Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

İmam Cafer-i Sadık (ks)...

İHSAN MUSLU / 2018-02-11 08:45:46

Ehl-i beytten ve meşhur velilerden. 

İslam alimlerinin gözbebeklerinden olup, 

seyyid ve oniki imamın altıncısı. 

Hazret-i Ali'nin torunlarından.

Ashab-ı kiramı görmekle şereflenen Tabiin devrinin yükseklerinden ve evliyanın büyüklerinden olup, 

tasavvufda büyük rehberlerden olan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen Nakşibendiyye yolu alimlerinin dördüncüsüdür. 

İsmi Cafer-i Sadık bin Muhammed Bakır bin Ali Zeynelabidin bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib, künyesi Ebu Abdullah'dır. 

Tahir, Fadıl gibi lakabları vardır. 

En meşhur lakabı, ''Sadık'tır.'' 

Babası Muhammed Bakır, Annesi Ümmü Ferve'dir. 

Annesinin babası Kasım, onun babası Muhammed ve onun babası da hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık'tır. 

Annesinin annesi, Abdurrahman bin Ebu Bekr'in kızı Esma'dır. 

702 senesinin Rebiul-evvel ayının on yedisinde Pazartesi günü Medine-i münevverede doğdu. 

765 senesi Recep ayının on beşinde Pazartesi günü Mekke'de vefat etti. 

Kabri şerifi, Cennet-ül-Baki'de olup, babası ve dedesi yanındadır.

Şeyh İmam Cafer-i Sadık Hz. (rah)

İmamlığı, yani tasavvufta, Kur'an-ı kerimin manevi hükümlerini kalblere yerleştirme vazifesi, feyz vermesi otuz dört sene sürmüştür.

Cafer-i Sadık hazretleri, temiz ve yüksek bir neseb ve soya sahip olduğu gibi, güzel yüzlü ve tatlı dilliydi. 

Bedeni sanki nur saçıyordu. 

Yüzünün renginde beyaz ve kırmızı karışmış olup, 

tatlı bir çehresi vardı. Kuvvetli ve orta boylu idi. 

Kısa ve şişman değildi, saçı kumrala yakındı. 

Hazret-i Ali'ye çok benzerdi. 

On evladı olup, yedisi erkek, üçü kız idi. 

Oğulları; Musa Kazım, İshak, Muhammed, İsmail, 

Abdullah, Abbas ve Ali'dir. 

Evlatlarının hepsi zamanının süsü, alimi ve üstünlerinden olup, 

evliyanın rehberiydiler. 

Musa Kazım, oniki imamın yedincisidir.

İmam-ı Cafer, ilmi, oniki imamdan beşincisi olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. 

İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. 

Bütün din bilgilerinde olduğu gibi, zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. 

Kimyanın babası sayılan Cabir de, Cafer-i Sadık'ın talebesidir. 

İmam-ı Cafer'in en meşhur talebesi, 

Hanefi mezhebinin kurucusu ve Ehl-i sünnetin reisi olan İmam-ı A'zam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit'tir. 

İmam-ı A'zam, Cafer-i Sadık'ın derslerine ve sohbetlerine iki sene devam ederek, o gizli ve aşikar marifet kaynağından ilim ve evliyalık yolunda çok istifade etti. İmam-ı A'zam, onun huzurunda kavuştuğu yüksek mertebeleri anlatmak için; 

''O iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu'', buyurmuştur. 

İmam-ı A'zam bu sözü ile hocası Cafer-i Sadık hazretlerinin büyüklüğünü, kıymetini, kavuştuğu yüksek dereceleri anlatmak istemiştir.

İmam-ı Cafer-i Sadık, hem ana tarafından Ebu Bekr-i Sıddik soyundan, 

hem de, onun vasıtası ile Resulullah'tan feyiz almış olduğu için; 

''Ebu Bekr-i Sıddik, beni iki hayata kavuşturmuştur'', buyurdu. 

Cafer-i Sadık hazretleri, Resulullah'tan gelen Peygamberlik, 

üstünlüklerine hazret-i Ebu Bekir, Selman-ı Farisi ve Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir silsilesi ile kavuşmuştur. 

Evliyalık, vilayet üstünlüklerine de, hazret-i Ali, hazret-i Hasan ve Hüseyin, Zeynelabidin ve babası Muhammed Bakır yolu ile kavuşmuştur. 

İmam-ı Cafer-i Sadık'ta bulunan bu iki feyiz ve marifet yolu, 

birbirleri ile karışmış değildir. 

İmam-ı Cafer-i Sadık, hadis ilminde sika güvenilir bir ravi olup, 

kendisinden pek çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. 

İmam-ı Cafer hazretleri bir müddet halvet, yalnızlık halinde kalmış, 

evinden insanlar arasına çıkmamıştı. 

Evliyanın büyüklerinden Süfyan-ı Sevri evine gelip;

''Ey Resulullah'ın torunu! 

İnsanlar bereketli nefesinizden, faydalı sohbetinizden mahrum kaldı. 

Niçin uzlete çekildiniz''.. deyince, buyurdu ki; 

''Şimdi böyle gerekiyor. Zaman bozuldu ve dostlar değişti. 

Sözümüzün hakikatı meydana çıktı'' ve şu iki beyti okudu:

''Geçen gün gibi geçip gitti, vefa da,

İnsanların kimi hayal, kimi ümit peşinde.'' 

''Perşembe günü ikindi vakti olunca, 

Allah'ü Te'ala, meleklerini gökten yere indirir. 

Meleklerin yanında gümüşten sahifeler ve altından kalemler vardır. 

Ertesi gün güneş batıncaya kadar Resulullah'a okunan salevatı yazarlar.''

Allah'ü Te'ala, dünyaya emretti ki; 

''Ey dünya, bana hizmet edene, sen de hizmetçi ol! 

Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver!''

Bu dört şeyi, her şerefli kimsenin yapması gerekir: 

1.Bulunduğu meclise babası gelirse ayağa kalkmak,

2.Misafire hizmet etmek.

3.Yüz tane hizmetçisi olsa, muhtac olmadığı zaman bineğine yardım istemeden binmek.

4.İlim öğrendiği hocasına hizmet etmek.''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »