Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,677
%1,76
USD
5,3404
%0,05
EUR
6,0714
%0,15
Altın
220,7090
%0,74
SON DAKİKA

Savaş ile ilgili Ayet ve Hadisler...

İHSAN MUSLU / 2018-03-05 07:53:22

Savaş üzerine yazıldı.

O size hoş gelmez.

Fakat siz bir şeyden hoşlanmazsınız, 

halbuki o hakkınızda daha hayırlıdır.

Olur ki bir şeyi de seversiniz. 

Halbuki de hakkınızda bir şerdir.

Siz bilmezken Allah bilir.

(Bakara; 216)

Ey şanlı Peygamber kafirlere, 

münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın ol, 

onların varacakları yer Cehennemdir ki o, ne kötü me'addır!

(Tevbe; 73)

İman edenler; 

Keşke cihad hakkında bir sure indirilse derlerdi. 

Ama hükmü açık bir sure indirilip de, içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. 

Oysa onlar için ölüm yaşamaktan daha uygundur.

(Muhammed; 20)

''Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. 

Allah sizinle beraberdir. 

O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.''

(Muhammed; 35)

Eğer kafirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. 

Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

(Fetih/22)

Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa, 

hemen aralarını bulun barıştırın! 

Şayet biri ötekine saldırıyorsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. 

Eğer dönerse, yine adaletle aralarını düzeltin ve hep insaflı olun. 

Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

(Hucurat/9)

Allah sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, 

sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan men eder. 

Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.

(Mümtehine; 9)

Ey iman edenler! 

Size mü'mine kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman kendilerini imtihan edin, imanlarını Allah bilir, imtihan üzerine onları mü'mine bilirseniz artık kendilerini kafirlere geri çevirmeyin, 

mü'mineler kafirlere halal değil, kafirler de mü'minelere halal olmazlar. 

Maamafih sarfettikleri mehri o kafirlere verin, 

sizin o mü'mineleri nikah etmenizde de, kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur, 

kafirlerin ise ısmetlerine yapışmayın ve sarfettiğinizi isteyin, 

kafirler de sarfettiklerini istesinler, bunlar, 

size Allahın hukmüdür, aranızda hukmediyor ve Allah alimdir, hakimdir.(Mümtehine; 10)

Ve eğer zevcelerinizden bir şey sizden küffara kaçar, 

siz de acısını alırsanız zevceleri gitmiş olanlara sarfettiklerinin mislini veriniz ve Allahdan korkunuz, eğer siz ona iman etmiş mü'minlerseniz

(Mümtehine; 11)

Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız; eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

(Saff, 11)

Ey Peygamber! 

Kafirlere ve münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın bulun, 

onların varacakları yer Cehennemdir, ona gidiş de ne fena gidiştir.

(Tahrim; 9)

Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, 

yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, 

beraberinde bulunan bir grup da böyle yapıyor. 

Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. 

Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu. 

Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun; 

O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah'ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, 

diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; 

O halde o Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun; 

namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a karz-ı hasen verin! 

Kendi hesabınıza hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, 

onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin! 

Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

(Müzzemmil; 20)

Hadisler;

Cihad kıyamete kadar devam edecektir.

Müşriklere karşı mallarınız,canlarınız ve dillerinizle cihad ediniz.

(40 Mevzuda 40 Hadis)

İyi insan, atının veya devesinin sırtında veya ayakları üzerinde kendisine ölüm gelinceye kadar Allah yolunda ''İla-i kelimetillah için'' çalışandır.

(Ramuz)

Allah yolunda cihad için yapılan bir sefer,elli nafile hacdan hayırlıdır. 

(Ramuz)

Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, Allah onu ateşe haram kılar.

(Ramuz)

Mü'minler ne zaman dünyaya meyledip din gayretinde uzaklaşırsa,

düşmanları galip,kendileri mağlup olur.

Din ve vatan uğrunda cihad etmeden veya bunu arzu etmedenölen,

nifaktan bir şube üzerine ölmüştür.

Bir saat düşman karşısında durmak,Hacerü'l Esved yanında Kadir Gecesi'ni ihya etmekten üstündür.

Allah yolunda olanlara yardımcı olan kimsenin her nefesine bir kırat sevap verilir.

Bir kırat,Uhud Dağı kadardır.

Sizden birinin düşman karşısında az veya çok durması, 

ailesi ve çocukları içinde altmış sene namaz kılmasından hayırlıdır.

(Ramuz)
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »