Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,971
%0,23
USD
5,3357
%0,22
EUR
6,0580
%0,29
Altın
229,2960
%0,71
SON DAKİKA

İslamda Bir Olmak, Beraber Olmak..

İHSAN MUSLU / 2018-02-23 07:33:23

Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet'te insanın aslı, 

farklı renklerde ve dillerde insan guruplarının yaratılma hikmeti, 

müslümanlar arası sosyal ilişki ''kardeşlik'' ve bu ilişkinin gerektirdiği yardımlaşma, dayanışma ile ilgili birçok ayet ve hadis vardır. 

İslam'ın tasarladığı toplum modelinin "ümmet modeli" olduğu açıkça görülür. Ümmet, inanç birliğine dayanan, ırk, dil, renk, soy, 

coğrafi sınırlar gibi unsurların ayırıcı olmadığı büyük insan gurubunu, 

topluluğunu ifade etmektedir. 

Müslümanlar birlik olup bilimde, siyasette, teknolojide, ekonomide, 

askerlikte, dünyanın en üstün gücüne ulaşmayı hedeflerken bunu, 

zayıf toplulukları sömürmek ve hizmetinde kullanmak için değil, 

yüce islami ve insani amaçları gerçekleştirmek için istemektedirler. 

Çağımızda hakim güç bir süre önce iki merkezli idi, 

son yıllar içinde tek merkezli hale geldi. 

Her iki durumda da görüldü ki, gücü elinde bulunduranlar, 

bunu hem birbirini dengelemek ve caydırmak için hem de daha zayıf olan toplumları yönetmek, sömürmek, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak için devreye sokmuşlardır. 

Örnek olarak Amerika'nın, Irak, Küveyt çatışmasını bahane ederek 

Orta Doğu'da oynadığı rolü, sağladığı kontrolü, ekonomisini düzlüğe çıkaran menfaati hatırlamak yeterlidir. 

Görünürde slogan olarak insan hakları, demokrasi, 

adalet adına hareket eden, gerçekte ise zulmü, sömürüyü, 

ulusal veya belli uluslar birliğine ait çıkarı hedefleyen güç temerküzleri karşısında müslümanların tek sığınakları, 

kendilerine ''müslüman guruplar birliğine'' ait güç birliği olabilecektir. 

Bosna, Çeçenistan, Keşmir, Kıbrıs gibi onlarca tecrübe "Ümidin kes zaferden gayrından başkasından imdad lazımsa" mısra'ını teyit etmiştir. 

Müslümanlar için tek çıkar yol ve kurtuluş ümidi, 

içte ve dışta birlik iken neden yıllardan, hatta asırlardan beri bu amaca ulaşılamadı... 

Tek cevabı vardır; 

''Parçalanmış ümmetin ulus devletler şeklinde oluşmuş bulunan parçalarında sürdürülen çarpık ve çok defa parçalayan güçlerin yönlendirmesinde yürütülen eğitim, 

müslümanların kafalarını karıştırmış, müslümanlar arası birlik şuurunu ve iradesini ortadan kaldırmıştır.'' 

Dünya güç dengelerini kontrol eden ve çıkarlarına uygun dengeleri korumak kendileri için ölüm kalım meselesi olan dış güçler, 

bu dengeleri altüst edecek, çıkar çatışmasına yol açacak ve pastaya yeni ortaklar getirecek yeni güç temerküzlerine izin vermemektedirler. 

Bunun için propaganda, eğitim, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her vasıtayı kullanmaktadırlar. 

İslam ülkelerinin büyük bir kısmında yöneticiler, ümmeti temsil etme vasfından ve ehliyetinden uzak, yabancıların menfaatlerine hadim kimselerden oluştuğuna böyleleri işbaşına getirildiğine ve orada tutulduğuna göre İslam birliği başka bahara kalmaktadır. 

Her İslam ülkesinde mevcut çok sayıda müslümanın, birlik amacıyla oluşturacakları sivil örgütler ve bu sivil örgütler arasında kurulacak bağ, sürdürülecek işbirliği, kısa zamanda oyunları bozabilecek ve uzakları yakınlaştırabilecektir. 

***

''Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. 

Dağılıp ayrılmayın. 

Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 

Hani siz düşmanlar idiniz. 

O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. 

Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, 

oradan sizi kurtardı. 

Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.'' 

(Al-i İmran Suresi; 103) 

''Mü'minler ancak kardeştirler. 

Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının; 

umulur ki esirgenirsiniz.'' 

(Hucurat Suresi; 10)

''Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, 

çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. 

Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.'' 

(Enfal Suresi; 46) 

''İnkar edenler birbirlerinin velileridir. 

Eğer siz bunu yapmazsanız ''birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız'' yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur.'' 

(Enfal Suresi; 73)

''Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.'' 

(Şura Suresi; 39)

''Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cehd edenleri mücadele edenleri sever.'' 

(Saff Suresi; 4)

***

Bu nurlu ışığın doğrultusunda Liderlerimiz arasında varılan Cumhur ittifakı, 

Türk Milletini memnun etmiştir.

Her iki tarafada hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz...
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »