Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

Orada ne işimiz var, diyenlere...

İHSAN MUSLU / 2018-01-24 08:59:18

Sultan Abdülmecid Han'nın ismi, Mescid-i Nebevi'de hala yaşamaktadır.

İslam hükümdarlarından, Haremeyn'e en çok hizmet eden Sultan Mecid'dir. 

Kabe'yi ve Mescid-i Haram'ı esaslı tamir ettirmiş; 

''Altın Oluk'u yenilemiştir. 

Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi orijinal binası üzerine ve sütunların bile yerleri bozulmadan yeniden inşa ettirmiştir. 

İsmi bu mescide yeni açtırdığı Bab-ı Mecidi adlı kapı ve şebekenin üzerine gömülmüş tuğrası ile yaşamaktadır. 

Hücre-i Saadet'e döşenmek üzere gönderdiği kaşi tuğlalar altına el yazısı ile kendi ismini mütevazıyane yazmıştır. 

Hele Babüsselam kemerine yazılmak üzere hazırlanan yazıdaki şahane kelimeleri kabul etmeyerek, 

İki cihanın saltanatı Resulullah'a mahsustur'' demiştir.  

Mescid-i Nebevi'nin eski şeklinin 53 defa küçültülmüş halini İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'ne koydurtmuş; 

tamiratı bunun üzerinden aldığı raporlarla takip etmiştir. 

Haremeyn'in tamiri, o günün zor şartları altında 700 bin altına mal olmuştur. Mescid-i Aksa'yı da 20 bin liraya tamir ettirmiştir. 

Böylece Sultan Mecid, 

''Müslümanların Halifesi ve Haremeyn'in Hadimi'' sıfatını hakkıyla taşımıştır.

***          

Sultan Mecid, Topkapı Sarayı'ndan ayrılarak, ahşap Çırağan, 

sonra kendi yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı'nda oturdu. 

Topkapı, artık XIX. asır hayat ve teşrifatına uygun bir saray değildi. 

Eskimiş, farklı zamanlarda yapılan eklerle kullanışsız hale gelmişti. 

Üstelik rutubetliydi. 

Babası veremden ölen, kendisi de veremli olan Sultan Mecid, 

''Bu sarayda oturmaya devam edersek, soyumuz tükenecek'' demiştir. 

 Fennin baş döndürücü ilerlemesinden günü gününe haberdar olan padişah, 

yeni buluşların en önce ülkesinde tatbikini arzu etmiştir. 

Dünyanın ilk telgraf hattı İstanbul, Varna arasında kurulmuş, 

ilk telgrafı da Sultan Mecid çekerek oradaki asker evlatlarının hatırını sormuştur. 

İlk demiryolu Aydın, İzmir arasında döşenmiştir. 

İlk kağıt para çıkarılmış; 

yeni mahkemeler ve devletin ihtiyacı olan memurları yetiştirmek üzere Avrupa'dakilerle boy ölçüşen modern mektepler kurulmuştur. 

Harb Akademisi, Darülfünun darülmuallimin, ziraat, orman, 

telgraf ve ebe mektepleri bunlardandır. 

Sikkeler, para, kuruş, mecidiye ve lira olarak ayarlanmıştır. 

İlk hususi gazete, ilk nüfus sayımı, ilk banka, ilk devlet salnamesi, 

Şirket-i Hayriye adlı vapur işletmesi, encümen-i daniş, 

Mecidiye Galata Köprüsü, Mecidiyeköy semti, belediye teşkilatı, 

köle ticaretinin yasaklanması, ticaret ve ceza kanunları bu devrin eseridir. 

Padişah, yurt gezileri yanında, meclis, kışla, mektep ve tekkeleri ziyaret eder, imtihanlarına, açılış merasimlerine katılırdı. 

İlk fotoğraf çektiren padişahtır. 

Tevhid ve istiğfar söyleyerek vefat etti.

İstanbul'un en zarif camilerinden Ortaköy ''Büyük Mecidiye'' Camii'nden başka, Beşiktaş, Ortaköy arasında Küçük Mecidiye, Maçka-Nişantaşı arasında Teşvikiye ve Fatih'te Hırka-ı Şerif Camilerini yaptırdı. 

Ayasofya'yı esaslı tamir ettirerek yıkılmaktan kurtardı. 

Dinine çok bağlı ve Nakşi idi. 

Annesiyle beraber Abdülfettah Akri halifesi Yahya Efendi Tekkesi Şeyhi Mehmed Nuri Efendi'ye mensuptu. 

''Meclisinizden hiç ayrılmak istemiyorum. 

Sizinle görüştükçe ruhuma safa, kalbime inşirah hasıl oluyor. 

Keşke sizin gibi birkaç kişi daha bulunsa idi'' derdi. 

Yahya Efendi tekkesine çok maddi yardımda bulunmuş; 

hocasını hacca göndermiştir. 

Vefat döşeğinde iken hocasının çağrılmasını istemiş; 

Nuri Efendi de padişahın başucunda önce Kur'an-ı kerim okumuş, 

sonra salavat getirmeye başlamıştır. 

Bir zaman sonra padişah da kendisine katılmış,

beraberce tevhid ve istiğfar söyleyerek vefat etmiştir.

Vefatından sonra türbesi yakınındaki Yanyalı İsmet Efendi Nakşi Tekkesi dervişlerinin her Cuma gecesi, 

akşam ile yatsı arasında türbesinde hatm-i hacegan yapmalarını vasiyet etmişti. 

Vefatından bir gün evvel hasta yatağında yatarken, 

mühim iradeler kendisine okunurken, 

sıra Medine ahalisinin bir istidasına geldiğinde, 

''Durun, okumayın! Beni oturtun!'' buyurdu. 

Arkasına yastık koyup, oturtuldu. 

''Onlar, Resulullah efendimizin komşularıdır. 

O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten haya ederim. 

Ne istiyorlarsa, hemen yapınız! 

Fakat okuyunuz da, kulaklarım bereketlensin!'', 

dediğini Eyüp Sabri Paşa anlatıyor.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de okuyan Yahudi çocukları için dinlerinin koşer kaidelerine göre yemek pişiren bir mutfak kurulmasını ve mukaddes günleri olan ''Cumartesi'' tatil olmasını emretmişti. 

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »