık Şenlik adıyla şöhret bulmuştur.

Şenlik'in hayatını üç safhada değerlendirmek gerekir. 

Buna göre birincisi, saz çalmasını bilmeyen Şenlik, 

ikincisi saz çalabilen ve türkülerini saz eşliğinde söyleyebilen Şenlik, 

üçüncüsü ise sazı çıraklarına çaldırtan tarikat mensubu Şenlik'tir, 

Türk edebiyatına 180 kadar şiirin yanı sıra üç de güzel hikaye ''Latif Şah, Salman Bey, Sevdakar Şah'' bırakan Şenlik'in şiirleri arasında yer alan divanı, 

koşma, destan, geraylı ve sicillemeleri yeniliklerle doludur. 

Şiirlerinde Terekeme/Karapapak ağzının izleri sıkça görülür.

O, bir aşıkta bulunması gereken bütün özelliklerin tamamına sahiptir, atışma yapmada başarılıdır, muamma çözmede ustadır, 

doğaçlaması çok güçlüdür. 

Türkiye'de aşık kolu, Azerbaycan'da aşık mektebi, 

Güney Azerbaycan'da, aşık muhiti adı verilen okulun en başında kendisine yer bulmuştur. 

Onlarca çırak yetiştirmiştir. 

Çıldırlı Aşık Şenlik'in şiir ve hikayeleri sadece Türkiye'de değil, 

Azerbaycan v İran'da da bilinmektedir. 

1913 yılında bir mecliste mat ettiği aşıklar tarafından ker disine içirilen zehirli bir şerbet yüzünden vefat etmiştir.

Vermeniz Düşmana 93 Koçaklaması:

''Ehl-i İslam olan işitsin bilsin

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

İsderse Uruset ne ki var gelsin

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Kuşanın gılıcı geyinin donu

Gavga bulutları sardı her yanı

Doğdu koç yiyidin nam alma günü

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Asger olan bölük bölük bölünür

Sandız mı ki Kars Galası alınır

Boz atlar üsdünde kılıç salınır

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Kavga günü namerd sapa yer arar

Er olan göğsünü düşmana gerer

Cem-i ervah biznen meydana girer

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Hele Al Osman i görmemiş zorun

Din gayreti olan tedarik görün

At tepin baş kesin Kazag'ı gırın

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Benasfer'di bilin Urus'un aslı

Orman yabanisi balıhçı nesli

Hınzır sürüsüne dalıf kurt misli

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

***

Şenlik ne durursuz atlara minin

Sıyra gılıç düşman üsdüne dönün

Artacahdır şanı bu Al Osman'nın

Cağ sağ iken yurt vermeniz düşmana''

***

Ve Aşık Şenlik'in Rus generaline söylediği şiir:

Çıldır, Rus işgalindedir ve Kaymakam da Ermeni asıllı Andon diye birisidir. Kaymakam, Halk aşığı Şenlik'in namını duyar. 

Aşığı davet ederek, Rus yetkililer heyeti huzurunda şiir okumasını ister. 

Aşık Şenlik başlar okumaya:

''Hulusi kalbimden bilsen fikrimi

Men Allah'tan Al Osman'ı isterem

Merhamet sahibi rahmani gani 

Nesil Mürsel Hükmü hanı isterim

Süleyman mülkünde ber karar duran

Muhammet vekili makamı nuran

Hıfzının ezberi Ayeti Kuran

Salavatı ol süphanı isterim.

Emri hak yedinden çekilmiş kalem

Varmış bir ettiğim yetişti belam

Hükmünde saltanat mülkünde alem

Divanı şevketi şanı isterim.

Sultan Hamit Şahım şahlar serveri

Dilinde selavat zikiri ezberi

Kaftan kafa zikri zeminden beri 

Hüküm etmeye birce onu isterim

Gam günüdür bu sefil Şenliği'in şadı

Çıkmıyor gönlümden Al-Osman adı

Gitmiş de dünyanın lezzeti tadı

Mahşer günü bi mekânı isterem''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »