Ortadoğu Gazetesi

BIST
103,186
%0,67
USD
5,3196
%0,06
EUR
6,0295
%-0,10
Altın
227,3210
%0,39
SON DAKİKA

Velid B. Ukbe...

İHSAN MUSLU / 2018-03-03 07:51:16

Nesebi; Valid b. Ukbe b. Ebi Muayt adı Eban b. Ebu Amr b. 

Ümeyye b. Abdi Şems b. Abdi Menaf. 

Künyesi, Ebu Vehb Kureyş'in Emevi oğullarından. 

Kendisinin sürece sahabiliği çok azdır. 

Velid Hz. Osman (r.a.)'ın anneden kardeşidir.

Annesi Kurayz b. Rabia kızı Erva'dır. 

Babası Ukbe Bedir harbinde kafir olarak asılarak öldürüldü.

Hz. Ebu Bekir zamanında Şam fethine gitti. 

Hz. Osman döneminde Küfe valiliğine getirildi. 

Hz. Osman öldürülünce Ceziratu'l-Arab'da yerleşip 

Hz.Ali ile Muaviye arasındaki harplere katılmadı. 

Son derece cömert şerefli ve şair biri idi.

İbni Sa'd der ki; Velid fetih yılı müslüman oldu. 

Rasulullah onu Mustalık oğullarının zekatını toplamaya görevlendirdi. 

Hz. Ömer de, Tağleb oğullarının zekatını toplama görevini verdi. 

Hz. Osman da Sa'd b. Ebi Vakkas'ı Küfe valiliğinden azledip yerine Velid'i getirdi. Daha sonra Velid'i bu görevden aldı. 

Velid de Medine'ye geldi. 

Hz. Ali'ye biat edilinceye kadar Medine'de kaldı. 

Hz. Ali'ye biat yapıldığını görünce oradan ayrılıp 

Cezire'deki Rakka şehrine geldi. 

Hz. Ali'den de Muaviye'den de uzak durdu. 

Orada ölene kadar yaşadı. 

Kabri Rakka'dan on beş mil uzaktaki Rumiyye suyu başındadır. 

Orada bir çiftliği vardı.

İbni Sa'd der ki; Velid b. Ukbe Rıkka şehrine geriden bakıp ovası­nın suyunun güzelliğini görünce "Vallahi ölümüm de sende olsun haşrim de sende olsun," demiş.

İbn. Ebi Necih, Mücahit'ten naklediyor:

''Rasulullah (s.a.v.) Velid b. Ukbe'yi Mustalık oğullarına zekatlarını toplayıp getirmeye görevlendirmişti. 

Onlar Velid'in geldiğini duyunca zekat mallarıyla onu karşılamaya çıktılar. 

Velid onları kalabalık görünce geriye dönüp Rasulullah (s.a.v.)'e geldi ve 

"Onlar her halde seninle savaşmak için bir araya gelmişler," dedi. 

İşte; "Ey iman edenler! 

Eğer size fasık günahtan korkmayan biri bir haber getirdi ise, 

onu iyice araştırın..." ayeti nazil oldu. 

(Hucurat; 6)

Yezid rivayetinde şu ilaveyi yapar; "Velid korkak biri idi. 

Mustalıklılar onu karşılama için atlarına binince onların kendisini öl­dürmeye geleceklerini sanıp kaçtı."

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla, Hz. Ali'ye; 

"Ben kılıcı senden daha iyi keskinletirim dilimi senden iyi kullanırım ordudaki yerimi senden iyi doldururum," dedi. 

Hz. Ali de ona "Sen sus, zira sen fasıksın!" dedi. 

Bunun üzerine Secde 18'inci ayeti olan "Hiç mümin olan, fasık olan gibi mi olur. Onlar aynı se­viyede olmazlar," Ayeti indi.

Tarık b. Şihab anlatıyor; 

Velid b. Ukbe Küfe'ye Hz. Osman tara­fından vali olarak görevlendirilip geldiğinde valilikten alınan Sa'd b. Ebi Vakkas ona gelip "Ya Eba Vehb! Yani şimdi sen benden sonra burada akıllı veya senden sonra ben ahmak mı olmuş oluyoruz!", dedi.

A'meş, İbrahim Nehai yolu ile Alkame'den naklediyor:

''Rum diyarında bir orduyla cihadda idik. 

Yanımızda Huzeyfe (r.a.) da vardı. 

Ordu komutanımız Velid idi. Velid şarap içip sarhoş oldu. 

Biz de ona had cezası uygulayalım, dedik. 

O zaman Huzeyfe (r.a.); "Siz tam düşmanınıza yaklaşmış iken mi komutanınıza had sopası atacaksınız!", dedi.

 Onun bu sözü Velid'e ulaşınca:

''Onu haram olsa da yine içeceğim, birilerinin burnu kıvırmasına rağmen yine içeceğim," diye bir şiir okudu.

Said b. Ebi Arabe, Abdullahed Danac aracılığıya Ebu Sasan denen Husayn b. 

El-Münzir'den naklediyor; 

''Velid b. Ukbe Küfe valisiyken sabah namazında cemaate farzı dört rekat kıldırdı. 

Kendi sarhoştu. Selam verip cemaate döndü ve "daha fazla ilave yapayım mı".. dedi.

Bunun üzerine cemaatten ona kızıp çakıl atanlar oldu sonra, 

Kufe'den bir heyet Medine'ye Hz. Osman'a şikayete gidip konuyu onunla konuştular. 

Hz. Osman Velid'i çağırttı. Gelince Hz. Osman, Hz. Ali ile konuştu. 

Zira Hz. Ali Kadı idi. 

Had cezasını o uygulardı. Sonra Ali'ye "İşte amca oğlun Velid al onu da cezasını ver," dedi. 

Hz. Ali de bu cezayı kendi vermek istemeyip "Kalk ya Hasan bunu sopala" dedi. 

Hasan da "Sen niye yapmıyorsun aranızda ne var. 

Gülünü seven dikenine katlanır, dedi. 

Hz. Ali de "Ben artık zayıfladım gevşedim. Kalk ya Abdullah b. Ca'fer buna sopa at dedi. 

Abdullah sopa vuruyor Hz. Ali sayıyordu. 

Kırka varınca "Dur!" dedi. 

Bu hadisi Müslim rivayet ediyor.

Kaynak;ilimdunyasi.com/tarihul-islam-velid-b-ukbe.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »