Ortadoğu Gazetesi

BIST
103,186
%0,67
USD
5,3196
%0,06
EUR
6,0295
%-0,10
Altın
227,3210
%0,39
SON DAKİKA

Silahdar Damat Mehmed Paşa...

İHSAN MUSLU / 2018-01-19 08:53:59

Osmanlı devlet adamı.

Silahdar Damat Mehmed Paşa İstanbullu Türk asıllıdır. 

Babası Hantal Hafif olarak tanınan kavaf mesleğinden bir esnafdı. 

Çocukluğunda Enderun'a önce kiler odasına alındı. 

Sonra çavuşluğa yükselip hasodaya nakloldu ve orada kiler kethüdası oldu. 

III. Ahmet'in silahdarı Boşnak Mehmet Ağa vezirlikle Anadolu Eyalet valisi görevine geçince, 

Mehmet Ağa'ya, o döneme kadar uyulan enderun nizamına aykırı olarak, 

6 Aralık 1624'te birdenbire silahdarlık görevi verildi.

Silahdar Mehmet Ağa, 22 Mayıs 1728'de III. Ahmet'in henüz 9 yaşında olan kızına nişanlandı. 

Aynı zamanda kendisine vezirlik rütbesi verildi. 

Ağustos 1727 kubbealtı vezirliğine yükseltildi ve arpalık olarak Erzurum eyalet valiliği verildi. 

1730'da çıkan Patrona Halil İsyanı sonucunda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazamlıktan azledilip katlini takiben cesedinin isyancılara teslim edilmesi olayından sonra tahttan indirilen III. Ahmet'e son sadrazam oldu.

Silahdar Mehmed Paşa, I.Mahmut'un cülusu üzerine sadarette bırakıldı. 

Patrona Halil ve ayak takımı İstanbul'da başlarına buyruk bir idareye başladılar. Yeni padişah onların gücünü azaltmak için şeyhülislam ve kazaskerlerin kefil olmasıyla serseri ayak takımı sayısı azaltıldı. 

Ama Patrona Halil yine şehir denetimleri sürdürmekte ve hatta padişah huzuruna silahlı olarak çıkıp ona nasihatlarda bulunmaktaydı. 

Kasım ayında taraftarları arasında sürtüşmeler olduğu için Patrona Halil, Sadaret kaymakamı olmayı istedi. 

Bunun üzerine kaptan-ı derya Canım Hoca Mehmed Paşa bunların elemine edilmesi için bir plan hazırladı. 

Kapıcılar kethudalığına tayin edilen Kabakulak İbrahim Ağa bunu uygulamaya başladı. 

23 Kasım'da Divan-ı Humayun genel gündemli bir toplantı yapmak için Patrona Halil ve yakın arkadaşları çağrıldı. 

Burada 25 Kasım'da çok gizli bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. 

O gün güya bu gizli toplantıya gelen Patrona ve yandaşları silahları alınarak Sünnet Odası'na alındılar ve bir baskınla öldürüldüler. 

Ama bazılarının direnmesi dolayısıyla Enderun avlusu ve Sofa-i Hümayun muharebe meydanına döndü. 

Öldürülen asilerin kesik başları ve cesetleri arabalarla Saraydan çıkarıldılar. Zorbalar dağıldılar ve yaşayanlardan pek çoğu Anadolu'ya kaçtı. 

Sadrazam İstanbul'da sıkı bir denetime başlayıp serserileri yakalamaya başladı ve 2000'den fazla şüpheli şahıs yakalandı; 

bazıları idam edilip diğerleri Anadolu'ya sürüldüler.

Kabakulak İbrahim Ağa'ya hizmeti karşılığı olarak ilk defa vezirlik rütbesi ve Halep valiliği verildi. 

Ama I. Mahmut, onu sadarete getirmek istemekteydi. 

22 Ocak 1731'de Silahtar Mehmet Paşa, üç ay kadar sadrazamlık yaptıktan sonra, bu görevden azledildi. 

Yerine Kabakulak İbrahim Paşa sadrazam tayin edildi.

Silahdar Damat Mehmed Paşa'ya ise, 

Halep valiliği verildi. 

Halep'ten sonra Mart 1733'te Diyarbakır valiliğine naklolundu. 

Bu tayinin nedeni kendisine gönderilen fermanda bildirildi. 

Nadirşah'ın Musul ve Şehrizor Eyaleti ''modern Kerkük ve civarı'' taraflarını tehdit ettiği ve buna karşı koymaya muktedir bir vezirin Diyarbakır valiliğinde bulunması gerekmekteydi. 

Silahdar Damat Mehmet Paşa Eylül 1733'te ikinci defa Halep valisi oldu. Yine o yıl Aralık ayında Sayda valiliğine ve Temmuz 1735'da Bağdat valiliğine getirildi.

İran'la yapılan geçici barıştan sonra İran serdarı olan Hasan Paşazade Ahmed Paşa Bağdad valisi olarak tayin edildi. 

Silahdar Damat Mehmet Paşa'ya ise, 

Haziran 1736'da Anadolu eyalet valiliği verildi. 

Eylül 1736'da ise üçüncü defa Halep valisi yapıldı. 

Silahdar Damat Mehmet Paşa, 

bu görevde iken 1737'de Halep'te vefat etti.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »