Ortadoğu Gazetesi

BIST
90,836
%-0,35
USD
5,4666
%-0,39
EUR
6,3229
%-0,34
Altın
228,4040
%0,04
SON DAKİKA

Hafız Post...

İHSAN MUSLU / 2018-03-24 08:26:35

Asıl adı Mehmed olan Hafız Post, İstanbul'da doğdu. 

"Post" lakabı kendisine, vücudunun baştan ayağa kadar gür ve sık kıllarla örtülü olmasından dolayı verilmişti.

Sultan IV. Mehmed döneminin bu büyük ustası klasik Türk musikisinin en dikkate değer simalarındandı. 

Saray'da yapılan fasıllara sazı ve sesi ile katılmış, bütün çağdaşları gibi Selim Giray Han'dan yardım ve ilgi görmüş, bu sanat sever devlet adamının tertip ettiği edebiyat ve musiki toplantılarına katılarak sanatkâr kişiliğinin gelişmesini sağlamıştı. 

Gençliğinde resmi görev almamış, son zamanlarına Divan hocaları zümresine katılmış, daha sonra Birun Kağıt Eminliği'ne getirilmişti.

Hafız Post, 1694 yılında vefat ederek Karacaahmed Mezarlığı'nda, 

Divan şairi Nabi'nin mezarının yanı başında toprağa verildi. 

Ölümüne o dönem şairlerinden Fenni,

"Çergehte eyleyüb ahır karar

Postu şir-i ecel çak eyledi"

Itri ise;

"Dedi Itri Hafız'a meva ola ya Rab cinan" demişlerdir.

Hafız Post, Türk güzel sanatlarının önemli bir kolu olan Hat sanatına da merak etmiş, çağının değerli hattatı Tophaneli Mehmed Efendi'den Taliyk, 

Sülüs, Nesih türü yazı meşk ederek "icazet" almıştı. 

Günümüze her ne kadar şiirlerinden çok küçük bir kısmı gelebilse de dönemin önemli şairlerinden olduğu da belirtilir.

Naili'nin edebi çevresinde yetişen sanatkar, bu bilgilerin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendi. 

O da hocası gibi Halvetiyye tarikatına mensuptu. 

Çağdaşı olan bazı şairler gibi, halk şiirinden kaynaklanan bir ilhamla aşıkhane şiirler de söylemiştir.

Musikiye genç yaşında başlayarak kabiliyet ve yeteneği musiki, 

şiir, hattatlık gibi muhtelif güzel sanat alanlarında kendini gösteren Hafız Post'un asırlar arasından süzülüp gelen şöhretini, onun musikişinaslığı, 

bestekarlığı temin etmiştir.

Kasımpaşa'lı Osman Efendi'den sadece musiki dersi almakla kalmadı;

hocasının engin kültüründen her yönü ile yararlandı. 

Tanburi ve hanendeydi.

Hafız Post, Türk Musikisinde yenilikler de yapmıştır. 

Güfte seçiciliğinde titizlik gösterirdi.

Hafız Post'tan günümüze Tevşih, Durak, Beste, Ağır Semai, 

Yürük Semai olmak üzere on eser ulaşabilmiştir.

Hafız Post'un Divan, Tasavvuf, Aşık ve Halk edebiyatının her tür şiir şekline beste yapmıştır. 

Dini eserlerine Halveti şairlerinin , özellikle Niyazi Mısrinin şiirlerini seçmiştir. Yaşadığı çağda ve daha sonraki yüzyıllarda ünü yalnız Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalmamış, bütün İslâm ülkelerine yayılmıştır.

Kaynak:Türk Musikisi Tarihi..

***

Şair tezkireleri Hafız Post'un güzel şiirleri, 

rağbet kazanmış sözleri ve tarih söylemekte hayli mahareti olduğunu yazar. Divan nazmının mühim simalarından biri olan meşhur Naili'nin talebesinin bu güzel şiirlerinden , rağbet kazanmış sözlerinden ancak yedi mısra var. . . Şüphesiz bunlar onun edebi şahsiyeti hakkında bir hüküm vermemiz için yeterli değildir. Yalnız bu büyük bestekardan bir hatıra olarak şu dört mısraı nakledelim:

''Leblerin yadına dil alemde rüsvadır gider

Kakülün fikri kara başıma sevdadır gider

Gül yüzün şevkiyle ol gonce dehanı her seher

Hafız-ı şûride bülbül gibi şeydâdır gider"

Görüldüğü gibi bu şiirin çağına göre oldukça duru bir dili vardır. 

Naili'nin edebi çevresinde yetişen sanatkar, 

bu bilgilerin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendi. 

O da hocası gibi Halvetiyye tarikatına mensuptu. 

Çağdaşı olan bazı şairler gibi, halk şiirinden kaynaklanan bir ilhamla âşıkane şiirler de söylemiştir. 

Buna hece kalıpları ile söylenmiş şu güzel şiir bir örnektir:

''Sana dil vereli bir dem

Şad olmadı mahzun gönlüm

Hasretinle geçti ömrüm

Şad olmadı mahzun gönlüm''

***

''Gussadan hatırım mahzun

Didelerim oldu pür hun

Etti aşkın beni Mecnun

Şad olmadı mahzun gönlüm''

***

''Açıldı laleler, güller

Feryat eyledi bülbüller

Guşade oldu hep diller

Şad olmadı mahzun gönlüm''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »