Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,00
USD
5,2841
%0,15
EUR
5,9778
%0,26
Altın
224,9140
%0,31
SON DAKİKA

Babür Şah...

İHSAN MUSLU / 2018-03-14 08:14:58

Osmanlı İmparatorluğunun, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında, 

yüz ölçümü 8 milyon kilometrekarelik bir araziye sahip olduğu XVI. yüzyıl, 

Türk tarihinin altın devirlerinden biridir. 

Çünkü bu dönemde, 

5 milyon kilometre yüz ölçümü olan Hindistan'da da bir Türk İmparatorluğu kurulmuş bulunuyordu.

Hindistan; zenginliği, enginliği esrarla dolu bir dünya olarak, 

insanlık aleminin hayalinde her devirde yaşamış bir kıtadır. 

Asırlar boyunca Hindistan'a bir sel gibi akınlar olmuş, 

birçok kavimler Hindistan'ın her bucağında medeniyetler kurmuşlardır. 

Ariler, Persler, Büyük İskender ve nihayet Türkler, 

Hindistan topraklarına girerek birçok devletler meydana getirmişlerdi. 

Bu devletlerin içinde Hindistan'ın en büyük medeniyetini Babür Şah ve oğulları kurmuştur.

Hindistan'ın büyük fatihi Babür Şah Ferganalı bir Türk'tür. 

Babür, Türk Barlas Kabilesine mensup olup, Timurlenk'in torunudur. Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mirza'nın oğludur. 

14 Şubat 1483 tarihinde Batı Türkelinde bulunan Fergana'nın Andican kasabasında dünyaya gelmiştir.

O zamanlar Timurlenk'in kurduğu devlet parçalanmış, 

torunları ayrı ayrı devletler kurmuşlardı. 

Bunlardan Ebu Said, Maveraünnehir'de, Hüseyin Baykara Horasan'da, 

Babür'ün babası Şeyh Mirza ise, Fergana'da hükümdar bulunmakta idi. 

Şeyh Mirza'nın son zamanlarında kardeşler arasında kavga başlamıştı. 

Bu iç mücadeleler devam ederken 1494 tarihinde Şeyh Mirza vefat etti.

Babür Şah, 11 yaşında babasının tahtına oturduğu zaman amcası Semerkant Hanı Sultan Ahmet ve dayısı Taşkent Hanı Mehmet Fergana'ya hücum etmekte idiler. 

Babür, babasının kudretli kumandanları sayesinde bu tehlikeyi atlattı. 

Fakat Babür'ün gençlik hayatı, bundan sonra, tehlikeli ve pek heyecanlı maceralarla geçti. 

Her hadise, zeki ve cesur olan Babür'ün tecrübesini arttırmakta idi. 

Babür, büyük atası Timur'un muhteşem hükümet merkezi olan Semerkant'ı zaptetmeğe muvaffak oldu. 

Fakat Özbeklerin Hanı Şeybani'ye mağlup oldu. 

Fergana Hanlığını kaybedip etrafındaki askerlerin dağılmasını önleyemedi.

Tek başına kalan bu genç Han, Pamir Dağlarına çekildi. 

Büyük bir felakete uğramış olmasına rağmen ümidini kesmedi. 

Yanında bulunan birkaç kişi ile bir Türk kadınının evinde saklandı. 

Bu kadının kardeşi, Timurlenk'le Hindistan seferlerine katılmış ihtiyar bir askerdi. Edebiyata da ilgisi olan Babür, bu defa tarihe merak sardı. 

Atası Timur'un tarihini bularak okumaya başladı.

Ruhunda yepyeni bir mefkure alevlenmişti; 

Hindistan'ı zaptetmek, orada büyük bir Türk İmparatorluğu kurmak… Bu idealle, Babür; Horasan İllerindeki Türklere haber gönderdi. 

Kısa bir süre içinde etrafında 20,000 cesur ve yiğit bir asker kalabalığı toplamaya muvaffak oldu.

Bu ordu ile Hindikuş Dağlarını aşarak Afganistan'ın merkezi olan Kabil şehrini zaptetti. 

Artık, Hindistan'ın kapısında karargahını kurmuş bulunuyordu. 

Saka Türkleri, Hun Türkleri, Gazneli Türkler ve hatta Timurlenk bu noktadan geçerek Hindistan'ı istila etmişlerdi. 

O zamanlar Hindistan'ın Pencap valisi bulunan Devlet Han, Hindistan'ın Delhi hükümdarlarından Sultan İbrahim ile bozuşmuş olduğundan Babür Şah'ı, 

Hind Seferine teşvik etmekte idi.

Bunun üzerine Babür Şah Delhi Sultanına, bu ülkenin, atası Timurlenk'ten kendisine miras kaldığını bildirdi. 

Bu haber Sultan İbrahim'e ulaştırıldığı sıralarda Babür Şah, 

Hindistan'a sefer yapacak olan ordusunu da hazırlamış bulunuyordu. 

Ordusunda kuvvetli bir de topçu bataryası vardı. Kuvvetleri 13,000 kişiyi bulmuştu. 

Hindistan Hükümdarı Sultan İbrahim'in ordusu ise, 100,000 kişi idi. 

Hind ordusunda 1000 kadar da fil bulunmaktaydı. 

Türk ordusu Hayber geçidini aşarak Hindistan'ın Pencap bölgesine girdi. Türklerin Sind nehri boylarından ilerlemekte olduğunu haber alan Sultan İbrahim, ordusunun başına geçti.

İki taraf kuvvetleri, Hindistan'ın Panipat mevkiinde karşılaştılar.

Babür Şah; uzun hortumlu, dev cüsseli fillerin ağır ağır üzerlerine geldiklerini görünce, bu ağır kuvvetlere mukavemet için ordusunun, 

önüne birçok arabalar dizdirip bunları zincirlerle birbirine bağladı. 

Aralarına da topları yerleştirdi. 

Böylece iki ordu 21 Nisan 1526 tarihinde kanlı bir savaşa giriştiler. 

Kılıçlar oynuyor, kalkanlar ses veriyor, Türklerin yıldırımı andıran naraları Hindistan semasına yükseliyordu. Bu yiğit sipahilerin önünde durmak ne mümkündü. 

Kısa bir zaman içinde Hind kuvvetleri birbirine karıştı. 

25,000 ölü verdiren Türk askerleri bu savaştan muzaffer olarak çıktılar. 

Babür Şah iyi ruhlu cömert ve adaleti sever bir Türk hükümdarı idi. 

Türkler zamanında Hindistan'da çok kuvvetli bir medeniyet meydana geldi. Babür Şah, kuvvetli bir şairdi de… 

Hindistan hatıralarına ait bir de eser yazmıştır. 

Buna Babürname denilmektedir. 

Babür Şah, bütün şiirlerini öz Türkçe ile yazmıştı. 

Şiirleriyle aşkı pek güzel bir şekilde terennüm etmiştir. 

Bir şiirinde şöyle demektedir:

''Canımdan başka yar-ı vefadar bulmadım

Gönlümden başka mahrem-i esrar bulmadım

Canım kadar başka dil-i efkar görmedim

Gönlüm gibi gönlü giriftar görmedim''

Bir rubaisinde de şöyle diyor:

''Aşkınla gönül haraptır ben ne ideyim

Hicrinle gözüm pür abdır ben ne ideyim

Cismim bükülmüştür ben ne ideyim

Canımda çok ıstırap vardır ben ne ideyim.''

Babür Şah, 26 Aralık 1530 tarihinde Agra'da ölmüş ve cenazesi 

sonradan Kabil'e götürülerek mükemmel bir türbeye gömülmüştür.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »