Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2893
%-0,26
EUR
5,9970
%-0,08
Altın
227,8300
%0,69
SON DAKİKA

Vatana Hainlik Yapanlar Lanetlenmiştir...

İHSAN MUSLU / 2018-02-01 07:28:31

İslam dinine yapılan ihanet, Allah-u Te'ala'ya yapılan ihanettir. 

İhanet eden kimseye ''hain'' denir.

''Ey iman edenler! 

Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. 

Kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hainlik etmeyin.'' 

(Enfal: 27)

Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

''İnsanlar öyle aldatıcı yıllar görecek ki, 

o yıllarda yalancılar tasdik, doğru söyleyenler tekzib edilecektir. 

Keza o yıllarda haine itimat edilecek, emin kimseye de hainsin denilecek.'' (İbn. Mace)

''Ey Rabbimiz! 

Bize kuvvet ver ki, yeryüzünün herbir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle, saltanat-ı Rububiyetin lisanımızla ilan edelim, 

ve ruy-i arz mescidinin herbir köşesinde Sana ibadet etmek için bize 

Tevfik ver ve meşhergah-ı arzın her bir tarafında Senin Esma-i Hüsnanın nakışlarını, 

Senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisânımızla teşhir etmek için bize bir revac ve seyahate iktidar ver'' Amin!

İslam dini ihaneti haram haram kılmış ve yasaklamıştır. 

Hainlik yapanlar Allah tarafından sevilmediği gibi, 

Kuranı kerimde de lanetlenmiştir. 

Ahde vefa sözde sadakat namustur. 

Bu ise, ancak kalbi selim olan Müslümanlar tarafından yerine yapılabilir. 

İhanet eden, hainlik yapan kimsenin kalbi nifak hastalığına tutulmuş ve İslam'dan uzaklaşmıştır. 

''İhanet''; sözlükte hıyanet, nankörlük, emanete ters hareket, 

ahde vefasızlık, ahdi gizlice bozarak hakka aykırı davranmak anlamındadır. 

İslam dinine yapılan ihanet, 

Allah-u Te'ala'ya yapılan ihanettir. 

Müslüman, herkesin malı, canı ve namusu konusunda kendisinden güvende olduğu kimsedir. 

Emanet ve ihanet malda olduğu gibi sözde de olur. 

İhanetin zıddı ''Emanet'tir.''

Hıyanetin unsurları, yani hain, hıyanet edilen şahıs, hıyanete konu olan durum ve hıyanet yöntemidir. 

''İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, 

kalplerini de kaskatı kıldık. 

Kelimeleri yerlerinden kaydırarak ''tahrif edip'' değiştiriyorlar. 

Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. 

Ey Muhammed! İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. 

Çünkü Allah iyilik yapanları sever."

Hain, dışarıya yansıttığından başka bir şeyi içinde gizleyendir. 

Bir kimse içinde olanı veya gözüyle gördüğünü diliyle ifade etmezse, 

o andaki gerçeğe hıyanet etmiş olur. 

Ebu Ubeyde der ki; ''Hıyanet özellikle Allah'ın insanlara farz kıldığı konularda ve kendilerine emaneten verdiği konularda karşımıza çıktığını görüyoruz.'' 

Kur'an şöyle emrediyor: 

''Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki; 

"Eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bulursa, 

sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. 

Çünkü Allah bağışlayıcıdır." 

Ve eğer sana ihanet etmeye yeltenirlerse, unutmasınlar ki daha önce Allah'a da ihanet etmişlerdi de bu yüzden Allah inananları onlara baskın çıkarmıştı. 

Çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.'' 

Bedir savaşında esir alınan müşriklerin Allah'a ortak koşmaları, 

O'nun yerine başka varlıkları tanrı saymaları aslında Allah'a bir ihanetti. 

Oysa Allah fıtratları üzerinde onlardan söz almıştı. 

Ama sözlerini tutmadılar, ahidlerine ihanet ettiler. 

''Daha önce de Allah'a ihanet emişlerdi''.   

İnkarcı olarak Hz.Peygamber'e komplo kurdular ve onunla savaştılar. 

Yok, eğer bu sözleri iyi niyetle söylemişlerse, 

kuşkusuz Allah onların içlerinde ne sakladıklarını bilir ve bu niyetlerini kabul eder. 

Kaybettiklerine karşılık onlara daha iyisini, daha hayırlısını verir. 

Geçmişteki inkarlarını, isyanlarını, günahlarını, ihanetlerini ve komplolarını bağışlar.

Ayetlerde açıkça ''VATAN hainliği'' kavramı geçmemektedir. 

Ancak meşru devlet düzenine karşı gelen, yol kesen, terör estiren, 

emniyeti ihlal eden, kamu düzenini bozan, 

fitne fesat çıkarmak için silahlı örgüt kuran ve silahlı eylem yapanların Kur'an'da özet halde söz konusu edildiğini değişik ayetlerden anlamak mümkündür; 

"Allah ve Resûlüne karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada çekecekleri rezilliktir, ahirette ise, 

onlara büyük bir azap vardır.'' 

(Maide, 5/33) 

"Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla, 

Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. 

Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun, 

çünkü Allah adil davrananları sever." 

(Hucurat, 49/9).

Allah, şöyle buyuruyor: 

''Ve eğer aranızda anlaşma bulunan bir toplumun ihanetinden haklı sebeplerle kaygıya kapılırsan, durumu dengelemek için onlarla yaptığın anlaşmayı geçersin ilan et. 

Unutma ki Allah, hainleri sevmez'' Allah, yaptığı anlaşmayı haksız yere bozanları, verdiği söze ihanet edenleri, 

ahidlerine sadık kalmayanları sevmez. 

Dost görünüp de arkadan kuyu kazanları, 

yüze gülüp de zarar vermek üzere arkadan dolap çevirenleri sevmez. 

Dinde ikili oynayanları sevmez. 

Kendisine tevdi edilen emanetlere bile bile hainlik yapanları, 

ihanet etmeyi, kalleşliği meslek haline getirenleri sevmez. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »