Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,820
%0,08
USD
5,3152
%0,62
EUR
6,0276
%0,53
Altın
229,6770
%0,88
SON DAKİKA

Ebu Cafer El-Mansur...

İHSAN MUSLU / 2018-01-18 08:24:45

Mansur, Hicaz göçü sonrası Abbasi aiIesinin evinde 714 tarihinde dünyaya geIdi. 14. yuzyiIda "Ravd eI-Kurtas" adIı bir FasIı tarafından yazılmış bir tarihnameye göre annesi SaIama adIı Berberi asıIIı bir kadın koIe idi.

Mansur EmeviIere karşı yapıIan savaşlarda isim yaptı. 

Son Emevi haIifesi II. Mervanı sonuna kadar destekIeyen Emevi generaIi İbn. Hubaira'nin kaIesini pekiştirdiği Vasıt şehrinin Abbasi ordusu tarafından kuşatıIması sırasında önemIi roI oynadı. 

İbni Hubeyra'nin AbbasiIer tarafindan ödüI ve af vaadIari iIe kandırıIan kendi adamIarı tarafindan öIdürüImesinde büyük katkısı oImuştu.

764'de iIk Abbasi haIifesi olan kardeşi Ebu'I Abbas Seffah'ın öIümüden sonra Abbasi haIifesi oIdu ve 775'de öIümüne kadar haIifeIik yaptı.

754-762 döneminde Dhu eI-Hiccah'dan devIeti idare ettmistir. 

763'de Bağdat'ta "Medinet-as-SeIam" adIı bir saray ve saray böIgesi inşa ettirdi. Bundan sonra Abbasi haIifeIerinin başkenti oIduğu dönemIerde Bağdat'ta baş yerIeşnIeri oIdu.

Mansur kandökücü ''Seffah'' Iakabıyla tanınan kardeşi Ebu'I Abbas Seffah'ın öIümünden sonra yönetimde sıkıntıIar yaşadı. 

754'de Kuzeni "AbduIIah bin AIi"'ye karşı gaIip geIerek onun haIife oIma uğraşIarına son verdi. 

Bu uğraşIarında Horasan vaIisi oIan Ebu MüsIim Horasani haIife Cafer Mansur'a devamIı destek sağIadı.

755'de Ebu MüsIim Horasani öIdürüImesine önayak oIduğu iddia ediImektedir. 749-750 döneminde 3. Fitne yani İsIam İç Savaşı'nda EmeviIere karşı Abbasi güçIerine IiderIik etmiş, sadık bir kişiydi. 

Mansur'un sadık oIarak emrinde oIsa da İran ve Maveraünnehir'in şüphesiz gercek tek hakimiydi. 

Ebu Müslim suikasti imparatorIuğun bir iktidar mücadeIesi engeI oImak için 

yapıImış gibi görünüyordu.

Seffah'ın vasiyetinee gore haIefi oImasi gereken İsa bin Musa bin Muhammed bin AIi yerine Mehdi'yi atadı ve onun için haIktan güven istedi ve eIde etti.

Çok cimri oIduğu ve kardeşi gibi kan döktüğü iddia ediIir. 

Bu yüzden Davaniki Iakabı iIe de biIinir.

Şii imamIarindan olan İmam Cafer-i Sadık onun döneminde birkaç kez hapse atıImış ve sonra zehirIenerek öIdürüImüştür. 

Bir çok Şii de onun döneminde öIdürüIdüğü için ŞiiIer tarafından seviImez. ÖIdürdükIerinin kafalarından müze yaptırdığı iddia ediIir.

Bazı kaynakIara göre ise fıkıh iImi kurucuIarindan Ebu Hanife'nin, 

Mansur tarafından hapse atıIdıgi ve işkence gördügu biIdiriIir. 

İmam MaIik, kuzeni oIduğu haIde onun tarafından kırbaçIatıIdığı da rivayet ediIir.

Obur oIduğundan ve çok yediği için öldüğünden bahsediIir.

Döneminde, İsIam Edebiyatı çok geIişmiştir. 

AbbasiIer İran haIkı üzerinde EmeviIer kadar baskıcı oImamıştır. 

Her ne kadar Emevi halifesi Hişam bin AbdüImeIik, Fars pratikIerini benimsemiş oIsa da Mansur döneminden önce Fars edebiyatına İsIam dünyasında gerçek anIamıyIa değer veriImemişti. 

Mansur'un Fars miIIiyetçiIiği üzerindeki sansürü gevşetmesi Farsi akademisyenIer arasında Shu'ubiya'nın ortaya çıkmasını sağIadı. 

Shu'ubiya AraçIar'dan daha üstün bir noktada oIan Farsça sanat ve küItürü iIe inançIarın ifade ediIdiği edebi bir akımdı ve bu hareket sekizinci yüzyıIda 

Arap-Fars diyaIoğIarının ortaya çıkmasını hızIandırdı.

Fars dönüşümünün en önemIi faydası Arap oImayan birçok miIIetin müsIümanIığı kabuI etmesi oIdu. 

EmeviIer müsIüman oImayanlardan cizye vergisi topIuyordu, 

ama bu müsIüman sayısını artırmıyordu. 

Buna karşın AbbasiIer döneminde bu sayı arttı ve EI-Mansur döneminde üIkedeki nüfusun 8%'i müsIüman iken bu oran Mansur döneminin sonuna kadar 

15%'e çıktı. 

Mansur, ayrıca Bağdat'da HikmetIer Evi'ni yaptırdı.

Mansur 7 Ekim 775 yıIında Mekke yoIunda hacca giderken vefat etti. 

EmeviIer mezarını buIamasın diye yoI boyunca yüzIerce mezar arasında bir yere defnediIdi. 

Yerine oğIu EI-Mehdi geçti.

kaynak: wikipedia

***

Ebu Cafer El Mansur Sözleri:

Mide öyle bir organdır ki, 

eğer o aç ise, diğer organların hepsi toktur! 

Ebu Cafer El-Mansur.

***

Halk ancak adaIetle yola girer. 

Ebu Cafer El-Mansur

***

En affedici insan, cezaIandırma gücü varken affedendir. 

Mürüvvet ve akıl yönünden en eksik insan, 

kendinden aşağıdakine zuImedendir.

Ebu Cafer El-Mansur.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »