Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,00
USD
5,2841
%0,15
EUR
5,9778
%0,26
Altın
224,9140
%0,31
SON DAKİKA

El-Heysemi...

İHSAN MUSLU / 2018-03-22 08:19:17

Hadis alimi. İsmi, Ali bin Ebi Bekr bin Süleyman el-Heysemi'dir. 

Künyesi Ebü'l-Hasen olup, lakabı Nurüddin'dir. 

1335 senesi Receb ayında doğdu. 

1405 senesi Ramazan ayının yirmidokuzuncu gecesi vefat etti.

 Ertesi gün Kahire'de Berkukiye kapısı dışına defnedildi.

Heysemi, daha küçük yaşta iken, kısa sürede Kur'an-ı kerimi ezberledi. Zeynüddin Iraki'nin sohbetlerinde bulundu. 

İbn-i Baba, Takıyyüddin Sübki, İbn-i Şahid-ül-Ceyş'den ilim öğrendi. 

Zeynüddin Iraki onu çok sever, gerek yolculukta, 

gerek yolculuk haricinde onu yanından hiç ayırmazdı. 

Hatta hacca giderken bile beraberinde götürdü. 

Heysemi, Zeynüddin Iraki ile; 

Kahire, Haremeyn, Kudüs, Dımeşk, Ba'lebek, Haleb, Humus, 

Hama, Trablus gibi yerlere gitti. 

Zeynüddin Iraki, kızını Heysemi ile evlendirdi. 

Zeynüddin Iraki, ona çok güveniyordu. 

Dımeşk'a göç ettiği zaman, hanımını ve çocuklarını onunla gönderdi, 

işlerini Heysemi'den başkasına emanet etmezdi.

Heysemi Mısır'da; ''Ebü'l-Feth el-Midumi'den, 

İbn-i Müluk'dan, İbn-i Katruvan'dan, Şam'da; 

İbn-i Hibban, İbn-i Hamevi, İbn-i Kayyım ez-Ziyaiyye ve birçok alimden hadis-i şerif dinledi ve rivayette bulundu.

Heysemİ; takva sahibi, zahid, ibadet etmekten ve hocasına hizmet etmekten usanmayan, ilimde ikbal sahibi, 

günlük işlerde insanlarla tartışmaktan ve münakaşa etmekten kaçınan, 

hadis ilmini ve hadis alimlerini çok seven, 

yumuşak huylu, hadis-i şerif yazmaktan usanmayan, 

çok hayır yapan bir zat idi.'' 

Hocası Zeynüddin Iraki'nin vefatından sonra, 

onun yolunu devam ettirdi.

Ebü'l-Hasen Heysemi, hadis ilmine dair birçok eser yazdı. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

''Tertib-üs-sikat İbn-i Hibban, 

Tahrib-ül-bagıyye fî tertibi ehadis-il-Hilye, 

Mecma'ul-Bahreyn ez-Zevaid-il-Mu'cemeyn, 

Maksad-ül-a'la fi zevaid-i Ebi Ya'la el-Mevsili. 

Zevaid-i İbn-i Mace fi kütüb-ül-hamse, 

Mevarid-üz-zeman ila zevaid-i İbn-i Hibban, 

Gayet-ül-maksad fi zevaid-i Ahmed, 

Mu'cem-üz-zevaid Menbe'ul-fevaid.'' 

En önemli eseridir. 

Bu eserinde; 

Ebu Yala'nın müsnedinde, Bezzar'ın müsnedinde, 

Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, Taberani'de ve Kütüb-üs-sitte'de bulunmayan sahih hadis-i şerifleri toplamış ve tertib etmiştir. 

Bu eserden bazı bölümler:

''Heysemi, Rebi bin Hıras'dan şöyle rivayet etti: 

''Abdullah bin Abbas, Mu'aviye'nin huzuruna girmek için müsaade istedi. 

Kureyş büyükleri, Muaviye'nin yanında bulunuyorlardı. 

Sağında Said bin As oturuyordu. 

Mu'aviye; ''Ya Said! İbn-i Abbas'a cevap veremeyeceği sorular soracağım'' dedi. 

O da; İbn-i Abbas gibi bir zat mı senin sorularını cevaplıyamıyacak, 

diye karşılık verdi. 

İbn-i Abbas içeri girip oturduğu zaman, Muaviye ona; 

''Ebu Bekr (radıyallahü anh) hakkında ne dersin'', diye sorunca, 

İbn-i Abbas, şöyle cevap verdi: 

''Ebu Bekr'e Allah'ü Te'ala rahmet eylesin. 

Allah'a yemin ederim ki, o, Kur'an-ı kerimi okur, 

gece ibadet eder, gündüz oruç tutardı. 

Allah'dan çok korkardı. Dinini çok iyi bilirdi. 

Batıla meyletmekten beri idi. Herkese iyiliği emrederdi. 

Her hale şükrederdi. Sabah, akşam Allah'ı zikrederdi. 

Halkın menfaati için kendisini feda ederdi. 

Takva, kanaat, zühd, iffet, iyilik ve ihtiyatta, 

Allah rızası için aza kanaatte, arkadaşlarından üstün idi. 

Kıyamete kadar hainlerin sevmediği kimseyi, 

Allah onun yerine tayin etti.'' 

Muaviye; ''Ömer ( radıyallahü anh ) hakkında ne dersin'' diye sorunca, 

İbn-i Abbas, şöyle cevap verdi: 

''Ömer'e Allah rahmet eylesin. Allah'ü Te'ala'ya yemin ederim ki, 

o, İslamın dostu idi. 

Yetimlerin ve zayıfların gerçek koruyucusu idi. 

Halkın kalesi, insanların yardımcısı idi. 

İyi insanlar, onun etrafında toplanırdı. 

Kötü söz karşısında vakur idi. 

Gerek sıkıntı, gerekse bolluk içinde olduğu zaman, 

Allah'a şükr ederdi. 

Ülkeler feth edip, din-i İslamı hakim kılıncaya, 

Allah'ın ism-i şerifi, ülkelerde, yaylalarda, 

dağlarda ve köylerde anılıncaya kadar, 

Ömer vazifesini sabırla yerine getirdi. 

Her an Allah'ı zikr ederdi. 

Kıyamete kadar hainlerin buğz ettiği kimseyi, 

Allah onun yerine ta'yin etti.'' 

Muaviye sonra; ''Osman bin Affan hakkında ne dersin'' diye sordu. 

O da; ''Allah Osman'a rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki, 

İslama çok bağlı idi. 

Çok sabırlı bir asker idi. 

Geceleri Allah'ı zikr etmek için uykusuz kalır ve gözyaşı dökerdi. 

Ömrünü iyilik yapmakla geçirmiştir. 

Peygamber efendimizin iki kızını alarak damadı olmuştur. 

Kıyamete kadar kötülerin küfrettiği kimseyi, Allah onun yerine tayin etti'', diye cevap verdi. 

Yine Muaviye; 

''Ali bin Ebi Talib hakkında ne dersin'' diye sorunca, 

İbn-i Abbas, şu cevabı verdi: 

''Allah Ali'ye rahmet eylesin. Allah'a yemin ederim ki, 

o, hidayet sancağı idi. 

Gece karanlığında şeref aydınlığı idi. Herkese öğüt verirdi. 

Takva denizi, akıl küpü idi. 

Şüpheli yollardan çok sakınırdı. 

Hac ve sa'y yapanın en üstünü idi. 

Peygamberler ve Muhammed Mustafa müstesna, 

dünyanın en büyük hatibi idi. 

Kadınların en hayırlısının kocası idi. 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »