Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,00
USD
5,3191
%-0,10
EUR
6,0434
%0,10
Altın
229,2290
%-0,05
SON DAKİKA

Ahmed Haşim...

İHSAN MUSLU / 2018-01-29 07:35:45

1884'te Bağdat'ta doğdu, 1933'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. 

Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğlu. 

Çocukluğu Bağdat'ta geçti. 

12 yaşında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. 

Mektebe-i Sultani'de ''Galatasaray Lisesi'' yatılı okudu. 

Tevfik Fikret ve Ahmed Hikmet Müftüoğlu'nun öğrencisiydi. 

1907'de mezun oldu. 

Bir süre Reji İdaresi'nde çalıştı. 

Bir yandan da Hukuk Mektebi'ne devam etmeye başladı. 

İzmir Sultanisi Fransızca öğretmenliğine atandı. 

Hukuk eğitimini bırakıp İzmir'e gitti. 

1912-1914 arasında Maliye Nezareti'nde çevirmenlik yaptı. 

1.Dünya Savaşı yıllarını Çanakkale ve İzmir'de yedeksubay olarak geçirdi. Mütareke'den sonra İstanbul'a döndü. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji öğretmenliği yaptı. 

Harp Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde Fransızca dersleri verdi. 

Düyun-u Umumiye İdaresi'nde, Osmanlı Bankası'nda çalıştı. 

Akşam ve İkdam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

1928'de böbrek rahatsızlığının tedavisi için yurtdışına gitti ama iyileşemeden döndü. 

Şiire lise öğrenciliği yıllarında başladı. 

İlk şiirlerinde Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, 

özellikle de Tevfik Fikret etkileri görülür.

Bilinen ilk şiiri "Hayal-i Aşkım"da bu yönelmelere rağmen yeni bir sanat yönelimi olduğu dikkat çeker. 

Gençlik şiirleri Mecmua-i Edebiye, Musavver Terakki, 

Aşiyan, Jale, Musavver Muhit, Servet-i Fünun, 

Resimli Kitap dergilerinde yayınlandı. 

Bu şiirleri kitaplarına almadı. 

2. Meşrutiyet'in yazınsal karmaşa ortamında onun şiiri ayrı bir ses olarak kendisini gösterdi.

1921'de basılan ilk şiir kitabı "Göl Saatleri"nin başındaki küçük manzumeler, 

bu dönemin asıl eserleridir. 

İzlenimci ressam etüdlerini andıran bu şiirlerle Ahmed Haşim, doğanın özünü sızdırmak ister gibidir.

Şiiri, bir yandan Verlaine müziğine yaklaşırken, bir yandan Şeyh Galib'in parıltısını taşır. 

"Göl Saatleri", "Göl Kuşları", "Serbest Müstezatlar" ve "Muhtelif Şiirler" olmak üzere dört bölümden oluşan bu kitap Türk şiirinin Yahya Kemal Beyatlı'dan sonraki ikinci kanadını kurar. 

Beyatlı'nın geniş kesimleri kucaklayan toplumcu ve ulusçu şiirine karşılık Haşim daha dar ama daha derin bir kanalda akmayı tercih eder.

İkinci ve son şiir kitabı "Piyale"nin girişinde "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar: 

Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel konuşmayı sanat haline getirmiş bir kişi, ne de bir yasak koyucudur. 

Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında, ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. 

Düzyazıda anlatımı yaratan öğeler şiir için sözkonusu olamaz. 

Düzyazı us ve mantık doğrur, şiir ise algı bölümleri dışında isimsiz bir kaynaktır. Gizliğe, bilinmezliğe gömülmüştür. 

Şairin dili, duyumların yarı aydınlık sınırlarında yakalanabilir. 

Anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. 

Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir. 

Şiiri ortak bir dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir.

"Piyale" kitabındaki "Merdiven" ve "Bir Günün Sonunda Arzu" şiirleri, bu görüşleri yansıtan ve Türk edebiyatında görülmemiş bir şiirselliği ortaya koyan ürünlerdir. Bu kitapla birlikte Haşim'e saldırılar arttı. 

Ölçü ve Türkçe bilmemekle, toplum sorunlarına ilgisizlikle suçlandı. 

Yine de şiirleriyle 20'nci yüzyılın ilk çeyreğini etkilemeyi başardı.

***

Vatan Türküsü:   

''Dalgalanır bayrak,

Dalgalanır fatihalar bayrakta.

Siz ta Orta Asya'dan beri

Uyursunuz, uyanırsınız,

Siz düşünürsünüz bu toprakta.

Yaprak yeşilindeyken, su mavisindeyken gücünüz

Memleket sizden çoğalmakta.

Yükselmemiş midir göğe karşı,

Kelime-i şahadetler yer yer,

Bütün soluğunuz bu toprakta.

Sizin aldığınız rüzgar, sizin verdiğiniz sessizlik

Kırmızıda, akta.

Çalışmanızın

Ölümsüzlüğünüzün kımıldanışı

Buğday buğday, bu toprakta.

Allah bir nefes gibi yakın

Gökyüzü bir nefes kadar uzakta.

Gidecektir kainatın son zerresine dek

Hürriyetiniz, bu toprakta.

Gidecektir kuvvetli soyunuzla, sonsuz nesillerden,

Şerefte, fazilette, hakta,

Hizmetiniz

Varlığınız

Can can aksedecek bu toprakta.

Adınız tek.

Adınız bir milletle ayakta.

Kimi vatan der

Kimi Mehmetçik,

Yaşamanız bu toprakta.

Fazıl Hüsnü Dağlarca..'' 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »