Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2883
%-0,28
EUR
5,9951
%-0,13
Altın
227,5190
%0,55
SON DAKİKA

Adalet konuşmak değil, yaşamaktır...

İHSAN MUSLU / 2018-01-15 08:38:38

Hz. Ömer, ihtiyacı olmadıkça devlet malından asla almazdı. 

Bir gün hastalanmıştı. 

Bal yemesi tavsiye edildi. 

Devlet ambarında bir küp bal vardı. 

Minbere çıkıp dedi ki; 

''Eğer siz müsaade ederseniz o baldan yiyeyim, ama müsaade etmezseniz, 

o bana haramdır, yiyemem!''

Kendisine müsaade ettiler.

 Müslümanlar, onun kendi canına katı davrandığını gördüler de kızı olan Mü'minlerin annesi Hafsa'ya gidip, 

''Ömer kendi canına haksızlık ediyor, Allah bol bol ganimet malı verdi. 

Bu maldan bolca harcasın, nefsine zulmetmesin. 

O, Müslümanların seçkinleri arasındadır'' dediler. 

Ömer gelince cemaatin sözünü babasına anlattı. 

Cevabı şu oldu; 

''Ey Ömer kızı Hafsa, kavminin sözüne uyup babana kötülük ettin. 

Benim nefsim ve malım üzerinde hakkım var ama dinim ve emanetim hakkında böyle bir yetkim yoktur!''

Bir gün Ömer bn Hattab'a Yemen'den giysiler gelmişti. 

Her insana bir aba düştü. Ömer'e de o kadar. 

Ömer kendi payına düşen aba ile minbere çıktı. 

Abanın altına bir de gömlek giymişti. İnsanları cihada teşvik etti.

Bir adam dedi ki; ''Ne senin sözün dinlenir, ne de sana uyulur.'' 

Hz.Ömer sordu; Niçin... 

Adam cevapladı; Çünkü sen bizden fazla almışsın. 

Yemen abalarından sana sadece bir aba düşmüştü. 

Bu sana elbise olarak yetmezdi. 

Böyle iken sen uzun boylu olduğun halde nasıl abanın altına gömlek de giydin.. 

Hz.Ömer, oğlu Abdullah'a; Sen cevap ver, dedi. 

Abdullah şöyle izah etti; Ben kendi payımdan ona verdim. 

O da benim verdiğimle gömlek yaptı. 

Bunun üzerine adam; ''Şimdi sana itaat edilir'' dedi.  

Hz. Ömer mal paylaşımı konusunda koyduğu kuralların bazen dışına çıkmış, bazı erkek ve kadınlara, benzerlerinden farklı pay vermiştir. 

Mesela Ömer bn. Ebu Seleme'ye dört bin dirhem vermiştir. 

Çünkü bu zat Mü'minler annesi Ümmü Seleme'nin oğlu idi. 

Muhammed bn. Abdullah bn. Cahş, bu ayırımı yüzünden Ömer'e itiraz etmiş;

Niçin Ömer'i bizden üstün tutuyorsun, oysa bizim babalarımız hicret ettiler, 

şehid oldular, demiş.

Ömer şöyle cevaplamış:

Peygamber'e yakınlığından dolayı onu üstün tutuyorum! 

İtiraz eden bana Ümmü Seleme gibi bir anne getirsin de itirazını kabul edeyim!

Üsame bn. Zeyd'e de dört bin dirhem vermişti. 

Kendi oğlu Abdullah buna itiraz etti; 

Bana üç bin dirhem verdin, Üsame'ye dört bin dirhem. 

Oysa ben, Üsame'nin bulunmadığı kadar olaylarda bulundum! dedi.

Ömer buna da şöyle cevap verdi:

Ona fazla verdim, doğru; çünkü Resulullah onu senden çok severdi, 

Resulullah, onun babasını da senin babandan çok severdi.

Ebubekir'in karısı Umeys kızı Esma'ya da bin dirhem verdi. 

Ukbe kızı Ümmü Gülsüm'e bin dirhem, Abdullah bn Mes'ud'un annesine bin dirhem verdi. 

Bunlara, özel mevkilerinden ötürü öteki kadınlardan fazla vermişti. 

Çünkü bunlar İslâm'a hizmeti fazla olan Müslümanların anneleri idiler.

Ömer, herkesin hakkını almasına özen gösterirdi. 

Kendini bu tür işlerle hayli yorardı. 

Hizam bn. Hişam Ka'bi, babasının şöyle dediğini anlatmış; 

''Ömer bn Hattab'ın, Huzaa kabilesinin haklarını bizzat Kudeyd'e 

kendi ayaklarına kadar götürdüğünü gördüm. 

Rastladığı her bakireye, dula, hakkını bizzat ellerine koyar; 

sonra oradan Usfan'a gider, aynı şeyi orada da yapardı. 

Vefat edinceye dek herkesin hakkını kendi eliyle dağıtırdı. 

Ömer Huzeyfe'ye İnsanlara haklarını ve rızıklarını ver, diye yazmıştı. 

Huzeyfe cevabında; 

''Biz dediğini yaptık ama daha çok şey arttı,'' diye yazdı. 

Ömer ona; O, Allah'ın onlara nasibettiği ganimet malıdır. 

O mal ne Ömer'indir, ne de başkasının. 

Artanı da yine onlara pay et!'' diye yazdı.

Hz. Ömer, adaletiyle İslam'ın nuru sayılmıştır. 

Hak ile batılı ayırt ettiği için kendisine ''Faruk'' sıfatı verilen Ömer, 

halifeliği sırasında halkın tüm ihtiyaçlarını gözetmiş, 

onların dertlerine ulaşabildiği oranda bizzat kendisi çözümler sunmuştur. 

Halkın can ve mal güvenliğine önem vermiş, onların sorumluluğunu tam anlamıyla üstlenmiştir. 

Hatta ''Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım'', diyerek, bu sorumluluk duygusunu dile getirmiştir.

Hz. Ömer'in yaşantısına baktığımızda o, halifeliği döneminde halkı herhangi bir şeyden men ettiği yahut yapılması gereken bir karar aldığında bunu ilk önce kendi nefsinde ve evinde tatbik etmiş daha sonra insanlara aldığı karara uymalarını emretmiştir.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »