Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,268
%1,34
USD
5,3591
%0,71
EUR
6,0923
%0,66
Altın
221,0570
%0,90
SON DAKİKA

İdam edilen ilk Osmanlı şeyhülislamı...

İHSAN MUSLU / 2018-03-10 08:06:06

1572 doğdu. 

II.Selim devri kazaskerlerinden Ahizade Mehmed Efendi'nin oğludur. 

İlk tahsilinden sonra Hoaca Sadeddin Efendi'ye intisap ederek, 

1589'da mülazım oldu. 

Çeşitli yerlerde ve daha sonra da İstanbul'daki Sahn-ı Seman,

Şehzade, Süleyamaniye Darülhadis ve Hakaniyye-i Vefa gibi medreselerde müderrislik yaptı. 

Ardınadan kadılık mesleğine geçerek 1604-1632 yıllan arasında Bursa kadılığı, üç kere İstanbul kadılığı, iki kere Anadolu, 

üç kere de Rumeli kazaskerliği görevlearinde bulundu. 

Bu görevlerden ayrıldığı dönemlerde ise, 

Rodoscuk, Prevadi, Gaalata ve Gelibolu gibi kadılıklar arpalık olarak kendisine verildi. 

1632 yılı başlarında sipahilerin ayaklanması ve Haafız Ahmed Paşa'nın idamı ile sonuçlaanan olaylar sırasında Şeyhülislam Yahya Efendi azledilerek meşihat Ahizade Hüaseyin Efendi'ye verildi (10 Şubat 1632).

İki yıla yakın bir müddet bu makamada kalan Ahizade'nin şeyhülislamlığı saarasında IV. Murad Bursa'ya giderken halkın şikayeti üzerine herhangi bir soruşturma yapmadan İznik kadısını idam ettirmişti. 

Bu hareketi ilmiye mesleğine ve hukuka ağır bir darbe olarak gören Hüseyin Efendi, Valide Kösem Sultan'a bir tezkire göndererek ulemaya riayet edilmesini, kendisinin bu yolda oğluna nasihatta bulunmasını istemişti. Diğer taraftan Hüseyin Efendi'yi çekemeyen bazı garazkarlar ise, 

onun padişahı hal için gizli toplantılar yaptığı yolunda haaber yaymışlardı. 

Bunun üzerine Valide Sultan da Bursa'da bulunan IV. Murad'a şeyhülislamın tezkiresi ile birlikte bir mektup göndererek İstanbul'da duruamun karışık olduğunu ve acele gelmesini bildirdi. 

Haberi alan hükümdar, hemen İstanbul'a gelerek şeyhülislamın ve oğlu İstanbul kadısı Seyyid Mehmed Efendİ'nin Kıbrıs'a sürülmesini emretti. Ahizade ve oğlu ayrı ayrı gemilere binadirilerek yola çıkarıldı. 

Fakat hiddetini yenemeyen padişah ölüm fermanı verearek bostancıbaşıyı arkalarından gönderadi. 

Gemiden alınan Hüseyin Efendi Büyükçekmece civarında idam edilerek ceasedinin bulunmaması için kumsala göamüldü. 

Oğlu ise, bindiği gemi denize açılmış olduğundan kurtuldu. 

Osmanlı gealeneğinde ilmiye sınıfında en ağır ceza sürgün iken IV.Murad'ın 

ilk defa bu kuralı çiğneyerek önce bir kadıyı, 

sonra da bir şeyhülislamı idam ettirmesi çeşitli huzursuzluklara sebep oldu. 

İdam kararında, 

şeyhülislamın askerin ayaklanması sırasındaki tutumunun ve özellikle 

IV. Murad'ın kardeşlerini öldürmeyeceağine dair verdiği söze asker adına kefil olmasının da etkili olduğu söylenmiştir.

Bilgili ve gayretli bir kimse olan Ahizade Hüseyin Efendinin devrin siyasi olayalarının devamlı içerisinde bulunması, 

yıpranmasına sebep olmuştur. 

Tarihçi Solakzade, padişahın temayülüne uygun fetvalar verdiğini belirtmekte, sigara konusundaki fetvasını buna misal gösatermekte ve Hüseyin Efendi'yi tenkit etamektedir. 

Ahizade, Fatih'te Çukur Medarese adıyla bilinen bir medrese inşa etatirmiş, ayrıca Balatta bir kiliseyi camiaye çevirerek buraya çeşitli gelirler tahasis etmiştir. Aynı zamanda şair olan Hüaseyin Efendi şiirde Hüdai mahlasını kulalanmıştır. Katip Çelebi bazı eserlere haşiyeler yazdığını söylemekte fakat isim beli etmemektedir (Fezleke).
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »